Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
STILLER: Egil Johannesen og Nils Kristian Klev har lyst å ta over ledervervet i Allmennlegeforeningen. Foto: Vidar Sandnes/Egil Johannesen

Disse vil bli ny leder for fastlegene

Egil Johannesen og Nils Kristian Klev stiller som lederkandidater til valget i Allmennlegeforeningen.

Publisert: 2019-03-12 — 09.50

Dagens Medisin kunne nylig melde at Tom Ole Øren, lederen for Allmennlegeforeningen, ikke tar gjenvalg i mai. Allerede nå bekrefter to fastleger til Dagens Medisin at de stiller som lederkandidater.

– Har blitt utfordret

– Jeg har blitt utfordret av gode kollegaer til å stille og dette er jeg svært motivert til. Det er en spennende tid. Vi står foran mange viktige avgjørelser for å redde fastlegeordningen. Nå er det er behov for at noen tar over roret som kan gå fra prat til handling, og jeg er klar, sier Egil Johannesen.

De siste åtte årene har han jobbet som fastlege ved Medisinsk Senter Fornebu, og han har tidligere erfaring fra styret i Allmennlegeforeningen. Nå ønsker han å bli leder for foreningen.

Men Johannesen er ikke alene om å ville overta roret.

Nils Kristian Klev (46) er i dag nestleder i Af-styret. Han er fastlege i Røyken kommune i Buskerud og har også lyst til å kjempe for fastlegeordningen.

– Gjennom perioden min i Allmennlegeforeningen føler jeg at jeg gradvis har bygget opp kompetanse og en forståelse, både for egen organisasjon, selve ordningen og de vi samarbeider med. Vi kjemper for kontinuitet i fastlegeforeningen. Jeg tror også at det er viktig å sørge for kontinuitet i Allmennlegeforeningen, sier Klev.

– Må sørge for at de unge blir

Egil Johannesen har jobbet spesielt mye med e-helse, blant annet med utviklingen av e-resept.

– Det er mye viktig som skjer innen e-helse om dagen. Jeg er godt kjent med arbeidet med blant annet Helseplattformen og «Én innbygger, én journal». Det er viktig at vi har gode digitale arbeidsredskaper som er utviklet ved hjelp av klinikerinvolvering, sier Johannesen.

Hovedoppgaven hans, om han blir valgt, vil likevel være å jobbe for en styrket rekruttering til fastlegeyrket, oppgir han.

– Mange fastleger går av med pensjon snart. Vi må sørge for at de unge vil jobbe som fastleger og blir der, sier Johannesen.

– Det handler blant annet om å finne virkemidler som gjør at unge kan kombinere fastlegejobben med å ha familie, sier Johannesen.

Forventer politisk handling

– Sittende regjering går inn for at driftsformen for fastleger i hovedsak skal være næringsdrift. Det støtter jeg, men da må vilkårene være så gode at de gir nødvendig sosial trygghet i alle faser av fastlegelivet.

Johannesen mener at politikerne nå må handle.

– Jeg opplever at det er en tverrpolitisk enighet om utfordringene. Nå forventer jeg politisk handling, sier lederkandidaten, og legger til:

– Myndighetene har systematisk underfinansiert fastlegeordningen i årevis. Det må det bli slutt på.

– Det er nå slaget står

Nils Kristian Klev sluttfører i disse dager arbeidet med en masteroppgave i helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo, hvor temaet er rekrutteringsutfordringene i fastlegeordningen.

– Det er nå slaget står. Vi må få på plass løsninger for å redde ordningen som vi alle er så glade i, sier Klev.

Han har erfaring med å jobbe med rammeavtaler og tariffoppgjør. Han tror løsningen på utfordringene med fastlegeordningen ligger i å bedre rammebetingelsene.

– Man kan ikke bare lokke de unge legene til seg. Man må gjøre noe med årsaken til at de ikke vil bli fastleger, sier han.

Ønsker lokale avtaler

– Jeg tror mye av løsningen ligger i å bedre avtalene som regulerer fastlegeordningen. Jeg tror det er behov for lokale avtaler i større grad enn det avtaleverket legger opp til i dag. Utfordringene i kommunene er vidt forskjellige, sier Klev.

Klev tror også at kommunal drift av legekontor og fastlønnsstillinger kan være en del av løsningen i kommuner som sliter med rekruttering.

– Det må nok i større grad tilrettelegges for fastlønnsstillinger for de som ønsker det. Men når det er sagt, så er det mer kostbart enn næringsdrift. Det vil være mer samfunnsøkonomisk å legge bedre til rette for næringsdrift, sier Klev.

Vil videreføre engasjement i Af-styret

Høsten 2017 gjorde en gruppe fastleger og universitetslektorer fra Trøndelag seg bemerket for sitt engasjement for fastlegeordningen. «Trønderopprøret» krevde at det måtte tas grep for å redde fastlegeordningen. De fikk møter med politikerne og har frontet forslag om endringer. Men vurderer de også å innta Legenes hus?

