Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Elisabeth Olstad er bedt om å møte UNN-ledelsen, som mener hun har plikt til å redegjøre for varslersakene hun kjenner til. Legeforeningen mener det motsatte. Foto: UNN/Privat

UNN-ledelsen ber foretakstillitsvalgt dokumentere varsler-saker

Ledelsen ved UNN krever at foretakstillitsvalgt Elisabeth Olstad legger fram dokumentasjon på at leger som varsler om kritikkverdige forhold motarbeides.

Publisert: 2016-05-10 — 15.53 (Oppdatert: 2016-05-10 — 16.20)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

Foretakstillitsvalgt for Ylf ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Elisabeth Olstad, skrev i mars innlegget «Ukulturen ved UNN» i Nordlys.

Legeforeningen: - Har ingen plikt til å legge frem sakene
Her skriver hun: «Dessverre er det slik at man i debatten har valgt å dra fram mangel på konkrete saker i media som et bevis på at kulturen ikke eksisterer.»

 Deretter kommer Olstad med flere eksempler på konkrete saker som hun som tillitsvalgt skriver at hun kjenner til.

 I et brev fra UNN-ledelsen adressert til Olstad, som bærer tittelen «Vedrørende ditt medieutspill om «Ukulturen ved UNN»», som Dagens Medisin har fått tilgang til, skriver stabssjef ved UNN, Gøril Bertheussen, at «arbeidsgiver har undersøkelsesplikt (og omsorgsplikt) der slike påstander fremmes».

I brevet framholder Bertheussen at Olstad har plikt til å informere fullt ut om eksemplene hun har kommet med i media.

Olstad bes om å komme til et møte, der agendaen er «en avklaring av de sakene du tok opp i din artikkel i Nordlys».

– Arbeidsgiver er av den oppfatning at du også i tillitsvalgtrollen er forpliktet til å informere fullt ut om de eksemplene du har uttrykt i media. Dette fremgår av prinsippene i HA kap VII, heter det i brevet.

Dette mener Legeforeningen er juridisk feil:

– Eventuelt i beste fall unyansert, skriver foreningen, som på vegne av Olstad har svart på brevet hun fikk fra UNN.

– Olstad har ingen som helst rettslig plikt til å overhode å opplyse arbeidsgiver om fortrolig informasjon hun har fått i kraft av å være tillitsvalgt, heter det fra Legeforeningen, som bistår Olstad i saken.

 Frustrasjon
I brevet som Dagens Medisin har fått i hende, skriver Legeforeningens Frode Solberg at de reagerer med undring og frustrasjon over tonen i brevet.

– Hvis UNN virkelig hadde ønsket å bidra til at UNN var trygt for alle ansatte, ville man åpenbart formulert seg annerledes.

Frode Solberg, som er assisterende avdelingsdirektør og sjefadvokat i Legeforeningen, har følgende å si om saken:

– Vi bekrefter at en av våre tillitsvalgte ved UNN har mottatt et brev fra ledelsen etter et medieutspill om ukulturen ved sykehuset. Vi reagerer på tonen og innholdet i brevet, og har derfor svart på vegne av den tillitsvalgte, sier han til Dagens Medisin.

– Problemene ved UNN er godt dokumentert og har vedvart over flere år. Sykehusledelsen skal sørge for at tillitsvalgte føler seg trygge når krevende saker kommer opp. Legeforeningen følger denne saken nøye og imøteser UNNs svar på vårt brev.

- Personfokus
Elisabeth Olstad, som er LIS-lege, sier til Dagens Medisin at hun ikke ønsker å kommentere saken utover at hun sier at hun ønsker dialog med ledelsen, og at hun mener at UNN-ledelsen har et personfokus.

– Det er en belastning for meg.

– Forøvrig er det slik at ledelsen kjenner disse sakene, siden UNN-ledere på ulike nivåer har vært involvert i alle sakene. Det ville vært naturlig at UNN etterspurte informasjon fra sine egne ledere, og ikke fra meg som tillitsvalgt, sier Olstad.


