Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

VITNET: OUS-lege og tillitsvalgt Christian Grimsgaard vitnet i arbeidsrettssaken mellom Spekter og Akademikerne tirsdag.

VITNET: OUS-lege og tillitsvalgt Christian Grimsgaard vitnet i arbeidsrettssaken mellom Spekter og Akademikerne tirsdag. Foto: Lasse Moe

– Vi er bekymret for å miste kontrollen

OUS-tillitsvalgt Christian Grimsgaard og flere andre vitner fra Legeforeningen forklarte seg i arbeidsretten tirsdag.

Annons:

ARBEIDSRETTEN, OSLO: Denne uken pågår striden om sykehuslegenes arbeidstid i arbeidsretten. Etter at Spekter var ferdig med sitt innledningsforedrag tirsdag, gikk retten over til å høre vitner som var oppnevnt av Akademikerne.

Blant dem som inntok vitneboksen var Christian Grimsgaard, som har vært hovedtillitsvalgt på Oslo universitetssykehus siden 2010, og deltatt i flere forhandlingsrunder med Spekter.

 • Øvert i saken kan du følge vår direktesending fra rettssalen og lese vårt direktereferat.

– Vi er bekymret for at arbeidsgiver i ytterste konsekvens kan pålegge oss 38 uker med 60 timers arbeidsuker. Vernebestemmelsene er ikke i seg selv et tilstrekkelig vern. Vernet har ligget i det kollektive og den rullerende mekanismen i vaktordningene. Når arbeidsgiver vil gå over til individuelle arbeidsavtaler, så skaper det en helt ny maktbalanse, hvor den enkelte arbeidsgiver selv må stå opp og kreve et vern, sier Grimsgaard.

– Drøye arbeidsavtaler
Grimsgaard fikk spørsmål fra dommeren om han har konkrete eksempler på problemet med arbeidsgivers styringsrett.

– Dersom en kollega ønsker å jobbe redusert kan arbeidsgiver sanksjonere mot dette slik at den personen må jobbe 60-timersuker i juni og august for å dekke inn for ferieavvikling i juli. Arbeidsgiver har veldig stor innvirkning på arbeidstiden, som skaper vanskelige situasjoner for våre medlemmer. Vi er bekymret for at vi mister kontrollen, hvor arbeidsbelastningen på den enkelte blir veldig stor, sier Grimsgaard.

– Har du sett noen som har jobbet 60-timers uker i 20 uker? ville Spekters advokat, Tarjei Thorkildsen, vite.

“Jeg har selv sett kirurger sovne når de står og opererer. Jeg har selv sovnet stående på bussen hjem fra vakt”

- Yngvne Mikkelsen, tidligere Dnlf-visepresident

– Jeg har sett veldige mange drøye arbeidsplaner, svarte Grimsgaard.

Han understreket at også Legeforeningen ønsker unntak fra arbeidsmiljølovens grenser om arbeidsuker på 40 timer.

– Legeforeningens medlemmer ønsker å jobbe mye og gjøre en god jobb. Men det må være en avtale på plass som verner medlemmene våre.

– Uforsvarlig
Også Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse, forklarte seg i retten tirsdag. Han forteller at leger har rapportert om økende arbeidsbelastning og helseproblematikk rundt denne belastningen de siste årene.

– Derfor ble de vide unntakene fra arbeidsmiljøloven tatt opp i 2014 for å få nye reguleringer. Det endte med at unntakene ble forlenget på foreløpig basis, i to år.

Han mener vedtaket til Rikslønnsnemnda, gjør at avtalen ikke lenger er forsvarlig.

– Etter at unntaksbestemmelsen har vært praktisert likt i 20-30 år, så har praksisen endret seg de siste årene. Vi mener avtalen bør presiseres slik at man opprettholder en forsvarlig bruk av 60-timers uker. Da kan man fortsette på forsvarlig drift. Men slik Rikslønnsnemnda har forlenget avtalen, mener Akademikerne av avtalen er uforsvarlig, sier Frøyland.

– Hoppet over det kollektive
Også Anne Kjersti Befring, tidligere juridisk direktør i Legeforeningen, mener at Spekter endret praksis – i strid med forutsetningene for avtalen.

– Jeg ble overrasket da det kollektive nivået i avtalen brått ble tatt bort etter 20 år, sa Befring i retten.

Hun viser til at leger kan bli holdt personlig ansvarlig for feil som blir gjort, og at dette ansvaret er flyttet vekk fra sykehusene.

 – Ansvaret for forsvarlighet ligger innenfor profesjonsansvaret. Siden dette er en risikovirksomhet må det være et samarbeid mellom legene og sykehusene. Vi har aldri sagt at vi vil sette sykehusene i en vanskelig situasjon uten dette unntaket fra arbeidsmiljøloven, men dette må løses opp mot tillitsvalgte, og ikke den enkelte lege.

– Sett kirurger sovne
Yngve Mikkelsen, tidligere visepresident i Legeforeningen og OUS-tillitsvalgt, uttalte at arbeidsbelastningen på leger går på pasientsikkerheten løs.

– Jeg har selv sett kirurger sovne når de står og opererer. Jeg har selv sovnet stående på bussen hjem fra vakt. Du merker at det knekker i knærne, og du lander på knærne stående i bussen. Dette er ikke bra.

Han sier det tidligere har «vært en forståelse» blant partene om rullerende arbeidsplaner basert på antall leger i vaktskiftet, men at dette vilkåret først og fremst kom frem i muntlig dialog mellom partene.

– Økonomi er eneste argument
– Hva oppnår arbeidsgiver ved å gå fra rullerende arbeidsplaner til kalenderplanlegging? ville Christopher Hansteen, Akademikernes advokat, vite.

