Illustrasjonsbilde Ahus. Helsepersonell.

Helsepolitiske ledere og regjeringer har sviktet oss i 20 år

Når landet vårt står mitt oppi en helsekrise, selv da slår den kommersielle allergien inn. Det er heller ikke til å tro.

Publisert
Trygve Kase

Seniorforsker Stein Ø. Petersen og hans kolleger ved Sintef har siden tidlig på 2000-tallet rapportert fremskrivninger i helsevesenet med opplysninger om det økende behovet for helsepersonell vi nå ser. For å møte dette økende behovet for helsehjelp i vår tid, må nå hver 3. ungdom bli helsearbeider, noe som er en utopi. Derfor burde politikere for lengst ha endret struktur og drift av helsevesenet. Å fortsette som før løser ikke sykehusenes kapasitetssvikt. I disse 20 årene som har gått, med denne dramatiske kunnskapen, har vi ikke hørt en eneste bekymret politiker. Bortsett fra den barskeste helseminister vi noen gang har hatt, Tore Tønne i Stoltenberg 1-regjeringen (2001). Han så og forsto rapportene og forsøkte iherdig i sin periode å modernisere driften av våre offentlige sykehus. 

To skritt fram og ett tilbake, var Tønnes metode. Men å snu et tungt «rullende lokomotiv» var ikke enkelt. Regnestykket går nå ikke opp: Det økende antall eldre med flere sammensatte sykdommer, krever flere liggedager i sykehus samtidig som flere sykdommer kan behandles, færre står i arbeid, kortere arbeidsdager for leger, kamp om helsepersonell, færre sykehussenger. 

Derfor har man fått en åttedobling av antall nordmenn med helseforsikring. 

Alle skriker

Med dette som bakteppe, har sykehusene i tillegg måttet spare betydelige beløp på sine budsjett, både med tanke på drift, men også for å finansiere vedlikehold og nye bygninger. Pengene er blitt tatt fra drift, med økende underskudd som resultat. Ingen har gjort noe med struktur og drift av sykehusene. Til orientering har vi verdens dyreste skattefinansierte helsevesen. Og vi har betydelig flere ansatte innen helse enn alle andre land. Alle skriker. Direktører i sykehusene blir avsatt fordi de ikke klarer å holde budsjett. Fastlegene definerte sitt fall, og ble hørt. Legemangelen i fastlegeordningen skal nå være nøytralisert og arbeidstiden deres er i tillegg blitt redusert. Ingen synes å ha undret seg over hvor disse legene kom fra? Mange kom fra sykehusene, dvs leger i utdanning og spesialister der. Så i spesialisthelsetjenesten vil det derfor oppstå ytterligere mangel på leger. 

Mitt mantra har vært: Det blir ikke flere kirurger av mer penger. Kronene i økende helsebudsjetter ender derfor i en stadig større administrasjon. 

20 års arbeid bortkastet

For å møte den økende mangel på helsepersonell satte Stortinget ned en Helsepersonellkommisjon. Rapporten derfra ble levert Regjeringen i 2023. På 337 sider. I prinsippet er dette en blåkopi av det som kom fra Petersen og kolleger ved Sintef for ca. 20 år siden. Det er ikke til å tro. Sentral politisk ledelse har kastet bort 20 års arbeid for å hindre helsevesenets Niagara falls vi nå står midt oppi. Helsevesenet vårt er ute av kontroll. Helsepersonellkommisjonen har ikke hatt en eneste representant fra avtalespesialistene (offentlig ansatte spesialister utenfor sykehus), ei heller noen representanter fra det kommersielle helsevesen. Verken avtalespesialister eller kommersielle sykehus er nevnt med ett ord i rapporten. Derimot foreslås sykepleiere til legearbeid. 

Når landet vårt står mitt oppi en helsekrise, selv da slår den kommersielle allergien inn. Det er heller ikke til å tro. 

Handlekraft

Folk krever at man legger om retningen i helsevesenet og bruker de ressurser som finnes i landet vårt. Antall med helseforsikring nærmer seg 1 million i Norge og det er stadig økende antall privat betalende pasienter i kommersielle sykehus. Poenget for norsk helsevesen er å ta seg av hele befolkningen, forebygge og behandle. Hvem som utfører er uvesentlig. Selvsagt må man inkorporere avtalespesialister og kommersielle sykehus i den offentlige dugnaden. Det må være den minste sak å ha økonomisk kontroll på et kommersielt helsevesen, hvis det er det man ser på som «farlig». Offentlige avtalespesialister i kirurgi har ikke bærekraftige takster, og deltar derfor ikke vesentlig i offentlige ventelister. Takstene kunne man over natten gjort noe med. 

Så helseminister Vestre, om du er handlekraftig, så er dette lavthengende frukt til deg.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS