Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
FIKK BREV FRA DEPARTEMENTET: Disse syv dommerne avgjør konflikten. Fra venstre Håkon Cordt-Hansen, Kate Elenore Rodin, Tron Løkken Sundet, Jakob Wahl (leder), Steinar Tjomsland, Kjersti Borgen og Randi Johanne Løvland. Foto: Anette Andresen

Staten grep inn før rettssaken

To uker før rettssaken mellom Akademikerne helse og Spekter, sendte Arbeidsdepartementet et brev til Arbeidsretten som støtter Spekters sak.

Publisert: 2017-10-13 — 08.00
Denne artikkelen er over fire år gammel.

– Det er påfallende at myndighetene på eget initiativ involverer seg til støtte for Spekters syn, sier Christer Mjåset, visepresident i Legeforeningen.

I søksmålet mot Spekter krever Legeforeningen at deler av tariffavtalen mellom partene skal kjennes ugyldig. Bakgrunnen er at de mener Rikslønnsnemnda ikke hadde kompetanse til å videreføre unntak fra arbeidsmiljøloven om 60 timers uker – uten Legeforeningens godkjenning.

I brevet til Arbeidsretten skriver avdelingsdirektør Torkel Sandgren i Arbeidsdepartementet at «departementet på bakgrunn av sakens spesielle karakter og den særlige interesse saken har for et velfungerende forhandlingssystem i arbeidslivet, ønsker å komme med skriftlig innlegg i saken». Brevet, som forsvarer Rikslønnsnemndas rolle og deres kompetanse, ble flere ganger tema i retten.

Les også: Jus-professor om brevet: – Meget spesielt

Forsvarer nemndas kompetanse
I brevet understreker departementet at de ikke har noen interesse i den underliggende tvisten mellom partene. Samtidig slår de fast at «nemnda må kunne behandle alle sider ved avtalen og inneha den samme kompetansen som partene til å fastsette tariffvilkår». De støtter seg til lønnsnemndloven, og avviser at arbeidsdirektivet begrenser nemndas kompetanse. 

Har du gått glipp av rettssaken? Se opptak og bildeserie her.

Departementet avviser også at avgjørelsen fra nemnda er i strid med foreningsfriheten og organisasjonsretten, slik Akademikerne helse hevder.

– Loven gir ingen holdepunkter for at Rikslønnsnemnda er utstyrt med kompetanse til å inngå vide unntak fra arbeidsmiljøloven. Det kan virke som om departementet har følt behov for å «reparere» dette ved å sende dette brevet, uttalte Christopher Hansteen, advokat for Akademikerne helse.

– Forsøker å «tette hull»
Legeforeningen er kritisk til at myndighetene griper inn på denne måten.

– Det har siden meklingen vært klart hva som er kjernen i denne konflikten. Departementet har selv skrevet en lovproposisjon til rikslønnsnemndsbehandlingen. Den er taus om de forholdene som de nå tar opp. Vi har påpekt huller i regelverket som man får inntrykk av at departementet nå ønsker å tette - uten hensyn til konsekvensene for arbeidstakerne, sier Mjåset.

Arbeidsretten er administrativt underlagt Arbeidsdepartementet. Dagens Medisin har bedt departementet svare på om de med dette kan legge føringer for hva utfallet i Arbeidsretten blir. Vi spurte også hvor vanlig eller uvanlig det er at de sender slike brev i forkant av arbeidsrettssaker.

– Arbeids- og sosialdepartementets syn kommer fram av brevet som er sendt. Utover det vil ikke departementet uttale seg om en pågående sak, var det eneste svaret vi fikk.  

Heller ikke Arbeidsrettens leder Jakob Wahl har villet svare på om de har fått slike henvendelser tidligere.

Les også: Tillitsvalgte: Vi er bekymret for å miste kontrollen

Spekter: «Ekstraordinært»
Spekters advokat, Tarjei Thorkildsen, mener det uvanlige brevet fra Arbeidsdepartementet viser at søksmålet fra Legeforeningen er et angrep på «den norske modellen».

– Saksøkers argumentasjon utfordrer den norske modellen, som man ikke minst på fagforeningssiden fremholder med stolthet. Hvis nemnda ikke har den samme kompetansen som partene, vil det vesentlig endre meklingsinstituttets og samfunnets mulighet til å løse fastlåste arbeidskonflikter. Det vil endre hele systemet, sier Thorkildsen.

Les også: Spekter: Vi er ikke her for å tape

– Saken reiser så grunnleggende spørsmål at staten har gått til det ekstraordinære skritt å gi et skriftlig innlegg til Arbeidsretten. Det er et utrykk for hva et utfall i denne saken kan gjøre med den modellen som departementet forvalter for fellesskapet, sier Thorkildsen.

Dom i saken er ventet senest 10. november.

Les også: – En tvunget og varig arbeidsreform for leger

REAGERER PÅ BREV: Toppene i Legeforeningen fulgte hele rettssaken fra første benk. Fra venstre visepresident Christer Mjåset og president Marit Hermansen. Foto: Anette Andresen

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!