Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
BEKYMRET: Departementsråd i Helse - og omsorgsdepartementet, Bjørn Inge Larsen, innkalte Statens helsetilsyn, Helse Nord og Fylkesmannen til møte i sommer for å ta opp situasjonen ved UNN. UNN-ledelsen var ikke invitert. Arkivfoto.

UNN-bekymring til topps i HOD – departementsråden griper inn

Toppledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) griper nå inn i situasjonen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).  

Publisert: 2017-08-11 — 15.50 (Oppdatert: 2017-08-11 — 16.12)

I sommer hadde HOD et eget møte om bekymringene for situasjonen ved UNN.

Departementsråden: – Alvorlig
Varsler om fryktkultur, dårlig meldekultur, høyt konfliktnivå og tilsynssaker som ikke håndteres riktig, har preget sykehuset i lang tid. I 2012 fikk UNN-ledelsen sterk kritikk av Legeforeningen for å håndtere varsling om kritikkverdige forhold på en dårlig måte. Legeforeningen har gjentatte ganger tatt dette opp i årenes løp.

Nylig fikk UNN kraftig kritikk av Helsetilsynet for måten sykehuset håndterte situasjonen der en hardt skadet pasient døde etter kort tids behandling i akuttmottaket og på operasjonsstua på sykehuset i Tromsø, i 2013.

I juni så departementsråd Bjørn-Inge Larsen seg nødt til å innkalle til et møte, der også Helse Nord-ledelsen, Statens helsetilsyn og Fylkesmannen ble kalt inn.

Foruten Bjørn Inge Larsen, var departementet representert på møtet med to ekspedisjonssjefer og to avdelingsdirektører.

 Det var etter å ha mottatt en bekymringsmelding direkte fra fylkesmannen i Troms, at Bjørn-Inge Larsen grep inn.  

– Bekymringsmeldingen var av en slik karakter at jeg så det som naturlig å invitere til et møte, der også ledelsen i Helse Nord deltok, skriver Larsen i referatet fra møtet.

Til Dagens Medisin sier departementsråden at det er meget uvanlig at fylkesmannen tar kontakt på denne måten.

– Så når de tar kontakt slik, så tar vi det alvorlig, sier Larsen.

På møtet ble den årelange situasjonen med høyt konfliktnivå på UNN tatt opp. Ingen fra UNN ble invitert til møtet, da det er Helse Nord som skal følge opp UNN.

– Det var naturlig for oss å også invitere Helse Nord, som har ansvaret for oppfølging av UNN, og Statens helsetilsyn samt Fylkesmannen.

– Dårlig meldekultur
– Det er tre hovedproblemer ved UNN som vi har registrert over tid, og som ble tatt opp i møtet: Det ene er konflikter med legegruppen på sykehuset, og så skårer UNN dårlig på undersøkelser om meldekultur. Og sist det at de i flere saker er sene med å sende informasjon til Fylkesmannen i tilsynssaker. Alle disse tre problemene henger til en viss grad sammen. Vi ønsker en kultur der man er åpne om feil, og drøfting av feil skal man lære av, sier Larsen.

 UNN-direktøren: – Kjent med møtet
Administrerende direktør ved UNN, Tor Ingebrigtsen, uttaler til Dagens Medisin fredag, at han har følgende kommentar, i påvente av at UNN blir koblet inn i saken av Helse Nord:

 – Vi er kjent med nevnte møte, og har registrert at Helse Nord er gitt oppdraget med å følge opp konklusjonene videre med UNN. Det venter vi vil skje i nærmeste fremtid, og så snart dette er gjort vil vi har grunnlag til å kommentere saken ytterligere, sier Ingebrigtsen.

Les mer: UNN-ledelsen ber foretakstillitsvalgt dokumentere varslersaker


– God pasientbehandling
Bjørn-Inge Larsen påpeker at man med de kvalitetsindikatorer og målinger man bruker, ikke finner noen indikasjoner på at pasienter får dårlig behandling ved UNN.

– Tvert imot viser resultatene at pasientene får god behandling.

Nå forventer Larsen og HOD at Helse Nord går i dialog med UNN.

– VI har ikke gitt noen konkret frist for bestemte ting, men vi er tydelige på at det er helt nødvendig at sykehuset endrer på disse tingene, og at Helse Nord tar tak i dette overfor UNN.

