Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Karhrine Myhre, administrerende direktør i Norway Health Tech, og Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia.

Karhrine Myhre, administrerende direktør i Norway Health Tech, og Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia. Foto: Norway Health Tech/Abelia

Krever slutt på kjøp av IT-systemer som ikke snakker sammen

Abelia og Norway Health Tech vil ha handlingsregel for offentlige IT-prosjekter

Om regjeringen skal nå sine mål om innovasjon og digital omstilling av helse- og omsorgssektoren, må det skjer store endringer, mener NHO-organisasjonene Abelia og Norway Health Tech.  

Vil ha handlingsregel
I et brev nylig sendt til helseminister Bent Høie (H), ber de respektive direktørene for organisasjonene, Håkon Haugli og Kathrine Myhre, om at det blir tatt nye grep.

Et av disse er å kommunisere «klart og tydelig» til både helsetjenesten og leverandørene – at fra nå av – vil det bli slutt på å kjøpe produkter og IT –systemer som ikke snakker sammen.

– Et slikt signal vil sende en beskjed til markedet om å tilpasse sine tjenester, og samtidig gjøre mer innovasjon og digital omstilling mulig, heter det.

«Sammenblandede roller»
De mener en handlingsregel om hvem som skal utføre hva innen offentlige IT-prosjekter nå er nødvendig.

Videre pekes det på at «uklare og sammenblandede roller hemmer og forsinker innovasjon og realisering av bærekraftige løsninger»

– Norge trenger derfor en handlingsregel for alle IKT-initiativ i helse- og omsorgssektoren der rollene til aktørene tydeliggjøres og rendyrkes.

I brevet peker de på mange utfordringer, hvorav disse bør håndteres umiddelbart, skriver de:

En felles grunnmur for digitale tjenester, nasjonal styring og gjennomføring, nasjonal tjenesteleverandør, konseptvalgsutredning for Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste og Helseplattformen Midt-Norge.

Om sistnevnte, Helseplattformen, skriver de:  

– Mange peker på at dette er et omfangsrikt prosjekt med svært høy risiko. Det er ikke slik at helsetjenesten kan dra dette lasset alene. Før noen kontrakter signeres må det sikres tilstrekkelig innovasjonsrom for tredjepartsaktører å bygge videre på, heter det i brevet.

– Lik null
Abelia og Norway Health Tech mener videre at det er en stor utfordring at de som tar beslutninger om nye helseinitiativer ikke har kjennskap til den raske innovasjonen og dynamikken som finnes ute i markedet.

– Nærings- og innovasjonsmiljøenes representasjon i den nasjonale styringsriggen er lik null, skriver de, og legger ved en liste på godt over ti eksempler på manglende eller svak medvirkning fra aktører i næringslivet.

 

 

Kommentarer

 • Johan Gustav Bellika 19.11.2018 13.40.44

  Det første prosjektet som bør stoppes om dette inspillet skal tas på alvor er da Helseplattformen som vil koste milliarder. Om EPJ systemet EPIC (fra USA) anskaffes, så velger en et EPJ system som ikke har samme informasjonsmodell som andre EPJ system i Norge, eksempelvis DIPS. Dette betyr at vi kjøper et system som ikke vil kunne utveksle medisinsk informasjon med resten av landets sykehus, uten at dette vil belaste helsebudsjettet med nye kostnader. Informasjonsmodellen som EPIC ikke støtter tas nå også i bruk av andre EPJ leverandører. Skal vi bruke enda flere helsebudsjettkroner på å utveksle informasjon med disse systemene også? Et annet eksempel på slike valg er historien om Metavision som er nevnt i kommentarfeltet her. Metavision ble anskaffet på tross av advarsler fra fageksperter om at systemet ikke ville kunne snakke samme språk som DIPS. Rundt omkring i Norge sitter det personer som har kunnskap om konsekvensene av slike valg. Hvorfor blir de ikke spurt eller lyttet til?

 • Doc 15.11.2018 13.40.49

  Slår de inn åpne dører eller har de misforstått? Sist jeg sjekket fantes en Forskrift om iKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten, og Norge har mange viktige standarder som manlger i utlandet. Eller mener de at det mangler noen viktige standarder, slik som FHIR?

 • Sykehuslege 14.11.2018 09.41.13

  Det er helt åpenbart at at kunskap om it og om hvordan helsevesenet fungerer er nærmest fraværende for besluttningstagerene for it- anskaffelser i helsevesenet. Ekstremt dyre luftslåttsprosjekter koster skattebetalerene store summer. Programmer kjøpes for store summer uten å løse reele oppgaver, men heller være tidkrevende ( for klinikkerene) måter å generere data til illusoriske kontrollsystemet for den såkalte ledelsen. Åpenbart viktige spørsmål som om hvorvidt programmene er tidseffektive i bruk for klinikere er tydligvis uviktige. Ingen stiller seg spørsmålet om det hele tatt er mulig for klinikere og bruke programvaren slik det er tenkt, sett opp i mot totaliteten av oppgaver klinikkeren skal utføre. Resultatet er at programvaren som kjøpes inn ofte er en hindring i arbeidet. Et eksempel er Metavision. Programmet er helt nytt, utrolig treigt, men et ellendig brukergrenesnitt, store mangler i funksjonalitet og betydelig overlappende funksjonalitet med Dips.

 • Sykehuslege 14.11.2018 09.55.35

  Et eksempel på et program som ikke bidrar til å løse reele oppgaver er Imatis. Det er en kombinasjon av telefonkatalog, del av triagesystemet ( som for øvrig oftest er illusorisk da man stort sett må vente på at pasientene skal bli triagert) og som er program hvor rollene til ulike aktører på sykehuset definers overfor hverandre. Det er ment å ha en viktig rolle i den såkalte ledelsen styring av sykehuset. Programmet er helt nytt, selvsagt ufattelig tregt å bruke og men viktigst av alt det gir med få unntak ikke klinikerene noe nyttig tilbake av informasjon. Klinikerene ønsker selvsagt ikke å bruke dette da de heller vil prioritere og undersøke å behandle pasientene, og må derfor presses med trussel om skriftlig advarsel til å kaste bort arbeidtiden sin med å bruke programmet. Disse programmene er helt skandaløse. Da de i midlertid er tatt i bruk og sansynligvis blir presentert av den såkalte ledelsen som suksessfulle it prosjekter, blir det ingen granskning og ingen læring.

 • Helseinformatiker 14.11.2018 09.07.35

  Viktig innspill, men det er verdt å spørre seg hva det er artikkelforfatterne ser for seg når de anbefaler "å kommunisere «klart og tydelig» til både helsetjenesten og leverandørene – at fra nå av – vil det bli slutt på å kjøpe produkter og IT –systemer som ikke snakker sammen." Hva innebærer det at to eller flere systemer snakker sammen? Skal de kunne be om eller sende data fra eller til hverandre? Skal de også forstå innholdet i dataene de mottar? Skal et system kunne forstå alt innholdet av et annet, eller kun et subsett? Hvem definerer i så fal subsettet? Skal de også kunne dele prosesser? Hvem eier og vedlikeholder definisjonene av data og prosesser som skal kunne deles? Og, er det mulig innenfor dagens lovverk å utnytte systemer som "snakker sammen" på tvers av helsevesenets mange mange organisasjoner?

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!