Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Artikkelbilde

Foto: Haukeland universitetssjukehus

Bergen på bunn på barsel

Haukeland universitetssjukehus og Hammerfest sykehus kommer dårligst ut i ny undersøkelse om fødsels- og barseltilbud.

Annons:

Kongsvinger og Sandnessjøen er best i landet på fødsel- og barselomsorg, slik Dagens Medisin skriver.

Ved Haukeland universitetssjukehus har de mindre å juble for. I en oversiktpå Helsenorge.no får fødeavdelingen bunnplassering på fire av fem kvalitetsindikatorer som omhandler barseloppholdet, nemlig relasjon til personalet, informasjon om barnet, rammer og organisering samt ivaretakelse av partner.

– Vi er ikke stolte av å havne nederst i kvalitetsundersøkelsen, det er ikke noe hyggelig sted å være. Vi tar det på høyeste alvor at vi skårer lavest i landet. Vi har gått nøye gjennom undersøkelsen og jobber kontinuerlig for å bli bedre, sier avdelingsleder på barsel ved Haukeland universitetssjukehus, Beth Reistad.

“Vi tar det på høyeste alvor at vi skårer lavest i landet”

- Beth Reistad, jordmor Haukeland

Flermannsrom
Hun mener forklaringen på de dårlige tilbakemeldingene er sammensatt. Noe av årsaken er de fysiske rammene ved regionsykehuset, som i fjor tok imot cirka 4700 babyer.

– På den store barselposten har vi kun fire enerom, resten er flermannsrom. Noen ganger kan partner overnatte også på flermannsrom, men ofte ikke. Jeg tror det er trist for mange kvinner at de ikke kan ha med partneren, sier Reistad, som ser frem til et nybygg for barn og kvinner skal stå ferdig i Bergen i 2023 – med enerom til alle.

– Det blir et stort kvalitetsløft for barselkvinnene, sier hun.

Sykehuset skårer også dårlig på forhold som ikke skyldes de fysiske rammene, som manglende informasjon om barnet og kvinnens helse.

– En del av vår barselomsorg er bevisst lagt til barselpoliklinikk og hjemmebaserte tjenester etter at kvinnene er reist fra sykehuset. Det kan ha noe å si for hvordan kvinnene har svart i undersøkelsen, sier jordmoren.

Få svar i Hammerfest
Unn Sissel Juliussen, enhetsleder ved fødeavdelingen ved Finnmarkssykehuset Hammerfest, var ikke kjent med undersøkelsen før Dagens Medisin tok kontakt, og er overrasket over de negative tilbakemeldingene. I 2017, da undersøkelsen ble utført, var det nærmere 400 kvinner som fødte på avdelingen i Hammerfest.

Av disse er det bare 11 som har deltatt i undersøkelsen. Det gir stor statistisk usikkerhet, bemerker Helsedirektoratet i sin presentasjon av tallene. Sykehus med færre svar enn dette er tatt ut av undersøkelsen.

– 11 svar er et dårlig statistisk grunnlag, men 11 negative tilbakemeldinger 11 for mye.  Vi ønsker at pasienter skal ha et positivt og godt opphold, og må jobbe med alle tilbakemeldinger vi får. Når vi får negative tilbakemeldinger ser vi hva vi kan bli bedre på og det må vi jobbe systematisk med, sier Juliussen.

Hun opplever at jordmødrene ofte får gode tilbakemeldinger, og sier det er vanskelig å svare på hva som ligger bak de dårlige resultatene i denne undersøkelsen.

– Tolkes med forsiktighet
Helsedirektoratet understreker at tallene må tolkes med forsiktighet. «Det er ikke nødvendigvis slik at institusjoner med lavere resultater på denne undersøkelsen har dårligere kvalitet på fødselsomsorgen», skriver direktoratet. De viser til at variasjoner i noen grad også kan skyldes forskjeller i pasientsammensetningen, blant annet ved at gravide med forventet risiko i forbindelse med fødsel henvises til fødeinstitusjoner med spesialkompetanse.

 

Kommentarer

 • Ingvild Knudsen 15.02.2019 12.16.53

  Alt blir bedre når det kjem eit nytt bygg i 2023! For då skal friske barselskvinner enda raskere ut av sykehuset, gjerne samme dag, legges det opp til. Så med enda kortere tid til oppfølging, er det jammen bra dei ansatte får gå på kommunikasjonskurs. Det kjem sikkert til å gjere underverker for barselstårer, barselsdepresjon og manglande amme-mestring... Men hey! Kva er problemet? Dette fikser jo heimkommunen lett som berre det- med dei enorme, øremerka bevilgnigane dei har fått for å takle den oppgåva. Danmark har no snudd, og går stikk motsatt veg; der dei tek forskninga på alvor og auker liggedøgn for mor. Kva om me for ein gong skuld kunne gjere det samme?

 • Front 16.02.2019 10.57.52

  Her sender dir.Hansen og avd.dir. ? en underordnede i front for og ta imot skuddene som kommer. Det er ikke rart at de ender nederst på listen med ledere som ikke tør og fronte en slik sak.

 • Erik 12.02.2019 08.57.33

  Problemet med Haukeland er at de ikke har nivå 2 ledere som tør og si fra om rikets tilstand. Da dir.Hansen "granskeren" vart ansatt var det etter og ha gransket sin sjef i innovest skandalen ,"dir. Kvinnsland" og ikke en kjeft åpnet kjeften om galskapen. Med slike "ja" folk i ledelsen tror eg det vil komme mye mer fra den kanten i framtiden.

Nyheter fra startsiden

Organdonasjons-striden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!