Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
FJERNET SOM DOMMER: – Jeg føler meg vingeklippet, men må bare ta avgjørelsen til etterretning, sier Arne Refsum, avdelingssjef ved kirurgisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus. Foto: Lasse Moe

Vraket som meddommer etter Facebook-kommentar

Avdelingssjef Arne Refsum ved Diakonhjemmet sykehus er erklært inhabil som meddommer i arbeidsrettssaken mellom Spekter og Akademikerne etter Facebook-uttalelser.

Publisert: 2017-09-19 — 06.00
Denne artikkelen er over fem år gammel.

Konflikten om sykehuslegenes arbeidstid, som legene streiket for i fjor høst, er langt fra over. I begynnelsen av oktober møtes partene i Arbeidsretten, der Akademikerne vil kreve at deler av tariffavtalen med Spekter skal kjennes ugyldig. Sju dommere skal avgjøre striden, hvorav fire er oppnevnt av organisasjonene selv.

Arne Refsum, som er avdelingssjef ved kirurgisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus, var oppnevnt av Akademikerne. Men Spekter protesterte, og viste blant annet til at Refsum tidligere er tillitsvalgt i Legeforeningen.

Spekter pekte også på at Diakonhjemmet, der Refsum jobber, er bundet av en avtale med Virke som i stor grad ligner avtalen mellom Spekter og Akademikerne. Slik kan Refsum påvirke en avtale han selv er en del av, ifølge Spekter.

«Kan føles som et svik»
Men arbeidsretten mente ikke noe av dette var «særlige omstendigheter» som kunne svekke Refsums tillit som dommer. Det avgjørende for retten ble Refsums uttalelser på Facebook og i ulike kommentarfelt, som Spekter la frem for retten over flere titalls sider.

I en Facebook- kommentar til en artikkel i Dagens Næringsliv skriver Refsum at «Jeg sitter selv på arbeidsgiversiden nå, men har forståelse for at Spekters nye tolkning av gjennomsnittsberegning av arbeidstid kan føles som et svik».

Han uttaler seg også om Spekters administrerende direktør, hvor han skriver «dessuten er Anne-Kari vant til å provosere og bli provosert selv». Spekter mener dette «viser en holdning til Spekter som ikke er forenlig med å sitte som dommer i saken».

Akademikerne ville beholde Refsum som dommer, og viste til at uttalelsene ikke inneholdt standpunkt til rettsspørsmålene i saken. «Noen av ytringene er av humoristisk art. En kritisk uttalelse om Spekters administrerende direktør er åpenbart ikke tilstrekkelig til å kjenne Refsum inhabil», fremholdt Akademikerne.

Enstemmig vraket
Men Arbeidsretten mente enstemmig at uttalelsene er «egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet som dommer i saken», og Refsum ble derfor vraket som dommer.

– Jeg har i all min tid vært en ivrig helsepolitisk debattant. Jeg beklager at det nå fører til dette utfallet, altså at jeg blir erklært inhabil. Jeg føler meg vingeklippet, men må bare ta avgjørelsen til etterretning, sier Arne Refsum til Dagens Medisin.

– Vi vurderte Arne Refsum som habil. Vi tar til etterretning at Arbeidsretten har kommet fram til en annen konklusjon, sier forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom i Legeforeningen.

Advarte kolleger mot overvåkning
I en annen av kommentarene som Spekter har samlet inn, skriver Refsum i kommentarfeltet på Dagens Medisin: «Jeg maner til forsiktighet i hva man kommenterer. Husk at Spekter overvåker sider som dette, og kommer til å bruke løsrevne sitater i en arbeidsrettssak».

– Er overvåkning av debattanter i sosiale medier en vanlig arbeidsmetode for Spekter?

– Som de fleste andre virksomheter og organisasjoner, følger Spekter selvsagt kontinuerlig med på alle saker i både tradisjonelle medier og sosiale medier som har betydning for vår og våre medlemmers virksomhet. Til dette bruker vi Retriever. For oss er det blant annet viktig å følge med på utspill fra de ulike aktørene i arbeidslivet, slik at vi får forståelse for deres posisjoner og saker. Det gir et godt grunnlag for åpen og tillitsfull dialog i partssamarbeidet, skriver Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk, i en e-post til Dagens Medisin.

