Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
MÅTTE VÆRE BEDRE: – Jeg har hele tiden vært tydelig på at hvis vi skal gjøre endringer, må det være til noe som er bedre enn i dag og som har bred tilslutning politisk, sier helseminister Bent Høie. Arkivfoto

RHF-ene blir ikke lagt ned: – Jeg har snudd

Helseminister Bent Høie vil ikke legge ned de regionale helseforetakene likevel. – Jeg har snudd, erkjenner helseministeren overfor Dagens Medisin.

Publisert: 2017-05-10 — 07.37 (Oppdatert: 2017-05-10 — 08.12)
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Helseministeren har tidligere lovet å legge frem sin oppfølging av Kvinnsland-utvalgets rapport samtidig med det reviderte statsbudsjettet.

Utvalget ble nedsatt for å utrede hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres. Da rapporten ble overlevert 1. desember i fjor, mente flertallet i utvalget at dagens styringsmodell med fire regionale helseforetak bør beholdes.

Les saken: Flertall vil beholde RHF-ene

Torsdag legger regjeringen frem sitt forslag til revidert statsbudsjett. Når dette skjer i morgen, vil Høie bare vise til at det ikke er flertall på Stortinget for en annen styringsmodell av sykehusene enn dagens.

«Ingen bedre alternativer»
– En stor utfordring har vært hva som er alternativet til dagens styringssystem. Det måtte være et bedre system og ha bred politisk oppslutning for å kunne stå seg over tid. Kvinnsland-utvalget hadde ingen bedre alternativer til dagens modell, og det er ikke lenger bred enighet om å legge ned de regionale helseforetakene, sier Bent Høie til Dagens Medisin.

– Vi kommer tilbake til dette i forbindelse med statsbudsjettet for 2018, altså etter stortingsvalget. Denne saken vil bli tatt opp igjen som en del av regjeringsforhandlingene.

Vanskelig å se fordelene
Høie gikk til valg på å fjerne de regionale helseforetakene. Høyre-nestlederen var svært kritisk til dette styringsnivået. Han kalte det blant annet for «glavalag» og stemplet det som et unødvendig byråkratisk mellomnivå.
Nå er tonen en annen:

– Det er helt åpenbart at jeg har skiftet standpunkt når det gjelder de regionale helseforetakene. Jeg har hele tiden vært tydelig på at hvis vi skal gjøre endringer, må det være til noe som er bedre enn i dag og som har bred tilslutning politisk. Jeg opplever at Kvinnsland-utvalgets forslag til hovedmodell har liten tilslutning.

– Det å sette i gang et stort arbeid med omorganisering vil kreve enormt mye ledelses- og ressursmessig, og det vil kunne gå på bekostning av tjenestene til pasientene og de ansatte. Det er vanskelig å oppdage de store fordelene ved å gjennomføre store omorganiseringer av styringsmodellen, sier Høie.

Omorganisering
Statsråden forteller at han endret mening etter at han hadde satt seg inn i Kvinnsland-utvalgets rapport.

– Det var da jeg så at her er det ingen bedre alternativer, sier Høie.

Han viser til at de to største partiene ikke ønsker å gjøre endringer i dagens styringsmodell og at de som ønsker å gjøre endringer har helt ulike løsninger, eller mangel på løsninger.

De to regjeringspartiene har også helt ulikt syn på organiseringen av sykehusene. FrP vil legge ned de regionale helseforetakene, mens Høyres landsmøte i mars vedtok å gå bort fra standpunktet om å legge ned helseregionene i programmet for neste stortingsperiode.

– Da blir summen av dette et spørsmål om hva vi kan forvente å få ut av en stor omorganisering som er til det beste for pasienten, sier helseministeren.

