Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
NYTT ARBEID: Helseminister Bent Høie samlet NCD-alliansen til møte mandag. Foto: Målfrid Bordvik

Starter arbeidet med ny folkehelse-strategi

For første gang blir psykisk helse inkludert i strategien som skal redusere tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer.

Publisert: 2017-10-16 — 12.41

– Vi starter arbeidet med en ny NCD-strategi, sier helseminister Bent Høie til Dagens Medisin.

Mandag hadde han møte med den norske alliansen for ikke smittsomme sykdommer (NCD), som består av Kreftforeningen, Diabetesforbundet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Nasjonalforeningen for folkehelse og Rådet for psykisk helse. Her ble nyheten tatt godt imot.

– Vi er veldig glade for at det kommer en ny strategi, og at vi er invitert med på laget. Ingen regjering kan løse dette alene, og det er ganske unikt i internasjonal sammenheng at vi får til dette samarbeidet, sier Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet.

– Evighetsarbeid
Norge har som overordnet mål å redusere for tidlig død av de fire ikke-smittsomme sykdommene hjerte- og karsykdommer, diabetes, kroniske lungesykdommer og kreft med 25 prosent innen 2025. I 2013 kom Helse- og omsorgsdepartementet med en fireårig tiltaksplan for de fire NCD-sykdommene. Planen utløper ved nyttår, og nylig gjorde Dagens Medisin opp status for hvor langt man har kommet.

Gjennomgangen viste at under halvparten av tiltakene er gjennomført, og situasjonen er særlig dyster for kols, hvor bare to av 18 tiltak er gjennomført.  

– Hjelper det med en ny strategi når man ikke gjennomfører tiltakene i den gamle planen?

– Mye er fulgt opp, men arbeidet er ikke ferdig. Vi kan bli bedre, men man må være realistisk på at dette er et evighetsarbeid, sier Høie.

– På god vei
Han sier Norge er på vei god vei mot å nå målet om 25 prosent reduksjon innen 2025.

– Det vil vi kunne nå uten å gjøre noe særlig mer, men det er jo ikke så ambisiøst. I den nye planen er det ikke bare antall leveår, men antall gode leveår, som skal måles, sier Høie.

Helseministeren har gitt Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i oppdrag å lage to rapporter som skal legge grunnlaget for arbeidet med den nye NCD-strategien. Basert på erfaringer med den første planen, skal tallet på tiltak snevres ned.   

Kommer i 2018
– De skal identifisere de ti viktigste folkehelseutfordringene og de ti viktigste tiltakene. I tillegg skal det utarbeides framskrivninger av sykdomsbyrde, som viser utfordringene om vi ikke gjøre noe, og én som viser effekten av de foreslåtte tiltakene, sier Høie.

For første gang tas psykisk helse med i det forebyggende arbeidet.

– Det er veldig flott. Psykisk og fysisk helse henger sammen, og dette markerer en bred forståelse av det. Det er naturlig at vi kommer inn i dette arbeidet, sier Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Det er ikke avklart når strategien skal være ferdig, men Helsedirektoratet varsler at den vil komme i løpet av 2018. Høie sier at organisasjonene skal få rikelig anledning til å gi innspill i arbeidet.

Gundersen understreker at den ny strategien må være tverrdepartemental og sektorovergripende. NCD-organisasjonene har tidligere uttrykt bekymring for økende sosial ulikhet inne helse, og etterlyser tiltak som kan bøte på det. Blant annet understreker de skolenes og barnehagenes folkehelseansvar.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Kjell O.Skavdal 17.10.2017 10.49.15

  Regner du med Ungarnpsykologene, Bent Høie? De har stått over et år i autorisasjonskø nå. Det er ditt ansvar!

 • Lucy Victoria Løvli 17.10.2017 01.04.52

  Håper at det i denne satsingen blir høyt fokus på seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Dette må karaktiriseres som en av de største, om ikke den aller største helseutfordringen vi har i dag. Tallene er dystre og de synker ikke og den økonomiske satsingen følger ikke utviklingen i dag.

 • Trude M. 16.10.2017 14.02.14

  Ingen medisinskfaglige organisasjoner invitert? Nei gud forby, det kan jo gå ut over populistisk politikk. Det beste tiltaket for norsk folkehelse og helsevesen er å avskaffe helseadelen og nepotismen i toppen. Kutt millionlønnene, og tilsett folk med hjerte for fag og folket.

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!