Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

TROR PÅ ENDRING: – Dette betyr at man må tenke nytt om forsvarlighetsprinsippet, sier Stein Sundstrøm etter at Helsetilsynet har behandlet en pasientklage om off label-bruk av immunterapi.

TROR PÅ ENDRING: – Dette betyr at man må tenke nytt om forsvarlighetsprinsippet, sier Stein Sundstrøm etter at Helsetilsynet har behandlet en pasientklage om off label-bruk av immunterapi. Foto: Vidar Sandnes

Legeleder om off-label-avgjørelse: – En liten revolusjon

Leder Stein Sundstrøm i Norsk onkologisk forening mener Helsetilsynets behandling av en pasientklage om bruk av immunterapi vil få konsekvenser for flere.

Annons:

Helsetilsynet behandlet nylig en pasientklage på avslag på såkalt off-label-behandling med immunterapi etter at pasienten selv skal ha dekket behandling i det private.

– Overfor denne konkrete pasienten har vi kommet til at vedkommende ikke fikk oppfylt sin rett til nødvendig helsehjelp og at det er uforsvarlig å avslutte behandlingen under de gitte omstendighetene, sa fungerende direktør i Helsetilsynet Susanne Lie til Dagens Medisin fredag.

Saken kan få prinsipiell betydning, mener Stein Sundstrøm, leder i Norsk onkologisk forening. Grunnen til det, er at Helsetilsynet oppgir at helseforetaket må ta hensyn til dokumentasjon på effekt av behandlingen som er gitt i det private.

– Dette betyr at man må tenke nytt om forsvarlighetsprinsippet, sier Sundstrøm.

– Må tenke nytt om forsvarlighet
Senest i mars sa helseminister Bent Høie til VG at:
– Spørsmålet vi må finne svar på er hvordan det offentlige skal vurdere pasienter som har fått dokumentert effekt gjennom å kjøpe behandling privat.

Som respons til en konkret sak om en kvinne som har hatt effekt av behandling i det private, men ikke fått innvilget søknad om å få medisinen i det offentlige, sa Høie blant annet at han «mener vi er nødt til å belyse hvor stor vekt dokumentasjon fra privat behandling skal ha å si i disse sakene.»

Helsetilsynet mener altså at helseforetakene må ta hensyn til denne dokumentasjonen.

– Jeg har over flere år stilt spørsmålstegn ved hvordan forsvarlighet vurderes. Hvis vi har medikamenter som åpenbart gir effekt, mener jeg at det bør være uforsvarlig å ikke bruke dem, sier Sundstrøm.

– Avgjørelsen til Helsetilsynet er en liten revolusjon, og jeg tror dette vil få følger også for andre pasienter, sier en glad Sundstrøm.

– Helsetilsynet oppgir at vurderingen ikke er «ment å ha betydning utover denne saken»?
– Man vil så klart måtte se på den konkrete saken, men jeg kan ikke forstå annet enn at saken vil måtte få betydning utover denne saken.

Kommentarer

 • Joe Siri Ekgren 08.08.2019 09.21.42

  Almenlege

  SHT har i tilsynssaker mot en rekke almenleger hatt som forutsetning at *behandlingsresultatet *er uten betydning, og har avvist legens utøvelse av medisinsk skjønn. SHT har begrenset/inndratt almenlegers autorisasjon på grunnlag av utdaterte veiledere, en foreldet håndbok i almenmedisin og en elektronisk håndbok som oppdateres sporadisk på frivillig basis. For pasienten er behandlingsresultatet viktigere enn om legen har fulgt en retningslinje. Derfor hilses avgjørelsen i SHT velkommen fordi behandlingsresultatet vektlegges og dermed også legens utøvelse av medisinsk skjønn gjennom forskrivning utenfor indikasjon, såkalt "off-label"-forskrivning. Statens Helsetilsyn har tatt et viktig steg i retning til å bli Pasientens Helsetilsyn.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!