- Vil oppklare faktum
Legeforeningen ber i brevet om en klargjøring hvorvidt UNN-direktør Tor Ingebrigtsen og/eller Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord, er gjort kjent med brevets innhold før det ble oversendt Olstad.

Det vil ikke stabssjef Gøril Bertheussen svare på overfor Dagens Medisin.

– Vi ønsker et møte for å oppklare faktum, fordi Olstad i artikkelen kommer med alvorlige påstander. Jeg tenker at det er kjempeviktig for oss som arbeidsgiver å vite fakta i saken, sier Bertheussen.

– Hva skjer om Olstad ikke vil legge fram sakene for dere?

– Hvis vi ikke får fakta har vi ingen mulighet til å gå videre i disse sakene. Hun har kanskje fått henvendelser der det er referert til saker hun selv ikke kjenner eller har undersøkt. Da skjønner jeg at det kan oppleves vanskelig for henne.

– Olstad sier hun opplever et sterkt personfokus fra deres side?

– Det er trist om hun opplever det slik. Vårt fokus er at en foretakstillitsvalgt har skrevet en artikkel og ikke henne som person.

– Legeforeningen skriver i sitt svar til deg at de «reagerer med undring og frustrasjon over tonen i brevet?»

– Jeg har ingen kommentarer til Legeforeningens brev, eller til Legeforeningens måte å lese brevet på, sier Bertheussen.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Varsler Unn 03.08.2016 01.32.39

  Maktmisbruk, arroganse og inkompetanse fra en sykehus ledelse som ikke akkurat fremstår som den skarpeste gjengen. At legeforeningen har måtte opprette et eget "Unn team" for å ta unna alle klagene fra ansatte er en falitterklæring for Unn ledelsen. Drittsykehus, glad jeg slutta.

 • Varsler unn 28.07.2016 00.41.15

  Unn har en direktør som har mistet tillit både blant ansatte og pasienter. Omdømmet og ettermælet til direktøren er ødelagt, spesielt etter de stakkarslige løgnene han serverte media og folket etter narkosvinnet på Åsgård. I denne saken har Unn brutt både narkotika forskriften og egne rutiner. De har også blitt tatt i løgn av journalist i Nordnytt. Tipper personen som varslet medisintyveriet mistet jobben.

 • Varsler i unn 25.05.2016 10.58.30

  merkelig at det kan fortsette i Unn- det blir jo bare mer og mer. Ikke er det kontroll på medisiner heller. I avisen Nordlys står følgende: 2290 narkotiske tabletter forsvant sporløst. UNN varslet verken politi eller helsemyndigheter om at pillene var på avveie.Medikamentsvinnet ved rusklinikken på Åsgård er i følge Fylkeslegen det største som noen gang er avdekket i Troms. Saken kom opp da en av de ansatte på eget initiativ varslet helsemyndighetene fordi UNN–ledelsen ikke tok affære.Det var ikke bare pillene som forsvant fra rusklinikken. Også deler av regnskapene som skulle dokumentere uttaket av narkotiske medisiner var borte Da sykehusapoteket i 2014 foretok en grundig undersøkelse kunne man også konstatere at en av nøklene til medisinrommet ikke kunne gjøres rede for.

 • Ellen 16.05.2016 08.20.58

  Til ansatt: Gå etter Foretaksadvokaten og hennes forbindelse til Tor Ingebrigtsen, så finner du kjernen av problemet...

 • Ansatt 15.05.2016 22.21.18

  Maktutøvelsen som skjer ved UNN, skjer også ved andre helseforetak i Helse Nord. Øverste ledelse i Helse Nord har innført en ny strategi innenfor HR der målet til HR ikke lenger er å skape motivasjon, engasjement og arbeidsglede hos ansatte. Nå jobber HR hovedsakelig med å ekskludere ansatte som ledelsen ikke liker eller kommer med uttalelser som setter ledelsen i dårlig lys. Dette er ansatte som jobber i tråd med mål og verdigrunnlag til Helse Nord, men som stiller spørsmål med toppledelsen og deres maktmisbruk. Det settes igang prosesser og heksejakt mot ansatte, og som tar fokuset bort ifra pasienter og HMS-arbeid. Det som foregår er en trussel mot pasientsikkerhet og den ansattes sikkerhet. Det skapes dårlig arbeidsmiljø og omdømme for hele helseregionen. Helse Nord må snarlig komme på banen og rydde opp i ukulturen blant toppledelsen i helseforetakene, og endre HR-strategien som de selv har innført.

