Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

– Helse Sør-Øst svekker tilbudet til gravide rusmiddelmisbrukere

– Det er farlig tåkeprat fra Helse Sør-Øst når de sminker sannheten om tilbudet i det offentlige og utestenger spesialistene hos private ideelle.

Annons:
Yngvar Thorjussen er er avdelingsoverlege ved Blå Kors Borgestadklinikken.

Det sier Yngvar Thorjussen, som er avdelingsoverlege og spesialist i rus- og avhengighetsmedisin ved Blå Kors Borgestadklinikken

Dagens Medisin skrev i mai i fjor om Helse Sør-Østs anbudsutlysing på rusbehandlingsplasser, som fikk sterk kritikk fra Blå Kors Borgestadklinikken.

De varslet at de måtte kutte i behandlingstilbud, blant annet i behandlingen av gravide rusmiddelmisbrukere, fordi flere behandlingstilbud ikke var med i anbudet fra Helse Sør-Øst på rusbehandlingsplasser.

  •  Dette gjaldt tilbud som avrusing, utredning og alle typer tvangsplasser - inkludert paragraf 10-3 for gravide, som er paragrafen om tilbakeholdelse av gravide rusmiddelmisbrukere.

Dette avviste imidlertid fagdirektør Geir Bøhler i Helse Sør-Øst, som uttalte at den samlede avrusingskapasiteten ikke ville bli redusert: 

 – Vi reduserer ikke den samlede avrusingskapasiteten. Alle helseforetak i regionen skal ha tilbud om avrusing med høy medisinskfaglig kompetanse og med tilgang til medisinske støttetjenester og spesialistkompetanse i somatikk og psykiatri, sa Bøhler.

Helseministeren grep inn
I juni skal helseminister Bent Høie (H) ha grepet fatt i saken, etter et  foretaksmøte i Helse Sør-Øst. Da ble det bestemt at Helse Sør-Øst skal lyse ut et ekstra anbud på 4-6 plasser for tvangsbehandling av gravide rusmisbrukere. Divisjonsdirektør Janka Holstad i Blå Kors uttalte at dette var hun glad for.

– Ikke reell avrusning
Men i en kronikk i Dagens Medisin skriver nå Yngvar Thorjussen, som er avdelingsoverlege og spesialist i rus- og avhengighetsmedisin ved Borgestadklinikken, at han mener reell avrusing aldri kom inn i det ekstra anbudet.

«Avrusing i ukyndige hender»
Han mener omstillingen av rusbehandling i Helse Sør-Øst representerer en avprivatisering og faglig degradering av private ideelle aktører:

 – En flott innpakning i nye ord og vendinger har gjort det vanskelig å få øye på at resultatet blir et «offentlig A-lag» og et «privat/Ideelt B-lag» innen rusbehandling. Jeg har vanskelig for å forstå at dette er villet politikk.

 – Det er farlig tåkeprat Helse Sør-Øst bedriver når de sminker sannheten om tilbudet i det offentlige og utestenger spesialistene hos private ideelle. Avrusing i ukyndige hender har potensielt dødelig utgang, og i sin iver etter å utelukke private ideelle, svekker de også kvaliteten på tilbudet til gravide rusmiddelmisbrukere kraftig, sier Thorjussen til Dagens Medisin.

Helse Sør-Øst har fått lese uttalelsene fra Thorjussen, men sier at de ikke har har kommentarer ut over det som Geir Bøhler tidligere har uttalt til Dagens Medisin.

Les Thorjussens kronikk her

 

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!