Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
INNKALLER TIL MØTE PÅ KONTORET: – Jeg ønsker at ordningen skal bli brukt i Norge fremover, selv om den omfatter få, sier helseminister Bent Høie om Compassionate ute. Bildet er fra en tidligere anledning på Høies kontor.

Høie kaller partene inn til møte

– Jeg ser at det er en veldig fastlåst situasjon, sier helseminister Bent Høie.

Publisert: 2019-02-21 — 11.30
Denne artikkelen er over to år gammel.

I oktober i fjor sendte LMI et brev til helseminister Bent Høie hvor de ba om et møte for å diskutere de nye retningslinjene for bruk av legemidler før markedsføringstillatelse, såkalt Compassionate Use. Bakgrunnen er at industrien mener de nye kravene er urimelige.

Beslutningsforum har pålagt selskapene å dekke alle utgifter for legemiddelet, inkludert leveringskostnader. Tilbudet skal gjelde for alle pasienter som oppfyller kriteriene frem til Beslutningsforum eventuelt vedtar å innføre legemiddelet. Hvis legemiddelet besluttes ikke innført, skal selskapet fortsatt tilby behandlingen gratis så lenge pasientene trenger det.

Les også: LMI anbefaler privatsykehus etter priskonflikt

– Opphetet
Først nå svarer Høie.

– Det er positivt at Beslutningsforum og Sykehusinnkjøp har utarbedet en standardavtale. Jeg opplever at det har vært dialog med industrien, men jeg ser at det er en veldig fastlåst situasjon. Derfor inviterer jeg LMI og RHF-ene til et møte på mitt kontor.

– RHF-ene har gjort det klart at industrien kan velge å inngå avtale – eller la være. Hvordan ser du på det?

– Jeg forstår at det har vært en opphetet debatt. Man kan ikke ha som utgangspunkt at det alltid skal bli enighet; da får industrien vetorett på innholdet i en standardavtale. Kjernet i utsagnet er derfor helt riktig, sier Høie.

– Hvordan ser du på at LMI anbefaler pasienter å gå til det private?

– Jeg vil ikke gå inn i enkeltelementer i diskusjonen før jeg har hatt møtet med partene. Det er viktig at norske pasienter får muligheten til å prøve ut ny behandling gjennom slike ordninger. Det er uheldig dersom de steile frontene fører til problemer for pasientene og for legene som legger til rette for utprøvende behandling.

– Få pasienter
Han avviser LMIs påstander om at denne saken viser at vi er på vei mot et «fullstendig todelt helsevesen».

– Denne ordningen er historisk brukt for ekstremt få pasienter, og det er ikke grunnlag for å si at denne ordningen avgjør om vi har et todelt helsevesen i Norge eller ikke. LMI bør tenke seg om og justere retorikken ut fra hva saken handler om. Dette er en ordning for veldig få, men den er viktig for dem det gjelder, og derfor har jeg bedt om et møte. Jeg ønsker at ordningen skal bli brukt i Norge fremover, selv om den omfatter få.

LMI: Glade for dialog
Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI, er glad for at Høie nå inviterer til møte, fem måneder etter at LMI etterspurte det.

– Alt vi ber om er en reell dialog, vi har stor forståelse for situasjonen til myndighetene og er villig til å se på hva vi kan tilby.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!