Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

BEST PÅ BARSEL: Personalet på fødsel- og barselavdelingen i Kongsvinger får gode skussmål fra fødende. På bildet er helsesekretær Bodil Baklien, Anne Cecilie Sandstad, Kine Marie Busknes, avdelingsleder Hannele Polvinen, Berit Elset og Monica Venås, alle jordmødre. Foto: Kari Gjerstadberget/Glåmdalen

BEST PÅ BARSEL: Personalet på fødsel- og barselavdelingen i Kongsvinger får gode skussmål fra fødende. På bildet er helsesekretær Bodil Baklien, Anne Cecilie Sandstad, Kine Marie Busknes, avdelingsleder Hannele Polvinen, Berit Elset og Monica Venås, alle jordmødre. Foto: Kari Gjerstadberget/Glåmdalen

Her er de best på fødselsomsorg

Sykehusene i Kongsvinger og Sandnessjøen er best i landet på fødsel- og barselomsorg.

Annons:

Helsedirektoratet publisert nylig kvalitetsindikator som viser kvinners erfaringer med fødsels- og barselsopphold ved sykehus og fødestuer i Norge.

Tallene er hentet fra en spørreundersøkelse gjennomført av Folkehelseinstituttet blant kvinner som fødte i siste del av 2017. Over 8000 kvinner ble kontaktet etter fødselen, og cirka 40 prosent av dem har svart på spørsmål om sin opplevelse av blant annet personalet, informasjonen de fikk og organiseringen av fødsels- og barselomsorgen.

​Til sammen har kvinnene svart på over 50 spørsmål knyttet til åtte ulike temaer. På helsenorge.no kan man se resultater for alle sykehus på en skala fra 0 til 100, der høye verdier er best.

Les også: Haukeland og Hammerfest kommer dårligst ut

“Her er det ingen fabrikk, og jordmor kan være hos pasienten under hele fødselen”

- Sølvi Hestnes, jordmor Sandnessjøen

Helhetlig omsorg
Ifølge oversikten er det aller best å bli mor på Sykehuset Innlandet Kongsvinger. Avdelingen har fått best skåre når det gjelder rammer og organisering både på fødsel- og barselavdeling. Sykehuset ligger også på toppen når det gjelder relasjon til personalet på barselavdelingen, informasjon gitt om barnet og ivaretakelse av partner på barsel.

– Vi er veldig stolte over resultatene, og får mye ros fra pasientene også før hjemreise. Vi hadde gode resultater også i 2016, men har gått gjennom noen forbedringspunkter. Vi prøver å legge til rette for individuell veiledning, sier avdelingsjordmor Hannele Polvinen.

Fødeavdelingen hadde 399 fødsler i fjor og tilbyr enerom til de fleste. Avdelingsjordmoren tror en helhetlig omsorg gjennom svangerskap, fødsel og barsel er nøkkelen til suksess.

– Vi er en liten avdeling, og jordmødrene våre jobber også på helsestasjonen, som sikrer kontinuitet og en helhetlig fødselsomsorg gjennom svangerskap, fødsel og barsel, sier Polvinen.

Pappa får overnatte
Fødeavdelingen ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen har allerede feiret med kake etter at sykehuset noterte rekordhøye 318 fødsler i fjor. Avdelingen kan i tillegg glede seg over å være på topp på kvalitetsindikatorene som omhandler relasjon til personalet og organisering på fødeavdelingen. 

– Vi har en god grunnbemanning og mye å gå på når det gjelder å ha tid til pasienten. Vi har også god plass, som vil si at alle får enerom, at pappaene får overnatte og at kvinnene får bli så lenge de vil. Det gjør at mange blir fornøyde, sier avdelingsleder Sølvi Hestnes.

Det er 18 jordmødre og fire barnepleiere på avdelingen i Sandnessjøen, i tillegg til fem gynekologer. Hestnes mener det er mange fordeler med å være en mindre fødeavdeling.

– Her er det ingen fabrikk, og jordmor kan være hos pasienten under hele fødselen. Samtidig som vi er et lite sykehus har vi full beredskap i vakt, som gjør det trygt å føde. Vi er godt fornøyd med topplasseringen, men kommer ikke til å slappe av, men fortsette å jobbe for høy skåre, sier Hestnes.

På landsbasis viser svarene at de fødende samlet sett mest er fornøyd med hvordan partneren ble ivaretatt ved fødeavdelingen (87 poeng) og relasjonen til personalet på fødeavdelingen (85 poeng). I alle helseregioner var kvinnene minst fornøyd med informasjonen de fikk om egen helse (59 poeng) og informasjon om barnet (68 poeng) under barselsoppholdet. Lignende undersøkelser er utført i 2011 og 2016.

Sandnessjoen.jpg

BEST PÅ FØDSEL I SANDNESSJØEN: Fra venstre: gynekolog Einar Lande, jordmor Ingrid Otto, jordmor Tordis Leirvik, barnepleier Tone Kristiansen, barnepleier Hilde Andersen, jordmor Anne Sofie Tverbakk, jordmor Lillemor Forsman, jordmor Marie Tverbakk og gynekolog Per Arne Reinertsen. Sittende fra venstre er jordmorstudent Lena Rakfjord, jordmor Maria Elvetun, Ove Seljenes Lauritzen (baby) og avdelingsleder Sølvi Hestnes. Foto: Privat

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Organdonasjons-striden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!