 • Ansatt 15.05.2016 00.40.12

  Siste 2 uker er det dokumentert i diverse spalter at hele toppledelsen (=koseklubben GREI! ) må bort for å få UNN på rett kjøl. Det verste er faktisk at de har manglende innsikt i å oppfatte det selv. Saken overlegen på plastikkirurgisk avdeling beskriver er så langt den verste, og direktøren kjenner også denne i detalj. Men han definerer det en personalsak og legger derfor lokk på det hele. Men tro meg som kjenner saken fra bunnen av, direktøren snakker IKKE sant, heller ikke her.

 • Einar Eskil Pedersen 14.05.2016 21.19.43

  http://nordnorskdebatt.no/article/om-ta-ballen-ikke-mannen

 • Tidligere UNN lege 14.05.2016 19.41.36

  Vi bør være stolte av at vi har tillitsvalgte som Dr Elisabeth Holstad, som tør å ta et oppgjør med ledelses kulturen på UNN. Gøril Bertheussens brev til Holstad vitner i beste fall om inkompetanse og dårlig kontakt med grasrota. På UNN bruker man store ressurser inklusive advokater på å etterforske ”brysomme” medarbeidere som tør å stille spørsmål ved disponeringer og pasientbehandling. Eller man kjører prosess (som nå mot Holstad) der ens integritet blir trukket i tvil, man latterliggjør enkeltpersoner eller som Bertheussen sier (= hersketeknikk)……..”det er trist at Holstad oppfatter det slik”. Vel Bertheussen, det er ikke bare Holstads private mening. Undertegnede har selv opplevd å bli satt under etterforskning/prosess. Prosessen var så belastende at jeg valgte å slutte ved UNN. Direktørens leserbrev om å ”ta ballen ikke mannen” fremstår som stakkarslig, og gjelder definitivt ikke for modige tillitsvalgte. Stå på Dr Holstad!

 • Lege 14.05.2016 11.51.53

  Jeg lurer litt på hvordan dette skrekksykehuset tror de skal få tiltrukket seg kompetanse og flinke folk i fremtiden? En ting er hva som kommer frem i mediene, en annen er hva kollegaer forteller. Å forfølge tillitsvalgte gjør neppe imaget bedre. Jeg bytter heller fra eget fag enn å søke på UNN.

 • Einar Eskil Pedersen 13.05.2016 14.12.06

  http://nordnorskdebatt.no//article/en-syk-historie

 • Sykepleier 13.05.2016 01.36.44

  Som min svenske kollega så godt beskriver, er ledelsen med sjefen selv og styreleder i spissen, en skam for hvordan norske sykehus styres. Det er mystisk at ingen over gjør noe med situasjonen som er godt kjent.

 • William Jørgen Koren 13.05.2016 00.51.45

  Tor Ingebrigtsen er medisiner med bred erfaring, kompetanse og forståelse innen sykehusdrift. At arbeidsforholdene for sykehusansatte på ulike nivåer er blitt forverret under hans tid som sykehusdirektør viser at han ikke har vilje til å gjøre noe med dette selv om han har evner til det i massevis. Og hvor mye har lønnen hans steget i løpet av de siste årene, sammenlignet med øvrig personale ?

 • Kjell S. 12.05.2016 15.12.45

  Eg har aldri sett maken tell ledelse! Det må jo vere T. Ingebrigsten sjølv som står bak detta? Kvifor visar han ikkje flagg?

