Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

OPPSIKTSVEKKENDE VANSKELIG: Jan Fredrik Andresen, direktør i Statens helsetilsyn, sier det er oppsiktsvekkende at det er så vanskelig å få svar på henvendelser om tilsynssaker fra Universitetssykehuset Nord-Norge.

OPPSIKTSVEKKENDE VANSKELIG: Jan Fredrik Andresen, direktør i Statens helsetilsyn, sier det er oppsiktsvekkende at det er så vanskelig å få svar på henvendelser om tilsynssaker fra Universitetssykehuset Nord-Norge. Foto: Vidar Sandnes

Helsetilsynet måtte gi UNN dagsbøter for å få svar

Direktøren i Statens helsetilsyn måtte gi UNN bøter på 10.000 kroner dagen i et forsøk på å få dem til å svare på henvendelser.

Annons:

Saken er oppdatert 12 august kl 15:49

UNN har ved flere anledninger ikke besvart henvendelser fra tilsynsmyndighetene i tilsynssaker.

Det kommer frem etter at toppledelsen i Helse -og omsorgsdepartementet har grepet inn i situasjonen ved sykehuset.

Les om dette her: UNN-bekymring til topps i HOD – departementsråden griper inn

Administrerende direktør ved UNN, Tor Ingebrigtsen, uttalte fredag at han vil avvente Helse Nords henvendelser før han kommenterer saken ytterligere.

Lørdag sier imidlertid INgebrigtsen til Nordlys i en kommentar til saken, at  han synes det er helt uakseptabelt at henvendelser fra Statens helsetilsyn ikke blir besvart. 

- Her har rutinene våre vært for dårlige. Jeg har først blitt kjent med disse sakene når truslene om tvangsmulkt har kommet. Dette er noe vi har tatt tak i og innskjerpet. For fremtida vil ledelsen bli innvolvert og påse at slike henvendelser blir besvart i henhold til regelverket, sier Ingebrigtsen til Nordlys.

– Oppsiktsvekkende
Som Dagens Medisin skriver, har det årelange høye konfliktnivået ved sykehuset nå havnet på departementsråd Bjørn-Inge Larsens bord. Ett av problemene har vært at UNN ikke svarer på henvendelser fra tilsynsmyndighetene.

Direktøren for Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen, sier han sjelden opplever at sykehus ikke besvarer slike henvendelser.

 – Det har vist seg oppsiktsvekkende vanskelig å få svar fra UNN på henvendelser vi gjør til dem.

Tvangsmulkt på 10.000 kroner dagen
– Det er svært sjeldent at sykehus ikke svarer på våre og andre tilsynsmyndigheters henvendelser. Vi har i tilfellene med UNN vært nødt til å varsle tvangsmulkt i form av dagsbøter på 10.000 kroner, da de etter purringer ikke svarer på ulike henvendelser. Dette har vi måttet gjøre i tre saker, sier Andresen til Dagens Medisin.

Kommentarer

 • En Drittlei Medisinutdannet Med Fortsatt Lisens 14.08.2017 13.31.15

  Spennende, de fant akilleshelen til Tor til slutt. Leger er smarte og infame. Det var vel bare et spm om tid før de skjønte at de må spille byråkratiet opp mot byråkratiet, og det må gå via egeninteresse. Så trenerer de fylkestilsynssaker. Haha.

 • Overlege 12.08.2017 13.50.46

  Dette er en skandale - intet mindre! Direktøren må gå!

 • Doktern 12.08.2017 02.08.30

  Å ikke svare tilsynsmyndighetene er ikke forenlig med å arbeide i norsk helsevesen. Spark pakket.

 • lege 12.08.2017 16.16.38

  De kan gjerne sparke dem. Da kan de sparke de sprø kollegene, dvs. ledelsen ved aktuell avdeling, ved OUS som ikke ville svare på henvendelser fra hverken advokat eller tilsynsmyndigheter, jf. innlegg fra kollega nedenfor. Har hørt om den saken, også. Fullstendig arroganse mht. å effektuere sentrale pasientrettigheter. Forskjellen var at Statens helsetilsyn etter å ha vedtatt dagbøter og fått svar - sendte saken tilbake til Fylkeslegen somikke brydde seg om å bemerke at OUS påfører pasienter som ber om sentrale pasientrettigheter oppfylt, tusenvis av kroner i advokatutgifter, merarbeid svarende til full stilling og mange år med belastende venting pga. trenering av effektuering av rettighet - som var innvilget. Helt sjukt fra legenivå og oppover i systemet- og langt inn på Fylkeslegens kontor

 • B:V 13.08.2017 12.42.20

  Alle slike saker skal gå gjennom styre og styreleder og da kan en spøre seg om hvilken ansvar hadde styreleder i dette. Hva gjorde han eller hun . En tar direktøren som er greit nok men husk at i slike saker er det styre og spesielt styrelder som har det siste ord i og med vedkommende som har dialog med direktør om driften.