I møtet ble det tatt også tatt opp at UNN ikke responderer på henvendelser fra tilsynsmyndighetene. Til dette sier Larsen:

– Ingen sykehus kan la være å forholde seg til tilsynsmyndighetene.

Les også: Uklart om medikamentsvinn-håndtering ved UNN

 

 Dagens Medisin setter pris på en god debatt i kommentarfeltet.
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som vi finner upassende.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Lislegen 16.08.2017 00.44.16

  Dette er hva legeyrket har i vente når Health managment/helseledelse modellen får styre sektoren og yrket i sin helhet. Det er bare å se hvordan statlige organer og ufaglærte sjefer har "rævkjørt" læreryrket med økonomi som rettesnor. For å si det mildt så synes jeg "legeforeningen" gjør en dårlig jobb i å forsvare yrkets posisjon i sin helhet. Foreningens ledelse legger hele ansvaret over i fanget på politikerne, det er jo det som er problemet. Og dette betaler jeg 8000kr i året for. Legeautonomien utvannes gradvis, og hvilke konsekvenser det vil få langsiktig, ja det er ikke godt å si, men for min egen del, så er en fremtid i offentlig sykehussektor mindre attraktivt.

 • EX-UNN-LIS 14.08.2017 13.25.51

  Strengt tatt kollega, så har du ikke mange andre yrkesmuligheter. Som LiS er du rimelig rævkjørt. Staten regulerer yrket og kontrollerer markedet. Du har liten realkompetanse for å velge noe annet. Hvis du ikke kommer deg forbi LiS-stadiet, har du heller ikke lett for å flytte på deg, og jeg leser at du i tillegg har kids i bhg. Ur screwed.

 • Knut 11.08.2017 18.45.14

  Dette sykehuset har ikke fungert forsvarlig siden Tor I. tok over. Han lager egne regler og egne fakta som ikke harmonerer med samfunnets regler.

 • UNN-LIS 11.08.2017 18.12.40

  Etter årevis i UNN har jeg sluttet å tro at noe blir bedre, har blitt nummen og gjør kun jobben min, uten noe ekstra. I motsetning til tidligere. Og for hver gang jeg møter urimelighet fra ledelse eller HR blir jeg litt mindre fleksibel. Det forsvinner mye fleksibilitet i løpet av en måned! Jeg er lei av at jeg og kollegaer får flere arbeidsoppgaver, uten noe forståelse for at vi har avtalt arbeidstid å forholde oss til. Lei av at daglidagse utfordringer som trege PC'er, papirjam i skriveren og manglende renhold på kontoret blir viftet vekk. Lei av at ledere reiser på flere dager lange kurs til spennende destinasjoner, mens vi "på gulvet" må betale for kaffekoppen vår på morramøtet. Lei av at alle 5-minuttene jeg ikke jobber fordi jeg må hente unger i bhg/sfo kreves jobbet inn, mens jeg ikke får en krone betalt for tilfeldig overtid de andre dagene. Lista er lang. Og grensen er snart nådd- det er ikke lenger utenkelig å bytte beite. Vi leger har mange andre yrkesmuligheter.

 • Vigdis 11.08.2017 17.44.38

  Dei får vel et styreleder jobb i ett eller annet foretak eller et utvalg og lede slik som Kvinnsland etter Norges historien største sosiale dumping sak .At det får konskvenser nei at det bør ja.

 • lege 11.08.2017 16.28.07

  HOD har vel en stilling i WHO i Genève å by på også denne gangen?

 • Fetter Anton 12.08.2017 23.32.35

  Ikke WHO denne gang. UNN-direktøren er sikret rundt 1,9 mill kr/år og fast stilling som professor 1 ved UiT. Her har UiT og UNN-styret samarbeidet for å lage en best mulig sluttavtale.

 • Håkon 13.08.2017 19.25.47

  En avsatt direktør kan vel ikke gå i gangene som et annet spøkelse og hva med resten av sykehusledelsen dei må vel gå dei og eller skal dei og lønnes til evig tid

 • Lege 15.08.2017 11.58.56

  Inkompetanse belønnes godt i helsevesenet. Ikke bra for tilliten vi alle er avhengig av.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!