 • vegard 12.05.2016 11.05.24

  Har hørt om eksempel der ledelsen tar ektefellen for og true den andre der begge er leger. eller kan være nær fam. "ikke UNN"

 • Varsler i unn 12.05.2016 08.19.59

  Dette overrasker ikke, som ansatt på gulvet og varsler ble jeg utsatt for lignende skremsel og annet fra ledelsen i unn. Nei tenker nok at hele "venneflokken" i styret i unn bør pakke ned kontorene sine Å GÅ.

 • Svensk spl som sluttet på UNN 12.05.2016 02.36.58

  Ren gangsterism. De sedvanliga härskarteknikerna från UNN-ledelsen. Alla vi som jobbat på UNN känner till flera exempel på hur tillitsvalgte terroriseras. Om bara media visste vad som utspelar sig på UNN. Dessvärre vågar få av de drabbade yttra sig av rädsla för att drabbas av, inte bara av ledelsens makt, men också av repressalier från ´gutteklubberne´, de små informella nätverken som egentligen styr. På ren svenska: Skämmes ta mig fan! UNN är en skam för ert annars så fantastiska land.

 • Til ansatt på UNN 11.05.2016 22.55.59

  Til ansatt på UNN: Du har jo forstått hele greia - så bra! Men hvorfor forstår ikke folk flest dette? Hvorfor lukker ministeren og hans rådgivere øynene for dette?

 • Ansatt på UNN 11.05.2016 19.51.10

  Rygglaus og feig ledelse. Direktøren unnskylder handlingen hvor overlege Torgeir Engstad ikke fikk fornyet tillit som seksjonsoverlege på geriatrisk avdeling med at åremålsstillingen gikk ut og i den nye søkerprosessen nådde ikke Engstad opp, mens stillingen ble gitt til en nyutdannet geriater. Hvordan er det mulig å forbigå overlege Engstad som langt på vei har laget den vedtatte geriatriplanen for både Helse Nord og UNN, som har meget lang erfaring, har stor faglighet og integritet og er meget populær blant pasienter og øvrige personale, og i tillegg ønsket stillingen videre. Dette er ren vendetta fra ledelsen for at han meldte skandalen fra geriatrisk avdeling til fylkesmannen, noe en handlingslammet ledelse ikke maktet. Som vanlig en falsk uttalelse fra direktøren. Ellers så omdefinerer han kritiske uttalelser fra ansatte til personalsaker og legger dermed lokk på problemene. Hvor lenge skal den mannen få fortsette?

 • Din fan 11.05.2016 16.14.06

  Kjære Lise, du er vår klippe - du er vårt håp. Ditt engasjement kan være redningen!

 • Lise Askvik 11.05.2016 14.24.31

  Det finnes ikke ord for å dekke denne sakens infame, nederdrektige og avskyelige aspekter. Ikke annet enn at hvis Bent Høie også i dette støtter den totalitære ledelsen ved UNN og Helse Nord, så har han i klartekst erklært at han støtter heksejakt på ansatte, tillitsvalgte og pasienter. Eller at han har mistet all kontoroll i nord, at de gjør akkurat som de vil. Begge deler kaller på folkets sterke reaksjon. Lise Askvik

 • Pasient 11.05.2016 14.10.18

  Jeg håper ledelsen innser at de har forspilt sine sjanser. Ytterligere "bortforklaringer" og maktbruk er mot sin hensikt og bekrefter bare sannheten. Tilliten er ikke tilstede mer. Ansatte har ikke en god arbeidsplass, det er det ikke vanskelig å se på kroppsspråket når de kommer ut fra møtene.

 • Lege i UNN preget av fryktkulturen 11.05.2016 14.09.49

  Elisabeth Olstad kan i disse dager markere at det er ett år siden hun ble inkludert i en utmattende prosess av UNN-ledelsen etter kritiske uttalelser om hvordan ledere ved UNN hadde utøvd sin lederfunksjon. Gøril Bertheussen fikk etter fem måneders granskning utført av en ekstern advokat en 60 siders rapport som inneholder mange av svarene UNN-ledelsen burde stille seg i stedet for å jakte enkeltsaker og tillitsvalgte. UNN burde kanskje også bruke samfunnets penger på pasientene i stedet for på dyre advokater?

