Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Helseministeren har bestemt at Helse Sør-Øst skal lyse ut et ekstra anbud på 4-6 plasser for tvangsbehandling av gravide rusmisbrukere.

Helseministeren har bestemt at Helse Sør-Øst skal lyse ut et ekstra anbud på 4-6 plasser for tvangsbehandling av gravide rusmisbrukere. Foto: Arkivfoto

Tilbudet ved Borgestadklinikken opprettholdes

Helseministeren tok grep overfor helse Sør-Øst, og pålegger blant annet helseforetaket å lyse ut et ekstra anbud for behandling av gravide rusmisbrukere. 

Annons:

Helse Sør-Øst møtte skarp kritikk etter anbudsutlysningen på rusbehandlingsplasser førte til at Blå Kors Borgestadklinikken måtte kutte i tilbudet.

Klinikken, som ligger i Skien, reagerte sterkt på at flere behandlingstilbud som de har levert, ikke var tatt med i anbudet. Blant annet sto tilbudet for rusavhengige gravide i umiddelbar fare for å opphøre.

Helseminister Bent Høie tok imidlertid grep i saken, og fredag ble det avholdt et foretaksmøte i Helse Sør-Øst. Her ble det bestemt at Helse Sør-Øst skal lyse ut et ekstra anbud på 4-6 plasser for tvangsbehandling av gravide rusmisbrukere.

Glade
«For å sikre at rusavhengige, og særlig gravide rusavhengige, gjennom anskaffelsen skal få et minst like godt tilbud som de har hatt til nå, ba foretaksmøtet om at Helse Sør-Øst RHF utvider anskaffelsen til også å gjelde kjøp av 4–6 plasser til behandling av gravide rusavhengige etter HOL § 10-3,» heter det i den midlertidige møteprotokollen som ble lagt ut på fredag.

– Vi er glade for at helseministeren har grepet inn for å sikre pasienttilbudet i regionen, og at ideelle private anerkjennes som likeverdige aktører innen spesialisert tverrfaglig rusbehandling, sier divisjonsdirektør i Blå Kors, Janka Holstad.

De er også tilfredse med at utredning og avrusningskapasiteten opprettholdes.

– Dette er svært viktig for at pasientene får rett hjelp til rett tid. Vi er imidlertid fortsatt bekymret for pårørendes rett til hjelp for egen del. I protokollen beskrives den rett alle pårørende har til å involveres i behandling, men det er noe annet å kunne få behandling for sine egne helseplager fordi du er pårørende til en rusavhengig, sier Holstad.

Endringer
Hun er spent på hvordan påleggelsene fra helseministeren løses anbudsmessig.

– Ut fra helseministerens signaler regner vi med at det må komme endringer i anbudet, både av innholdet og den økonomiske rammen, sier Holstad. 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Lege P 12.06.2017 10.33.04

  Hvorfor skjer slikt? Hva var HØ sin forklaring?

 • Lege 10.06.2017 22.59.32

  Sakens fakta er:"fredag ble det avholdt et foretaksmøte i Helse Sør-Øst. Her ble det bestemt at Helse Sør-Øst skal lyse ut et ekstra anbud på 4-6 plasser for tvangsbehandling av gravide rusmisbrukere." Hvem sier at det er Borgestadklinikken som får anbudet?

 • V:T 11.06.2017 10.43.59

  Viktigeste er at dei får et godt tilbud og at Høie forstår at han må inn og detalj styre når direktørene skal sparer på dei lengst nede ved borde. Håper nå at helseministeren har skjønt at han må ta tilbake makta fra dei fire regiondirektørene "firebanden"

 • Lege 11.06.2017 14.17.19

  Det er direktørbanden som bestemmer hvem og på hvilke vilkår anbudet skal gå til. Høie har ingen makt eller styring på dette. Navnet på denne styringsformen heter Helsefortetaksmodellen.

 • T.B 10.06.2017 19.42.16

  Slik skal det være Høie vis hvem som er sjefen "bra jobba" må være slutt på at små direktører skal ta dei svakeste for og kunne vise frem et godt regnskap..

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!