Nasjonal styring
Høie fremholder to forhold som var viktige da han overtok ministerposten:

– Nasjonal helse- og sykehusplan var steg én i tillegg til å kunne gjøre viktige endringer innenfor dagens system for å sikre større nasjonal koordinering og styring. Det har vi gjennomført med helse- og sykehusplanen og med etablering av de nasjonale selskapene for innkjøp og bygg og IKT, som fungerer bra, sier statsråden.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Roar H 16.05.2017 09.00.04

  Ikke overrasket, men jeg trodde på H og stemte det ved siste valg. Høie har ikke nok integritet og kompetanse til å gjennomskue at dette ikke fungerer. Vi begynner å bli mange som kjenner problemene fra innsiden.

 • lege 10.05.2017 13.54.20

  Stem på Helsepartiet til høsten! De andre partiene har ikke vist troverdighet eller styrke nok til å styre til pasientenes beste - men til byråkratiet og ledelsens beste. Se på IKT-skandalen ved Helse Sør-Øst. Lofthus og styret burdet gå fra stillingene sine. De kan fritt gjøre hva som helst av dumheter som koster samfunnet masse penger- penger som kunne vært brukt til pasientbehandling-uten at det får konsekvenser.

 • Tidligere ansatt HSØ 10.05.2017 15.42.30

  Det er ikke første gang HSØ bruker penger på IT-systemer som ikke fungerer, og som viser seg være helt ubrukelige når det kommer til slutt. Det er mange millioner som kunne vært bukt til pasientbehandling, kompetanseheving hos personale, mm. Når man i tillegg gjør en slik tabbe som her så skulle hoder rullet med en gang. Nå sitter 2,8 millioner mennesker og lurer på hvor sin sensitive informasjon er havnet. Men det er dessverre ikke noe nytt at leder av HSØ og andre ledere i RHFene bruker penger på noe de ikke burde, og så trekker på skuldrene etterpå. Det store spørsmålet er hvorfor man ikke hører på fagmiljøene, enten det er IT eller helsefaglig. Det er ikke økonomisk overskudd i helse, slik er det bare. Men pengene kunne vært brukt så mye bedre. Få av de som skriver anbudene fra helsesektoren har peiling på hva de skriver om, de vet rett og slett ikke hvor skoen trykker og hva som trengs. Prosjekt jeg var borte i sa vi i fra fra første stund, men ble ikke hørt-milloner i søpla.

 • Tidligere ansatt i helse 12.05.2017 21.51.37

  Er så enig. Det er mye penger i systemet men lite planlegging og lite tanker for hvordan bruke dette riktig på de riktige tingene. Det at sykehusene teknologisk har ligget så langt etter er en katastrofe og handler mye om manglende ledelse og langsiktig mål. Jeg har også sett mange prosjekter starte og ikke fullføres og millioner kastet ut av Vindu. Jeg har sett mye, - ikke bra. Direktør HSØ var tidligere viseadministrerende på Ous. Ous innen visse deler av driften er ikke så gode på å bruke penger effektivt og på riktige prosjekt de heller.

 • Lege 10.05.2017 09.23.25

  Hør! De 4 RHF-direktører har nå gitt beskjed til Høie om å flagge dette offentlig, og Høie gjør nok en gang det han får beskjed om.

 • Skeptiker 10.05.2017 09.32.33

  Nok en konspirasjonsteori fra en lege. Kom heller med konkrete forslag til endringer!

 • lege 10.05.2017 09.40.48

  Forslag: 1: Legg ned de 4 RHF. Vi er kun 5 millioner nordmenn, dvs halvparten av stor-London. Våre sykehusbehov kan organiseres som lokale samarbeidsavtaler og lokal ledelse(!) for sykehus i samme hensiktsmessige områder, med et felles statlig forvaltningsorgan på toppen, lokalisert f.eks i Trondheim eller Bergen? Mye penger spart på å fjerne 4 RHF-administrasjoner. 2: Politikere (og dermed velgerne!) må ta ledelsen tilbake fra byråkratene og forvaltningen.

 • Chr 10.05.2017 13.25.57

  Som i Danmark?

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!