 • Lege i spesialisering 11.05.2016 13.38.28

  Direktøren skriver en kronikk i Nordlys om å ta ballen og ikke mannen, er det forskjell på liv og lære i UNN? http://www.nordnorskdebatt.no/article/ta-ballen-ikke-mannen-0

 • lege 11.05.2016 12.16.56

  Til henning: Problemet med UNN-ledelsen er i beste fall inkompetanse. Antagelig er det mer.

 • Henning Økland 11.05.2016 12.11.55

  Er det ikke på tide at ledelsen forkuserer på god pasientbehandling og effektiv sykehusdrift ved å sikre gode arbeidsforhold og godt arbeidsmiljø? Nå skal altså Olstad, legenes tillitsvalgte stå skolerett for å ha varslet ledelsen om noe de burde ha skjønt selv......................... Er problemet at ledelsen ikke ville ha sakene på bordet i det hele tatt ?

 • Ansatt 11.05.2016 11.58.47

  Jeg har litt vondt for å tro at dagens UNN ledelse har evne til å løse problemene de har skapt. Ansvaret ligger hos Helse Nord, som har bivånet denne utviklingen over år uten å foreta seg noe, og dernest hos ministeren som ikke foretar seg noe med Helse Nord

 • kåre 11.05.2016 11.18.43

  Direktøren og ledelsen har sikker fått fullmakt fra styre til og bruke jurister så mye dei vil og dei er ikke inntressert og avslutte saken

 • student 11.05.2016 11.03.57

  Hmmmm, - jeg ser at UNN-ledelsen ønsker arbeidstakere som respekterer "hold-kjeft-og-vær-deilig" -instruksen...... Jeg ser også at direktøren ved UNN "forsvarer" sin lønn på 1,8 mill med at man må "være konkurransedyktig". Hæ? Hvilken konkurranse er det han snakker om?

 • Kjersti D. 11.05.2016 10.23.59

  Hvorfor gir ikke bare direktøren seg nå?? Han har jo fått en fet avtale med Universitetet i Tromsø der kan får beholde direktørlønna på 1,8 mill+ mens han er sikret jobb på universitetet (skal vel overta posisjonen til Olav Helge Førde.) Blir interessant.

 • Lege 11.05.2016 10.14.43

  Til Are: Helseministeren gjør ikke annet enn det han får lov til av embetsverket og byråkratiet. De er antagelig fornøyd med UNN-ledelsen.

 • Lege 11.05.2016 10.07.58

  Brevet fra UNN til Foretaktstillitsvalgt lege bekrefter ryktet om fryktkultur til det fulle. Sett utenfra ser det ut til at UNN har en destruktiv, totalitær lederkultur som ikke skyr noen midler for å kneble de som prøver å si i fra om kritikkverdige forhold.

 • Siv K 11.05.2016 09.21.50

  kan noe fortelle meg hva dette koster samfunnet?

 • Overlege i UNN 11.05.2016 07.17.50

  Hvorfor ber sykehuset en tillitsvalgt fortelle om fryktkulturen som de så til de grader kjenner til? Noen av de fremste representantene har jo eksponert seg i pressen opptil flere ganger? (Les: "jeg skammer meg") Hva med å begynne der Tor Ingebrigtsen?

 • Are 11.05.2016 03.44.15

  Hvilke falitterklæring UNN har blitt for norsk helseadministrasjon. Helsministeren fremstår jo som en tagatt tosk som ikke klarer å rydde opp i ledelseskaoset på UNN. Hva skal til for at idiotene på toppen må gå??

 • kåre 11.05.2016 00.10.48

  Når Norske statlege ledere blir stillt til ansvar er dei livsfarleg ,dei går til sin styreleder og får penger i mill.klassen til juridisk hjelp mens ofte motparten må dekke all utgifte selv.