– Det gir noe mer forutsigbarhet, men grunnlaget vil være økonomi. Det er det eneste argumentet jeg kan se, sier Mikkelsen, som selv har vært på arbeidsgiversiden de siste årene.

Hansteen ville også vite hva overgangen medfører for legene.

– For legene fører det til en skjevfordeling av vaktbelastningen. I et slikt system, med trøtte og slitne leger, er det ikke alltid man treffer på den mest kompetente beslutningstakeren. Man blir mer usikker og fatter ikke beslutninger, som gjør at pasienter blir liggende bidrar til farlig propper i systemet. Som et eksempel hadde vi på Ahus nærmere 90 pasienter i akuttmottaket. Ansatte kom på jobb, satte seg ned og begynte å grine. Konsekvensen av dette er at dødeligheten på hele kohorten øker. Etter internasjonal litteratur vet man at dødeligheten kan øke med hele 2 prosentpoeng, sier Mikkelsen.

Rettssaken fortsetter med vitneforklaringer fra begge sider onsdag. Torsdag holder advokatene sine avslutningsprosedyrer, før retten trekker seg tilbake. En dom er ventet om cirka tre uker.

Relaterte saker

Kommentarer

 • Dr C. H. Ynisch 04.10.2017 22.05.35

  Gi opp DNLF. Dere har ingen chance. Spekter har makten og definisjonsretten på virkeligheten. Om retten skulle snuble hen og gi dere medhold, vil Spekter sporenstreks omdefinere virkeligheten til sin fordel igjen.

 • Useriøst 04.10.2017 14.27.03

  Lars Haukaas sier at det ikke er mulig at legene arbeider etter arbeidsmiljøloven. Cathrine Hennig sier at Spekter har tilbudt Dnlf å jobbe etter arbeidsmiljøloven både i 2014 og 2016. Denne organisasjonen virker helt useriøs. Spill og fanteri. Er det eieren som pålegger Spekter å være så useriøs eller er det Spekters påfunn? Det er helt nødvendig at Legeforeningen og Sykepleierforbundet tar ansvar og fortsetter å opptre seriøst når de må forholde seg til en slik motpart.

 • Øyvind Bernersen 04.10.2017 00.41.21

  Skjønner ikke Spekters argumenter. Dersom det er Rikslønnsnemndas inkompetanse som legeforeningen saksøker, hvorfor i all verden er spekter part i arbeidsretten og ikke nemndas medlemmer. Dette er med andre ord ikke utelukkende en sak om lovligheten i Rikslønnsnemndas vedtak om prolongering av tidligere avtale. Dette handler om at spekter på bakværelset introduserte en ny praksis innenfor avtalens bokstav som legeforeningen og medlemmene ikke kan godta. Disse unntakene fra AML må Spekter ha gehør for hos legeforeningen. Har de ikke det, så er det etter mitt syn AML som gjelder. Det vil være et overgrep mot leger og legeforeningen å dømme dem til varige unntak fra AML, særlig etter Spekters nytolkning av avtalens bokstav. Det er derfor Spekter er motpart og ikke Rikslønnsnemnda.

 • Marit Rike 04.10.2017 09.01.39

  Legene kjemper for faglighet og sikkerhet! Hvorfor blir de ikke hørt og respektert? Spekter driver et farlig spill!

 • Marit Rike 04.10.2017 00.10.17

  Legene kjemper for faglighet og sikkerhet! Hvorfor blir de ikke respektert og hørt? Dette er er farlig spill fra Spekter!

 • lege 03.10.2017 22.41.22

  Om Spekter ikke vil la legeforeningens tillitsvalgte forhandle kollektive vaktordninger bør legene melde seg ut av legeforeningen og inn i en annen fagforening. Som da kan påberope seg AML sin beskyttelse.

 • legen 03.10.2017 23.53.23

  Du kommer med denne kommentaren i alle artiklene om rettsaken for tiden.... Legeforeningen jobber med andre ting enn bare denne saken, og størrelsen og tyngden er betydelig på mange arenaer. Skal man melde seg ut av Dnlf til fordel for et fnugg av en forening som bare ikke vil ha fritak fra AML? Hvorfor skal Spekter gidde å forholde seg til noe sånt? Hvorfor skulle ikke Spekter ha fullstendig overkjørt en så liten aktør?

 • lege 04.10.2017 07.28.29

  Fnugg av en fagforening? Hva med LO? Det finnes som kjent leger som er medlem av LO.

 • Lege2 04.10.2017 17.59.35

  Jeg tror ikke du bør tolke din kollega på den måten at han ønsker en splitttelse av legeforeningen. Vi står i midlertid overfor en kynisk, løgnaktig og fullstendig useriøs motpart som bruker skattepenger på sitt destruktive maktspill. Dersom det viser seg at vi virkelig bor i absurdistan og blir bundet til evige unntak fra AML uten kollektivt værn, og ikke vinner igjennom på noe annet vis, vi må vi vurdere drastiske tiltak som etablering av en ny fagforening med forhandlingsrett. At legeforeningen også driver med andre ting en denne saken er så. Denne saken er i midlertid etter min oppfattning et spørsmål om å være eller ikke være for legeforeningen.

 • Knut 03.10.2017 21.15.31

  Hun sa at erstatningsansvaret er tatt bort med NPE og at systemansvaret ikke er personlig slik legenes ansvar er. Da praksis ble endret slik at det kolllektive lokale nivået ble satt tilside, er forutsetningene for den sentrale avtalen bortfalt. Er ikke det opplagt Spekter?

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!