– Forøvrig legger vi til grunn at de som velger å ytre seg offentlig i ulike kanaler gjør det fordi de har en interesse av å bli lest, og vi regner med at alle gjør vurderinger rundt at det de publiserer i sosiale medier selvsagt vil kunne bli referert til i ulike sammenhenger, uttaler Larsen.

Starter 2. oktober
Det er foreløpig ikke klart hvem som skal erstatte Refsum når saken skal opp i Arbeidsretten 2. oktober.

tSpekter har ikke hatt innsigelser mot at Kate Elenore Rodin møter fra Akademikerne. Randi Johanne Løvland og Håkon Cordt-Hansen er oppnevnt av Spekter.  Av faste dommere møter Jakob Wahl, Steinar Tjomsland og Tron Løkken Sundet, ifølge Arbeidsrettens nettsider.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Truls 07.10.2017 09.48.32

  Er det ingen som forstår at vår egen fagforening er skyld i alt dette? Meningsløse kampsaker om faste stillinger og betalt for vakter man ikke går i 3.trimester? Fokus burde vært på lønnsutviklingen som har vært en katastrofe målt mot resten av samfunnet de siste 15 årene.

 • fastlege 21.09.2017 13.10.24

  Det er mer enn jeg også kan forstå. Han er Spekters advokat og er listet som ansatt på deres hjemmesider. Samt han har undervist internt for Spekter ad arbeidstid og arbeidsmiljøloven, i et arrangement som var forbeholdt kun ansatte i Spekter. http://www.spekter.no/Stottemeny/Kurs-og-konferanser/Alle-kurs-og-konferanser/Arbeidstid--en-gjennomgang-av-arbeidsmiljolovens-arbeidstidsbestemmelser/

 • Dr. C. H. Ynisch 19.09.2017 21.58.02

  Nu må man huske på at en god og åpen og saklig debatt i dagens norske helsevesen er en der alle er enige med fru Bratten. Ellers kommer lønnsnemnden og tar dere! Hopp, proletarslyngler, hopp! Ellers skal dere få smake målstyring en!

 • Anonym Lege 19.09.2017 17.20.01

  "For oss er det blant annet viktig å følge med på utspill fra de ulike aktørene i arbeidslivet, slik at vi får forståelse for deres posisjoner og saker. Det gir et godt grunnlag for åpen og tillitsfull dialog i partssamarbeidet." Jeg lurer oppriktig på om Spekter tror selv på det oppgulpet de kommer med. Tillittsfull dialog? Dere har søkt gjennom sosiale media for å vingeklippe en enkeltperson. Dere ga sitater til media fra konfidensielle samtaler fra UNN nå nylig. Fenomenet Spekter og konseptet tillitt er som vann og olje.

 • AnonymLege 19.09.2017 17.19.24

  "For oss er det blant annet viktig å følge med på utspill fra de ulike aktørene i arbeidslivet, slik at vi får forståelse for deres posisjoner og saker. Det gir et godt grunnlag for åpen og tillitsfull dialog i partssamarbeidet." Jeg lurer oppriktig på om Spekter tror selv på det oppgulpet de kommer med. Tillittsfull dialog? Dere har søkt gjennom sosiale media for å vingeklippe en enkeltperson. Dere ga sitater til media fra konfidensielle samtaler fra UNN nå nylig. Fenomenet Spekter og konseptet tillitt er som vann og olje.

 • Offentlig lege 19.09.2017 15.19.16

  Jeg har selv blitt innkalt til min sjef fordi jeg har kommentert saker (under fullt navn). Vi må dessverre derfor regne med at det vi uttaler, kan blir brukt mot oss. Ytringsfriheten er nok ikke alltid til stede, Og det tryggeste er å være anonym.

 • Overlege 19.09.2017 15.17.42

  Hvorfor er Cordt Hansen i Spekter habil? Sover Akademikerne i timen?

 • LiS2 19.09.2017 09.09.02

  Her blir det sikkert ett konstruktivt og fruktbart kommentarfelt etter hvert, med debattanter under fullt navn... #kgb

 • hvemspør? 19.09.2017 10.41.48

  #storebrorserdeg #1984

 • Meta2 19.09.2017 12.58.34

  Gøy om det ikke kommer noen kommentarer til saken og bare meta-spøker fra folk som kommenterer at dette kan bli et hett kommentarfelt...

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!