Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

NYTT SYKEHUS: Tidlig tirsdag morgen overleverte helseminister Bent Høie (H) løftet om penger til nytt sykehus i Narvik, på sykehustomta som allerede er kjøpt.

NYTT SYKEHUS: Tidlig tirsdag morgen overleverte helseminister Bent Høie (H) løftet om penger til nytt sykehus i Narvik, på sykehustomta som allerede er kjøpt. Foto: Jan Fredrik Frantzen

1,7 milliarder til nytt sykehus i Narvik

Narvik skal bygge nytt sykehus. Tomt er innkjøpt – og tirsdag kom helseminister Bent Høie (H) til byen, med pengeløfter.

NARVIK (Dagens Medisin): – Grunnlaget for beslutningen skapes lokalt i UNN og Helse Nord. Dette er friske penger som finnes på statsbudsjettet. Staten forplikter seg til 1,7 milliarder. Det er ikke lite penger, sa Høie, etter å ha kommet med nyheten om at et nytt sykehus i Narvik kan vente seg penger.

Men, la Høie til:

– Det er ingen selvfølge at dette kommer inn i statsbudsjettet, det krever en tydelig prioritering. Men fundamentet skapes lokalt, det er viktig å få sagt, sa Høie

Kommunelege i Narvik, Sverre Håkon Evju, har vært en sterk pådriver for planene om nytt sykehus. Tanken er å samle rus, psykiatri, somatikk og sykehjem på samme sted.

Det var derfor en svært glad Evju som grytidlig tirsdag morgen fikk beskjed om at helseministeren ønsket å ta turen til tomta der sykehuset skal ligge.

Og Evju ba også helseministeren gjenta budskapet for deltakerne på den Helsepolitiske konferansen som arrangeres i byen tirsdag, slik at det ikke skulle være noen tvil om hva som hadde blitt sagt, til stående applaus fra de 200 deltakerne.

Bent Høie skryter av engasjementet i Narvik.

– Slike pådrivere som Evju er veldig viktig å ha, det å skape den lokale entusiasmen, tanken om at dette skal være mer enn et sykehus -  det er tanker jeg liker veldig godt, sier Høie til Dagens Medisin.

Kommentarer

 • Skeptisk 25.09.2018 21.30.58

  Den indremedisinske beredskapen er heller ikke optimal. Fagmiljøene er pittesmå. Begge sykehusene mangler eller har svært sårbar dekning av spesialister innenfor de fleste spesialiteter. På grunn av et begrenset antall leger i spesialisering mangler begge sykehus døgnkontinuerlig tilstedeværelse på vakt av erfarne leger. Blir du dårlig på natt er det kun uerfarne turnusleger på jobb og man er prisgitt at disse forstår at de må tilkalle hjelp. Ved mange småsykehus i periferien i Norge må vi akseptere at det er slik fordi det ikke finnes noe reelt alternativ, men her burde alt ligge til rette for en ryddig sammenslåing hvor man kan bygge opp et mellomstort sykehus etter norsk standard et sted midt i mellom Narvik og Harstad. Med akuttkirurgisk beredskap, mulighet til å bygge større fagmiljø på sikt og døgnkontinuerlig bemanning av mer erfarne leger. Jaja, det er ihvertfall mine 2 cent.

 • Skeptisk 25.09.2018 21.17.38

  Man bygger altså et nytt minisykehus i Narvik, som skal stå der i flere i tiår, hvor det allerede er planlagt drift uten akuttkirurgisk beredskap utover "vurderings og stabiliseringskompetanse for traumer". Med den nye Hålogalandsbruen snart på plass er det enda et lite Nord-Norsk sykehus 1 time og 30 minutter unna i Harstad. Harstad sykehus er en del større enn sykehuset i Narvik, men også der med med små, sårbare fagmiljø. Et indremedisinsk akuttsykehus uten akuttkirurgisk beredskap er et interessant påfunn, i mangel av bedre ord. Pasientene kommer ikke med en merkelapp i panna hvor det står hva som feiler dem. Hvis fastlege eller ambulansepersonellet vurderer feil, og man havner på et indremedisinsk akuttsykehus med en tilstand som krever akuttkirurgi så flyr timene veldig, veldig fort. Særlig for eldre som oftere presenterer uspesifikke symptomer kan dette bli en felle.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!