Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Forslag til statsbudsjett for neste år legges frem mandag.

Forslag til statsbudsjett for neste år legges frem mandag.

Dette er helselekkasjene

Finansiering av nye sykehus i nord, utdanningsstillinger for leger og kommunepsykologer er blant budsjettlekkasjene.

Annons:

Forslag til statsbudsjett for neste år legges frem mandag klokken 10, men følgende budsjettlekkasjer har kommet.

Utdanningsstillinger for leger: Det foreslås gitt 15,6 millioner kroner til ALIS Nord (Allmennlege i spesialisering).

Regjeringen dobler også midlene til veiledning av studenter i allmennpraksis, og vil gi 46 millioner kroner. Dette innebærer to timer mer veiledning hver måned, hvorav én er øremerket forberedelse for fastlegene som veileder.

Nye sykehus
Det foreslås bevilget 1,7 milliarder til nytt sykehus i Narvik.

Regjeringen sier ja også til finansiering av Nye Hammerfest sykehus.

Nye Hammerfest sykehus er kostnadsberegnet til om lag 1,95 milliarder kroner, og er inne i en forprosjektfase som strekker seg frem til mai 2019.

Eldreombud
Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2019 bevilge fire millioner kroner til å etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud, skriver VG.

50 millioner til flere kommunepsykologer
Regjeringen setter av midler til 125 nye kommunepsykologer, og 50 millioner kroner skal sikre regjeringens opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse, og at det dermed fra neste år vil være kommunepsykolog i alle norske kommuner, ifølge VG.

– En substansiell og helt nødvendig økning, kommenterer Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard.

IKT
Det foreslås bevilget 23 millioner kroner i økte bevilgninger til Statens Helsetilsyn knyttet til tilsyn med IKT i helse- og omsorgstjenestene og varslingsordningen.

40 millioner til Helseanalyseplattformen - den er ment å skulle gi bedre helseforskning, mer innovasjon, næringsutvikling og fjerning av tidstyver.

 

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

Bilde av Nils Fredrik Wisløff og Lisbeth Normann

Helse-Norges mektigste

Strid i juryen om maktvinner1

Bent Høie, Helseminister, Stortinget

Helse-Norges mektigste 2018

Bent Høie: Makten min er redusert

Helse-Norges mektigste 2018

Dette er makteliten i Helse-Norge2

Espen Remme

PENGEMANGEL I HELSE MØRE OG ROMSDAL

Sykehus må betale lønn med kreditt6

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!