Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
EN AV VERDENS DYRESTE MEDISINER: Svenske barn med SMA kan nå få tilgang på medisinen Spinraza under visse vilkår og streng kontroll. Illustrasjonsfoto: GettyImages

Grønt lys for Spinraza i Sverige

Barn med spinal muskelatrofi i Sverige kan under visse vilkår få legemiddelet nusinersen (Spinraza), ifølge en ny nasjonal anbefaling.

Publisert: 2017-12-21 — 10.30 (Oppdatert: 2017-12-21 — 10.44)
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Etter forhandlinger med legemiddelselskapet Biogen, anbefaler nå NT-rådet (nye terapier) i Sverige at landstingene tilbyr nusinersen (Spinraza) til visse pasienter med den alvorlige sykdommen spinal muskelatrofi (SMA).

Flere i kø
– Dette er et skritt fremover og åpner for at vi nå kan behandle flere barn med denne alvorlige sykdommen. Vi har en håndfull i kø allerede, sier Mar Tulinius, professor og overlege ved Drottnings Silvias barnesjukehus i Göteborg til svenske Dagens Medicin.

SMA fører til muskelsvinn, men Spinraza øker produksjonen av et protein som gjør at mange av barna kan gjenvinne bevegelighet.

Legemiddelet ble EU-godkjent i sommer, men i likhet med Norge har det pågått prisforhandlinger også i Sverige. Spinraza er at svært dyrt legemiddel, der hver dose uten rabatt koster én million kroner. Det første året trenger barnet seks doser, og deretter tre settes tre sprøyter årlig.

Streng kontroll
I en tidligere og midlertidig anbefaling anbefalte NT-rådet at de mest alvorlige syke barna med SMA type 1 skulle få behandling, men nå åpner de for at også pasienter med type 2 og 3 i visse tilfeller kan få prøve behandlingen. Det er opp til hvert landsting om de vil følge anbefalingene, men anbefalingene har stor tyngde.  

Ifølge anbefalingen skal behandlingen bare gis dersom visse kriterier er oppfylt, blant annet kreves det at diagnosen er genetisk verifisert. NT-rådet har nedsatt en ekspertgruppe som sammen med behandlende lege skal ta stilling til i hvilke tilfeller behandlingen skal gis. Hver sjette måned skal behandlingen evalueres, og avsluttes dersom den ikke gir god effekt. To sykehus får det nasjonale behandlingsansvaret. Les hele anbefalingen her .

Hemmelig rabatt
Ordfører i NT-rådet vil ikke opplyse om størrelsen på rabatten de har oppnådd i forhandlingene med leverandøren Biogen.

– Det er taushetsbelagt, så det kan vi ikke informere om. Det er bra at vi har kommet frem til en avtale som gjør at vi kan anbefale legemiddelet. Men det er fortsatt et dyrt legemiddel, sier Gerd Lärfars til Läkartidningen.

I Norge har Beslutningsforum for nye metoder to ganger sagt nei til å innføre legemiddelet med bakgrunn i at prisen er for høy. I forrige uke leverte Biogen sitt tredje tilbud, men det var ikke tidsnok til at det kunne vurderes på Beslutningsforums møte 18. desember. Det blir ikke tatt noen beslutning før jul, får Dagens Medisin opplyst.

Samtidig ønsker myndighetene felles forhandlinger med Danmark, hvor legemiddelet foreløpig heller ikke er tatt i bruk.

Les også: Biogen tjente 2,1 milliarder på Spinraza-salg på tre måneder

Fagmiljøet har tidligere oppfordret aktørene om å komme raskt til enighet. Per nå er det bare de ti barna som hadde startet på behandlingen før Beslutningsforums avgjørelse, som får legemiddelet.

