Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Live Blog LEGESTREIKEN I LØNNSNEMNDA
 

– Legeforeningen utfordrer den norske modellen

Spekters advokat Tarjei Thorkildsen mener Legeforeningens søksmål er et angrep på den norske modellen å løse arbeidskonflikter på.

Annons:

ARBEIDSRETTEN, OSLO: Etter at Legeforeningen fikk legge frem sitt syn på saken i arbeidsretten mandag, var det Spekter sin tur tirsdag. Spekters advokat Tarjei Thorkildsen åpnet med å si at flere av argumentene som Legeforeningen har fremmet i retten, ikke har noe med det arbeidsretten skal avgjøre, nemlig kompetansespørsmålet til Rikslønnsnemnda.

 • Øvert i saken kan du følge vår direktesending fra rettssalen og lese vårt direktereferat.

– Det har ikke betydning for saken hvor belastende arbeidsordningen til leger er, om det er rullerende arbeidsplaner eller kalenderplaner, og hvor god forutsigbarheten ved organiseringen er. Arbeidsretten skal heller ikke avgjøre om legene får tilstrekkelig hvile, og det er uten betydning hvorvidt forholdene har endret seg fra ordningen med unntak ble etablert, sier Thorkildsen.

Les også: – Kritisk hvis en lege sovner på vakt

– Vedvarende press
– Når man velger et rettslig spor, så blir saken begrenset til det. Denne side opplever klart at vi her har å gjøre med en rettsliggjøring av en underliggende interesse, sier advokaten.

Han viser til at en Powerpoint-presentasjon fra medlemsmøte i Legeforeningen etter Rikslønnsnemndas kjennelse, der Legeforeningen skisserer mulige rettslige veier videre. Tittelen er «Vi tapte i nemnda, men kampen er ikke over».

– Målet er å nå frem på den arenaen som leder til oppnåelse. Rettssaken er et virkemiddel der poenget er vedvarende press mot arbeidssiden, sier advokaten.

Se video: Legepresidenten oppsummerer første dag i retten

– Arbeidsgivers ansvar
Han understreket for de syv dommerne hva som er deres oppgave i arbeidsretten.

– Sakens hovedspørsmål er om det ligger innenfor Rikslønnsnemndas kompetanse å videreføre et unntak fra arbeidsmiljøloven som partene allerede hadde i avtalen.

Akademikernes advokat hevdet i retten i går at det må være opp til Legeforeningen å vurdere forsvarligheten ved arbeidstidsordninger. Dette er Spekter uenig i.

– Arbeidsgiver har ansvaret for forsvarlighet etter loven. Arbeidstilsynet vil gå på arbeidsgiver dersom dette ikke er tilstrekkelig oppfylt, sier Thorkildsen.

Les også: Dette er de uenige om

I spørsmålet om Rikslønnsnemnda hadde kompetanse til å videreføre arbeidstidsunntakene, mener Spekter at svaret er et klart «ja».

– Staten kan velge å gi Riksønnsnemnda mandat til å avgjøre interessetvisten mellom partene, og eventuelt videreføre tidligere avtaleunntak. Og det er nettopp det staten har gjort, sier Thorkildsen, som mener at det er ingen motstrid mellom Lønnsnemndloven og internasjonale regelverk.

– Kan endre hele systemet
I sin innledning hevdet han at Legeforeningen og Akademikerne utfordrer «den norske modellen» der Rikslønnsnemnda kan tre inn i partenes sted der partene har kommet til kort for å finne en løsning.

– Saksøkers argumentasjon utfordrer den norske modellen, som man ikke minst på fagforeningsiden fremholder med stolthet. Hvis nemnda ikke har den samme kompetansen som partene, ville det vesentlig endret partenes, meglingsinstituttets og samfunnet mulighet til å løse fastlåste arbeidskonflikter. Det ville gjøre noe med hele systemet, sier Thorkildsen.

–Saksøkers argumentasjon innebærer at nemnda ikke kan bryte inn med tvungen lønnsnemnd – når nemnda ikke har et tilstrekkelig mandat. Saken reiser så grunnleggende spørsmål at staten gått til det ekstraordinære skritt å inngi skriftlig innlegg til arbeidsretten i denne saken, sier Thorkildsen og viser til et brev fra Arbeidsdepartementet.

– Det er et uttrykk for hva et utfall i saken kan gjøre med den modellen som departementet forvalter for fellesskapet. Det er kompetansen til nemnda som utfordres, sier Thorkildsen.

SLÅR TILBAKE MOT SAKSØKER: Spekters advokat Tarjei Thorkildsen i arbeidsretten.

