Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Illustrasjonsfoto: GettyImages

Illustrasjonsfoto: GettyImages

575 millioner til Helseplattformen

I statsbudsjettet for neste år foreslås det til sammen 575 millioner kroner i lån og tilskudd til Helseplattformen.

Annons:

Helseplattformen er et felles program mellom Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune for å etablere et felles pasientadministrativt system og en felles elektronisk pasientjournalløsning for spesialisthelsetjeneste, kommuner og fastleger i Midt-Norge.

Lån på 70 prosent
Det er for å sikre finansieringen av Helseplattormen at det nå gis et lån på tilsvarende 70 prosent av investeringskostnaden for spesialisthelsetjenesten, med en lånebevilgning på 465 millioner kroner neste år.

Det blir også etablert en tilskuddsordning tilsvarende 100 prosent av den faste investeringskostnaden for kommunene og fastlegene, med en bevilgning på 110 millioner kroner i 2019.

Dette tilskuddet skal betales tilbake med renter etter hvert som kommuner og fastleger tar i bruk løsningen.

– Ordningen er etablert for å legge til rette for deltakelse fra kommuner og fastleger i Midt-Norge, slik at verken Helse  Midt-Norge eller de kommunene som går inn i prosjektet skal bære risikoen for manglende deltakelse. Regjeringen vil komme tilbake til låneramme og tilskuddsramme etter at avtale om kjøp av løsningen er inngått, heter det i forslaget 2019-budsjettet.

Bekymring for prosjektet
Gjennom Helseplattformen er det aller første gang det etableres en felles løsning for kommunehelsetjeneste, fastleger og spesialisthelsetjeneste – og også avtalespesialister.

Helseplattformen skal leveres av det samme selskapet som har levert den danske Sundhedsplatformen, noe som har vekket bekymring hos fagfolk og også hos helseminister Bent Høie, fordi mye gikk galt under innføringen av disse systemene i Danmark.

Les mer: Bent Høie tok opp IT-bekymring med dansk helseminister

Imidlertid forsikrer leder av Helseplattformen, Torbjørg Vanvik, at man følger godt med på hva som skjer i Danmark, slik at de samme feilene ikke skal skje i Helse Midt-Norge.

 

Kommentarer

 • Fl SRH 09.10.2018 20.39.17

  Lån? 2012«Én innbygger – én journal»->2021 = 20 milliarder. En grunntanke bak Helseplattformens(HP) anskaffelse av et nytt journalsystem, er en mer sømløs og helhetlig helsetjeneste, der både kommune, sykehus(HF), avtalespes. og fastleger fremstår som en samlet enhet overfor pasienten. FLO har i dag ulike journalsystemer som ikke har dir. kontakt seg i mellom, og kontakt m. HF og kommuner skjer ved meldingsutveksling. For FLO vil dette feks. bety at info om anbefalt utredning og videre gang i et pas-forløp synliggjøres ved henvisning. Kan endre/overvåke legenes arbeid. Det drøftes ulike drifts-betalingsmodeller for HPanskaffelsen. Skal forholde seg til aktører på velferdsteknologi(VFT), men ikke være løsningen alene. Det ligger føringer i kravspek. på integrasjoner med internasjonale standarder. VFT ligger utenfor HP anskaffelsen, men integrasjon HP-VFT forutsettes. Kommunene og FLO 2021 selv må sørge for: Anskaffelser, Prioriteringer, Innføringsprosjekter og Organisering av tjeneste

 • LIS3 09.10.2018 19.40.36

  Rimelig lei av såkalte helsepolitikere som står på sidelinjen og forteller legene hvordan de skal jobbe mest effektivt innenfor et gitt budsjett mens de selv nyter diverse goder. Virker som de har lite til null innsikt i hvordan hverdagen til leger og annet helsepersonell faktisk foregår, og hvor presset vi allerede er. På tide å få inn noen erfarne leger/sykepleiere i politikken snarlig til å erstatte Bente & co!

Nyheter fra startsiden

Organdonasjons-striden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!