 • William Jørgen Koren 12.08.2017 01.00.46

  Norge må da ha en eller annen form for sikkerhetskommite eller sikkerhetsråd som kan gripe inn overfor Ingebrigtsen & Co ? Dette viser at både NPM og Helseforetaksmodellen er uegnet som styringsform. Vi må ha et nasjonalt, overordnet organ som kan steppe inn og dra i nødbremsen når ledelsen ikke er i stand til å lede en så stor enhet som et universitetssykehus. Tidligere ansatte beskriver arbeidsforholdene ved UNN som et gangsterregime. Verken pasienter, ansatte eller skattebetalerne vil finne seg i dette lenger. Er det noen blant personalet som går i medisinskapene og spiser av lasset der oppe ? Et er ihvertfall sikkert : Ledelsen ved dette sykehuset kan trygt erklæres utilregnelig !

 • Overlegen Blei 11.08.2017 21.16.22

  HF/RHF tar seg tilrette og definerer seg selv over både minister, Storting og lovverket. Hvis formålet er å spare penger så slutt å utbetale lønn til direktøren og de verste mobberne.

 • lege 11.08.2017 19.53.22

  For noen år siden ble det også vedtatt dagsbøter overfor OUS fordi de ikke overhold opplysningsplikten sin i en tilsynssak. Det var en tilsynssak preget av arroganse fra OUS som konsekvent lot være å besvare henvendelser fra advokat og tilsynsmyndigheter - og den gang fant ikke fylkeslegen grunn til å bemerke i tilsynssaken at OUS ikke overholder opplysningsplikt, bruker mange år på å slette feilaktige og belastende innhold i journal, og bruker mange år på å sperre journal.Tilsynsmyndighetene ble flere ganger bedt om å vurdere disse forholdene - som var en del av saken - men de var visst ikke så interessert i å vurdere forvaltning av sentrale pasientrettigheter og det faktum at det kreves advokater og tilsynsmyndigeter for å få sperret og slettet journaler. Dokumentasjonen var klinkende klar. Det fremstår som om myndighetene vanligvis forsøker å skjule feil som leger begår, og systemsvikt.

 • Overlege 11.08.2017 18.41.15

  Husk nå at ved dette sykehuset er det ingen andre regler som gjelder enn de direktøren bestemmer. Han er suveren og hever seg over arbeidsmiljøloven, helselover og helsetilsynet. De han ikke liker eller som varsler får sitt pass påskrevet: det vil si et rykte som spres. Styreleder støtter opp. Nå får flere se hva vi har slitt med i mange år, men det verste er hvordan det skader pasientene.

 • Ole 11.08.2017 18.36.49

  Helt nødvendig med tydelige budskap fra direktøren for Helsetilsynet. Mange pasienter har blitt skadet fordi ingen har gjort noe med problemene. Økonomi er nok eneste middel som kan ha effekt.

 • Selvfølgelig må det koste! 11.08.2017 18.31.35

  Den største risikoen for pasienter er når sykhusene ikke har noen risiko med å drive uforsvarlig! Selvfølgelig må det koste!

 • Samfunnsmotstander 14.08.2017 13.34.10

  Da må man privatisere, og tillate små enheter. Hele poenget med det offentlige er ansvarspulverisering og manglende konsekvens. Når et argument mot markedsliberalisme er den reelle mangelen på markedsoversikt, hvordan skal demokratiet, hvor små detaljer drukner i mengden saker ved valg, kunne holde disse drittsekkene i øra?

 • Bjørn Olsen 11.08.2017 18.29.50

  Endelig gripes det tak i problemene!

 • Per 11.08.2017 18.22.50

  Dette må da ledelsen og styre i helse og region foretakene selv betale en kan da ikke belaste dei syke for dette. Nå må det bli slutt helseminister og direktorat er advart gang etter gang og likevel lar dei de syke ta fakturaen . Skandale så det holder.

 • Lege 11.08.2017 18.52.34

  Det er tydelig for alle hvor mye de bryr seg om pasientene ved dette sykehuset. Velger å ta dagsbøter og ikke svare Helsetilsynet. Noe må skje med ledelse og styre.

 • Per 11.08.2017 20.46.48

  . Som eg har sagt før ledelse og styre skulle ha fått betalt boten selv. Dette er rett og slett ordrenekt og bevist sabotasje oppsigelse grunn det luks.

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!