Relaterte saker

Kommentarer

 • Lege 05.10.2017 12.01.10

  Snakk om å snu noe på hode. Er det arbeidstagersiden som utfordrer den Norske modellen? Foretakene har blitt en stat i staten. De er helt fritatt for ansvar men har likevel blitt sjenket all makt. Dersom vi taper dette slaget er det bare å sette i gang planleggingen av det neste. Vi må selvsagt streike ved hver mulighet, og ta saken videre i Eu systemet. Det føles tungt å stille opp på arbeid for en totalt uviten arbeidsgiver, som kun er opptatt av maktspill. Det er helt klart byråkratene/ledelsen ikke ser på det som sin oppgave å legge til rette for at helsepersonell kan gjøre en god jobb. Hadde det ikke vært for pasientene og kollegaer så hadde jeg sluttet for lengst. Er det foresten noen tips ang. hva en sliten lege kan omskoleres til?

 • lege 05.10.2017 13.02.26

  Jobb i Spekter når nåværende inkompetente ledelse er fjernet?

 • Lege nr 100 04.10.2017 13.50.35

  Alla ikke- jurister, som jag, tror att rettsaker rør sig om rettferdighet, det gør det inte. Det rør sig desværre bara om reglarna och rimlig interpretering.

 • Overlege 04.10.2017 12.40.04

  Arbeidstilsynet har i klartekst fått beskjed fra Lars Haukaas om å holde fingrene av fatet fordi det er en tariffavtale.

 • lege 04.10.2017 13.01.26

  Slik foregår også i andre land, som Russland, Kina mm.

 • hvor er arbeidstilsynet? 03.10.2017 21.17.39

  Hvorfor har ikke arbeidstilsynet tilsyn med norske sykehusleger på sykehusene våre?

 • Spekter 03.10.2017 20.46.05

  Den norske modellen er ødelagt av Spekter og sykhusene. Hvor er Arbeidstilsynet når det er uforsvarlighet? Legene blir refset når pasienter skades og ikke arbeidsgiver.

 • Bøyen Beng 03.10.2017 17.19.26

  Jeg håper noen av de ledende i Spekter blir jævlig syke når det er en sliten lege på vakt.

 • pingle 03.10.2017 16.23.58

  Den norske modellen ad modum Spectre: Jeg er vikar, 4 år etter oppnådd spesialitet, selv om det er varig behov for mine tjenester. Jeg har ingen kontrakt den første perioden etter kontraktsutløp, vanligvis noen dager, (om det ikke tar 3 måneder å ordne det som sist), og kontraktslengde er nå kommet opp i (oftest) 3 mnd; en brøkdel av det som er forutsigbart mtp arbeidsforholdet til den jeg "vikarierer" for. Arbeidsgiver skylder meg 2-3 måneder avspasering. Arbeidsgiver nekter å øke tjenesteplan opp til realistisk nivå pga økonomi, slik at det genereres nye avspaseringsdager uke for uke. Arbeidsgiver gir ikke fordypningstid utover max 2 dager per halvår, pga økonomi, men forventer minst 1 godt forberedt innlegg per halvår. Arbeidsgiver har full styringsrett, og gir beskjed om plassering av fridager <1 uke før. Om også plassering av vaktene blir like uforutsigbart, hvordan i verden kan de av oss som har partner som også går vakt, planlegge barnepass?

 • pingle 03.10.2017 16.11.13

  Min ramme for individuelle avtaler: 1-3 mnd kontrakter, som kommer et stykke inne i hver periode. Resultat: urealistisk kort tjenesteplan av økonomiske grunner, som genererer mer avspasering, uke for uke, 2-3 måneder avspasering til gode, 1-2 dager til fordypning per halvår, null tid forøvrig til å lage internundervisning innenfor arbeidstid. I tillegg synes min arbeidsgiver at det er tilstrekkelig å gi meg varsel på fredag (eller søndag) om hvordan jeg jobber neste uke (og uken før). Det har hendt jeg har møtt på jobb og fått beskjed om at jeg er satt opp på fri. 1000 spenn på at Spectre er fornøyd og arbeidretten synes det er helt i orden.

 • overlege 03.10.2017 11.58.22

  *"Dommer Wahl spurte i går om unntakene om lengre arbeidsuker praktiseres overfor alle leger. – Nei, svarer Thorkildsen, som viser til at mange jobber mindre belastende av ulike grunner, blant annet alder. Praksisen varierer også fra sykehus til sykehus." Hvordan kan en advokat få lov til å være så upresis i retten? Her står han og hevder at "mange jobber mindre belastende"! Hvor mange leger er det egentlig som jobber redusert eller som er fritatt fra vakt? Jeg kjenner ingen

 • Lege 03.10.2017 11.01.21

  Slik lyder en god Trump-medarbeider! Fake news!

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!