 • Christer Amundsen (tidl.overlege ved UNN) 11.05.2016 00.10.21

  Nok et eksempel på hersketeknikk fra UNNs ledelse. De kjenner til alle sakene der refereres til med flere, og dersom de ikke gjør det så har de forsømt sin jobb på ytterligere et område... Lurer på om/når Bent Høie har tenkt å gjøre noe med dette dysfunksjonelle systemet vårt... Forbanna trist å høre at dette fortsatt skjer ved UNN, men samtidig glad jeg sluttet etter 10år, nettopp pga elendig/fraværende ledelse ved min tidligere avd der.

 • E.B 10.05.2016 23.12.44

  Direktøren må gå!!

 • Finn Bremer 10.05.2016 22.17.55

  Når får Helseministeren nok fra UNN-ledelsen? Den følgetongen vi stadig hører fra nord er latterlig. Greit nok at vi har våre trøbbel i OUS, men makan til ledelsesideoti som vi ser i UNN, tror jeg vi stort sett er forskånet fra. Det er tydeligvis i stor faglig konkurranse om de viktige lederjobbene der opp...

 • UNN-lege 10.05.2016 22.02.56

  Som en Elisabeth Olstad har henvendt seg til for råd, for å være sikker på at hun ikke overreagerer på innholdet, har jeg fått se begge brevene fra Bertheussen. Jeg er forskrekket over den nedlatende tonen de er holdt i. Brevene vitner ikke om respekt hverken for Olstad som person, budbringer, eller tillitsvalgt. Det vises null forståelse for de svært alvorlige arbeidsmiljøforholdene på UNN.

 • Tom O 10.05.2016 21.35.17

  Dette brevet fra ledelsen ved unn ble sendt til media. Det forteller at ledelsen har andre motiver enn samarbeid. Ledelsen kjenner til alle sakene selv. Ingen endring av kultur med dagens ledelse.

 • LiS 10.05.2016 19.46.57

  Ledelsen vet jo at hun ikke kan offentliggjøre sker hun har taushetsplikt i, og dermed kan de spille ignorante og l være å gjøre noe som helst med den unskyldning at de jo ikke vet hva det gjelder. Dette er selvfølgelig løgn. Men desverre er det sittende regimet i helse nord og UNN er pill råttent og kommer til å bli sittende til evig tid. De oppfører seg hvertfall slik.

 • 10.05.2016 19.37.17

 • LiS 10.05.2016 19.32.49

  Er glad jeg slutta. Drittsykehus.

 • Nils 2 10.05.2016 19.29.10

  Der kom den: ledelsen venter til ting roer seg og så slår dei tilbake ,her er en ledelse som ikke vil rydde opp men slår tilbake . Ledelsen må da skjønne at tilitsvalgte ikke kan oppgi navn.

 • Overlege UNN 10.05.2016 18.56.50

  Jeg er ett av tilfellene Olstad bruker som eksempel. Jeg turte ikke stå frem da, og gjør det i hvert fall ikke nå! Når jeg ser hvorledes Bertheussen retter Olstads bud om en vanskelig sak mot henne selv, blir jeg sjokkert. Stabssjef Gøril Bertheussen er en del av ledelsens administrasjon, hun snakker deres språk. Hun skyter budbringeren og knebler kritikk.

 • Lege 10.05.2016 17.37.19

  Snart kommer det vel nok en "bekymringsmelding" om at tillitsvalgt Olstad har mobbet medarbeidere, slik at ledelsen må etterforske dette og "iverksette tiltak" mot henne. Slik går no dagan....

 • Lege i UNN 10.05.2016 17.07.19

  Det fremstår rart at UNN ikke kjenner sakene? Det er jo dem selv som er sentrum for hendelsene? Mulig Bertheussen er ukjent med fakta, men direktøren kan jo umulig være det?? Jeg vet selv om flere saker med fryktkultur og maktmisbruk som ikke er noen av dem E. Olstad refererer til.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!