– Glade
– Vi er svært glade for at svenske SMA pasienter nå vil få behandling. Vårt håp er at beslutningen bidrar til å finne en løsning også for norske SMA-pasienter, uttaler administrerende direktør Kristin Nyberg i Biogen Norge.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Ansvarlig 27.12.2017 22.36.03

  Til Lise Lehrmann. Dine utsagn gir ingen svar og fremstår som et overemosjonelt følelsesutbrudd.... Veldig lite sakelighet og bidrar ikke akkurat til å støtte saken.. Hvem vil du nedprioritere? Og kan du dokumentere regnestykket mtp. hvorfor det er "galskap å ikke innføre medisinen".. Skal vi løpe og hoppe etter dem som hysteriks roper høyest på forum, eller skal vi gjøre vurderinger mtp. rasjonelle og etiske prioriteringer... Og forklar ellers hvordan dette er brudd på barnekonvensjonens lov. Igjen, hvilke andre barn og andre i befolkningen vil du nedprioritere...? :Takknemlig for svar på dette. :)

 • Lise Lehrmann 30.12.2017 22.35.13

  Når man innførte et alvorlighetskriterium i norsk prioriteringslære, så uttalte Magnussengruppen at det ikke skulle legges vekt på at andre helsegoder ble fortrengt. Dette ble begrunnet med at folk fant det rettferdig at det kostet mer å kurere de alvorligste sykdommene enn andre mer ordinære sykdommer. Argumentet som du og andre innen helse-Norge trekker frem er således ikke relevant. Regnestykket om at dette lønner seg er ganske enkelt, Hver BPA assistenttime koster litt over 400 kr. En pasient som ikke kan bevege kroppen og har pusteproblemer vil ha behov for assistanse 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Dette blir samlet 400*24•365= 3,5 mill kr per pasient per år. Ved å øke bevegeligheten og lungekapasiteten, vil man først kunne kutte nattevakt, noe som vil spare samfunnet 1,5 mill kr per pasient per år, det samme som nå er tilbudt som pris på medisinen. I tillegg vil man spare store summer fordi det blir mindre behov for respiratorer, rullestoler, heiser, sykehusinnleggelser etc.

 • LiseLehrmann 30.12.2017 22.51.09

  Det å nekte barn medisinsk behandling og høyest oppnåelige helsestandard strider mot menneskerettighetene etter Barnekonvensjonen artikkel 24. Denne ble inkorporert i menneskerettsloven § 2 og går ved motstrid foran norsk lov og forskrift, «Høyest oppnåelige helsestandard» er et relativt vilkår, som betyr at kravene er strengere desto rikere et land er. Det er derfor pussig at Norge sier nei, mens land det er naturlig å sammenligne med har åpnet for statlig behandling av alle SMA-pasienter, herunder Tyskland, Frankrike, Italia, Østerrike, Sveits, Sverige, Luxembourg, Tyrkia og Israel. For øvrig følger det av Grunnloven § 104 at staten har plikt til å sikre barn helsemessig trygghet. Domstolen vil også ved tolkningen av denne bestemmelsen se hen til våre folkerettslige forpliktelser, herunder barnekonvensjonen. Også voksne har krav på forsvarlig behandling etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b, jf. Formålsbestemmelsen i § 1-1. Dette er ikke hysterisk føleri, men ren juss!

 • Lise Lehrmann 22.12.2017 00.54.04

  Det er ikke snakk om å hjelpe noen bare litt, men en radikal forbedring der man kan få et liv uten rullestol og respirator. Man vil ikke bare forlenge livet, eller stagge sykdommen, men faktisk kunne gjenvinne tapt muskelstyrke! Regnestykket viser at selv med en årlig pris på 1,5 mill kr så går Norge totalt i pluss, pga kostnadsbesparelser ved mindre assistentbruk, sykehusinnleggelser og utstyr, Det ville vært galskap å ikke innføre medisinen, med den prisen som nå ligger på forhandlingsbordet. Og pasientene har fått avslag på å betale for medisinen selv, fordi de nekter å sette sprøyter som er egenfinansiert på norske sykehus, Føl på den hjelpeløsheten, når du ikke en gang har valgfrihet til å selge alt du eier for å redde barnet ditt! Nei, her må Norge ta til fornuft og gjøre som Sverige, Tyskland, Frankrike, Italia, Østerrike, Sveits og Nederland. Noe annet er inhumant og i strid med både Grunnlovens krav om å sikre barn helsemessig trygghet og Barnekonvensjonens krav #JAtilSpinraza

 • Silje 21.12.2017 20.15.55

  Jeg mener at det offentlig ikke skal betale for denne overpriset medisinen. Gi evt meg et regnestykke på hvlike pasientgruppen som skal nedprioriteres for at vi skal få råd til å hjelpe noen få pittelitt... Hvem skal lide for pittelitt behandlings gevinst..?? Nei til Spinraza og måtte galskapen holdes i sjakk... Pasientene får evt betale selv privat...