Tor Magne Johnsen, fastlege og leder for Trønderopprøret, bekrefter at han selv har takket ja til å stille til valg for et styreverv i Allmennlegeforeningen.

– Det er naturlig at noen av oss går inn i Legeforeningen.  Vi ville sette fastlegeordningen på agendaen, og det har vi greid. Skal man videreføre engasjementet, så må det skje gjennom Legeforeningen, sier Johnsen.

Ønsker ikke å kommentere ledervervet

Utover å oppgi at han stiller til et verv i styret, er Johnsen ordknapp og vil ikke ut med noen eventuelle planer om å søke mot lederstillingen.

– Stiller du som utfordrer til ledervervet?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere. Men det er hyggelig å bli spurt, sier Johnsen, og legger til:

– Jeg håper også at flere fra Trønderopprøret tar på seg verv i Legeforeningen.

Holder kortene tett til brystet

Valgkomiteen som skal komme med en innstilling til nytt styre og ledes av lege Bjørn Nordang, ønsker ikke å uttale seg før om komiteens arbeid før det er ferdigstilt. Forslaget skal sendes ut sammen med sakspapirene til landsrådsmøtet, som etter vedtektene må sendes ut senest fire uker før valgdatoen 8. mai.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Sven Richard Haugvik 17.03.2019 12.21.23

  Lege

  Regjeringen forslår til revidert Statsbudsjett kun 2 tiltak for å styrke fastlegeordningen (FLO): A) viktig for meg er 46 millioner kroner til veiledning av studenter i allmennpraksis samt betalt tid til forberedelser for fastlegene. B) mindre viktig for meg er 15,6 millioner kroner til å prøve ut nye modeller for utdanningsstillinger i Nord-Norge for å bedre rekrutteringen. Foreløpig altså ingen ting om tilskuddsordninger for e-konsult/video. Rev. statsbudsjett vedtas 14.mai, samtidig som AF-leder Tom Ole Øren går av før komplettering av AFs arbeidsprogram 2017-2019. Viktig for meg er at dere fullfører - «at det lykkelige liv som fastlege» blir en realitet, - «å øke den økonomiske rammen, slik at vi kan bli flere fastleger, +.. kortere pasientlister uten at dette medfører et økonomisk tap», - «å beholde våre kjerneoppgaver og vår portvokterrolle», og ikke minst «at samhandling med spesialisthelsetjenesten bedres», bla. gjennom et likeverdig SAMHANDLINGSORGAN (uten statsansatte PKO)!

 • Sven Richard Haugvik 12.03.2019 12.49.12

  Lege

  Deres utfordringer er omfattende. Husk fjorårets NT-brudd; armageddon for FLO, og hvor IKU gikk fløyten. Normaltariffen som forskrift er ikke en sentral tariffavtale med streikerett el. andre formelle tvisteløsninger ved uenighet. Bruddet fikk konsekvenser. Dnlf og AF jobbet ut en plan for aktuelle tiltak og sendte straks ut krisebrev til alle landets kommuner. Budskapet var at fastlegene ikke vil fortsette å jobbe langt utover avtalt åpningstid. Vi mottok en MAL med krav om tilrettelegging pk. 6.1 r.avt., som individuelt skulle frontes vår kommune. Det har siden gått i stå for videreutviklingen av FLO. Statens tilbud gjenspeilte ikke alvoret i krisesituasjonen, og fastlegene gikk i spagat. NÅ behandler et AF-utvalg for FLO, ledet av Dnlf-presidenten, våre nye tarifforslag og lager kravbrev som sendes motparten i april. Hvordan går det i år? Hvorfor betaler feks. pas kr49 ekstra i egenandel (og ikke Staten) for å gå til spesialist i allmennmedisin? Hvorfor er 2kd-«insentivet» kun kr70?

 • Sven Richard Haugvik 17.03.2019 13.50.34

  Lege

  Etter krevende NT forhandlinger lød i fjor Statens siste «tilbud» på 100 mill. til styrking av BT uten forpliktelser for videre opptrapping. Det ble i stedet vist til pågående prosesser /evaluering 2020. Dnlf/AF brøt forhandlingene. SR og endret FLforskrift er ikke fulgt opp med hverken finansiering el. tilrettelegging, skrev Dnlf. Takster som forsterker krisen: - 2cdd spes. takst tidsbruk kun kr. 5 (fem), bortfalt takst 5, tillegg for sykebesøk av spes. 11dk fattige kr. 102 (inkl. påslag 36,- fra pas' lommebok), og spesielt ultralydtakstene 108a-f pålydende antiinsentivet kr.140. Diag.UL er viktig for å avklare uklare tilstander i 1.linja. Takstene må bli langt flere som lunge, nyre, FAST, brudd mm. FORDI henvisninger til spes.h.tj. kan reduseres, utført i FLO samfunnsøkonomisk (svært) lønnsomt sml. med us. i HF (via mindre erfarne LIS i akuttmottak), og for å målrette nødvendige henvisninger bedre. UL-virksomheten må kvalitetssikres. Vi har gode emnekurs allerede, men hvor er SKIL?

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!