Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
TROR PÅ ENDRING: – Dette betyr at man må tenke nytt om forsvarlighetsprinsippet, sier Stein Sundstrøm etter at Helsetilsynet har behandlet en pasientklage om off label-bruk av immunterapi. Foto: Vidar Sandnes

Legeleder om off-label-avgjørelse: – En liten revolusjon

Leder Stein Sundstrøm i Norsk onkologisk forening mener Helsetilsynets behandling av en pasientklage om bruk av immunterapi vil få konsekvenser for flere.

Publisert: 2019-07-15 — 13.30
Denne artikkelen er over tre år gammel.

Helsetilsynet behandlet nylig en pasientklage på avslag på såkalt off-label-behandling med immunterapi etter at pasienten selv skal ha dekket behandling i det private.

– Overfor denne konkrete pasienten har vi kommet til at vedkommende ikke fikk oppfylt sin rett til nødvendig helsehjelp og at det er uforsvarlig å avslutte behandlingen under de gitte omstendighetene, sa fungerende direktør i Helsetilsynet Susanne Lie til Dagens Medisin fredag.

Saken kan få prinsipiell betydning, mener Stein Sundstrøm, leder i Norsk onkologisk forening. Grunnen til det, er at Helsetilsynet oppgir at helseforetaket må ta hensyn til dokumentasjon på effekt av behandlingen som er gitt i det private.

– Dette betyr at man må tenke nytt om forsvarlighetsprinsippet, sier Sundstrøm.

– Må tenke nytt om forsvarlighet
Senest i mars sa helseminister Bent Høie til VG at:
– Spørsmålet vi må finne svar på er hvordan det offentlige skal vurdere pasienter som har fått dokumentert effekt gjennom å kjøpe behandling privat.

Som respons til en konkret sak om en kvinne som har hatt effekt av behandling i det private, men ikke fått innvilget søknad om å få medisinen i det offentlige, sa Høie blant annet at han «mener vi er nødt til å belyse hvor stor vekt dokumentasjon fra privat behandling skal ha å si i disse sakene.»

Helsetilsynet mener altså at helseforetakene må ta hensyn til denne dokumentasjonen.

– Jeg har over flere år stilt spørsmålstegn ved hvordan forsvarlighet vurderes. Hvis vi har medikamenter som åpenbart gir effekt, mener jeg at det bør være uforsvarlig å ikke bruke dem, sier Sundstrøm.

– Avgjørelsen til Helsetilsynet er en liten revolusjon, og jeg tror dette vil få følger også for andre pasienter, sier en glad Sundstrøm.

– Helsetilsynet oppgir at vurderingen ikke er «ment å ha betydning utover denne saken»?
– Man vil så klart måtte se på den konkrete saken, men jeg kan ikke forstå annet enn at saken vil måtte få betydning utover denne saken.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • mail@ekgren.no 08.08.2019 09.21.42

  SHT har i tilsynssaker mot en rekke almenleger hatt som forutsetning at *behandlingsresultatet *er uten betydning, og har avvist legens utøvelse av medisinsk skjønn. SHT har begrenset/inndratt almenlegers autorisasjon på grunnlag av utdaterte veiledere, en foreldet håndbok i almenmedisin og en elektronisk håndbok som oppdateres sporadisk på frivillig basis. For pasienten er behandlingsresultatet viktigere enn om legen har fulgt en retningslinje. Derfor hilses avgjørelsen i SHT velkommen fordi behandlingsresultatet vektlegges og dermed også legens utøvelse av medisinsk skjønn gjennom forskrivning utenfor indikasjon, såkalt "off-label"-forskrivning. Statens Helsetilsyn har tatt et viktig steg i retning til å bli Pasientens Helsetilsyn.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!