 • Siri Fransson 21.12.2017 14.20.36

  Eg vert meir uroa enn glad av Sverige sitt vedtak. Sjølvsagt er det veldig bra at barna med SMA no får Spinraza! Men det finnes mange over 18 år, som treng denne medisinen like mykje og det hastar! No håpar eg verkeleg at Norge ikkje gjer som Sverige og kun gir dei under 18 år medisin. Ja til Spinraza for ALLE med SMA uansett grad eller alder!

 • Lise sylte 21.12.2017 13.58.45

  Gratulere til Sverige. Et steg i riktig retning 😀

 • Therese 21.12.2017 13.52.54

  Bra at Sverige innfører, selv om det bare er til de under 18. Det er et skritt i riktig retning. Jeg håper nå Norge kan følge etter og gi oss den livsviktige medisinen barna og voksne her trenger. Norge må ikke vente på Danmark!! Vi har ikke tid

 • Mari Storstein 21.12.2017 13.06.02

  Fint at Sverige åpner opp for bruk av Spinraza, men det er svært urovekkende at det blir begrensninger på alder og type. Jeg, som selv er voksen med SMA, ville ikke fått tilgang på medisinen, noe som ville vært så vondt og urettferdig. Norge må virkelig ikke gjøre det samme. Det er mange beviser på at Spinraza har effekt på både barn og voksne og de med type 3. Hvordan kan vi rettferdiggjøre at bare noen skal få tilgang på en medisin som både vil forlenge og forbedre liv?

 • Lise Lehrmann 21.12.2017 12.50.45

  Leder av Beslutningsforum, Lars Vorland, sier til VG at Spinraza-saken er en prioritert sak og at de ønsker en løsning: «Det er egentlig helt forferdelig at vi har et medikament som kan lette tilværelsen til barna som har SMA og familiene deres, uten at vi kan tilby det». Ja, det er det! Nå er det på tide å se til naboene i øst, fremfor å knytte prisforhandlinger opp mot Danmark, som har karenstid.

 • Lise Lehrmann 21.12.2017 12.49.52

  Hva vet vi så om Biogens pristilbud som norske myndigheter har sagt nei til? Myndighetene fikk allerede ved pristilbud nr. 2 det Vorland kaller «vanlig rabatt», men ønsker mer fordi utgangspunktet er høyt. Med et konservativt anslag på 30 prosent ser vi at prisen for 3 doser blir 1,5 mill kroner etter første behandlingsår (nøyaktig det samme som den årlige kostnadsbesparelsen per pasient bare ved å kutte BPA-nattevakt). Videre inneholder tilbudet «tiltak for å gjøre det første behandlingsåret rimeligere», noe som antas å bety at de to første dosene er gratis, slik det er avtalt i andre europeiske land. Følgelig skal myndighetene kun dekke 4 doser det første året, ikke 6 som tidligere angitt. I tillegg har Biogen tilbudt «tilbakebetalingsordning for å redusere risikoen for å betale for pasienter som ikke drar nytte av behandlingen». En «no cure, no pay»-ordning vil spare staten for unødvendige medisinutgifter og sikre at behandlingen er effektiv.

 • Lise Lehrmann 21.12.2017 12.49.00

  Prisen for en SMA-pasients liv er ikke like høy lenger, og staten begynner å virke grådig i sin forhandlingsrus. Når vi dessuten vet at Biogen har gitt et nytt, tredje pristilbud som staten velger å ikke ta stilling til, så er dette kritikkverdig. Barna svekkes for hver dag som går, ett barn døde i mars og andre har i løpet av året mistet både evnen til å gå, spise selv og puste uten hjelpemidler. Overlegene ved Rikshospitalet sier at de står klare til å rulle ut behandlingen og starte opplæring ved andre sykehus. Fagmiljøet ba allerede i oktober om en rask Spinraza-løsning, da det er i strid med prinsippet om lik tilgang på helsetjenester at bare enkelte pasienter får fortsette behandlingen. Nå må noe skje. Slipp gislene fri – det er jul!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!