Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
PROTESTERTE: To busslaster med Odda-innbyggere møtte frem under tirsdagens styremøte i Haugesund. Foto: Helse Vest

Mister akuttkirurgien i Odda

Med syv mot to stemmer vedtok styret i Helse Vest tirsdag å legge ned akuttkirurgien i ODda.

Publisert: 2017-04-04 — 11.20

To fulle busser og mange i privatbil hadde tatt turen fra Odda til Haugesund for å følge dagens styremøte. Terje Vareberg, styreleder i Helse Vest, innledet med å ønske alle tilhørerne velkomne. Møtet ble også sendt direkte via nettsidene til Helse Vest.

– Det er bra med folkelig engasjement rundt den offentlige helsetjenesten vår, sier Vareberg.

En rekke overleger ved Odda sjukehus har advart mot nedleggelse, og engasjementet er stort blant innbyggerne i Odda.

MISTER AKUTTKIRURGI: Odda sjukehus er Norges minste sykehus. Foto: Gunn Gravdal Elton

Avviser nedleggingsplaner
Herlof Nilssen, administrerende direktør i Helse Vest, startet med å si at dette har vært en omfattende prosess. I forrige uke gikk han inn for at akuttkirurgien bør legges ned, i tråd med styreflertallet i Helse Fonna.  

– Min tilråding er ikke første skritt i å legge ned sykehuset i Odda. Odda sykehus skal videreføres og tilby spesialisthelsetjenester som er trygge og med god kvalitet, og som innbyggerne trenger ofte, mye og nært, sier Nilssen.

Han understreket samtidig at innbyggerne i Hardanger må bruke sykehuset dersom Helse Vest skal utvide det polikliniske tilbudet ved Norges minste sykehus. I dag er det cirka 11.000 innbyggerne som sokner til Odda sjukehus, men mange velger heller å dra til Voss, Bergen eller Haugesund.

NEI TIL AKUTT-TILBUD: Styremedlemmene Gunnar Berge og Tone Berntsen Steinsvåg stemte for nedleggelse. Foto: Helse Vest

Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest, gjennomgikk prosjektrapporten om sykehuset. Han mener det ikke er realistisk at akuttkirurgi i Odda i fremtiden skal innfri kravene som blir stilt i Nasjonal sykehusplan og traumeplan.

– Her er det viktig å skille mellom personene og rammebetingelsene, sier Schem.

Viser til Nordfjord
Han viste også til at Helse Førde i 12 år har hatt lokalsykehuset uten akuttkirurgi uten at det har oppstått livstruende situasjoner.

– Vi må være klare på at man kan redde pasienter ved å stoppe blødninger på lokalsykehuset. Men hvor hyppig blir det? Og kan det tenkes at det kan forsinke flytting til store sykehus for pasienter som viser seg å ha tilstander som det er vanskelig å gjøre noe med på det lokale sykehuset? Dette er det vanskelig å gi et eksakte svar på, sier Schem.

– Konsekvensen av å ikke ha kirurgi på et sykehus skal egentlig ikke bli veldig forskjellig fra Nordfjord og i Odda. Der man har fått nye tjenester og utvidet eksisterende tjenester, man har fått styrket kompetansen og sterkere samhandling mellom Nordfjord og det større sykehuset i Førde, sier Schem.

Flertallet ønsket nedleggelse
Etter redegjørelsen fra Schem, tok styremedlem Gunnar Berge ordet.

– Summa summarum, etter å ha lyttet til alle innspill, har jeg kommet til at jeg vil støtte tilrådingen fra administrerende direktør, sier Berge.

Også styremedlem Tone Berntsen Steinsvåg støtter å legge ned akuttkirurgien.

– Kvalitet er avgjørende, og for å bli god på noe må man gjøre det ofte. Det er stor forskjell på tilgangen på pasienter med akuttkirurgisk behov i Odda sammenlignet med andre sykehus. Derfor er det ikke komplisert for meg å lande på at Odda for meg ikke vil være den tryggete plassen å reise. Dette er ikke et sparetiltak, men det handler om å bruke midlene best mulig, sier Steinsvåg.

Syv mot to
Styremedlem Bente Pilskog gikk derimot imot nedleggelse før man har mer fakta på bordet. Hun fikk støtte fra Lise Strømme som ønsker mer utredning. Forslaget ble nedstemt.

– Det er krevende å miste en funksjon man har hatt. Dessverre har akuttkirurgien skygget for funksjoner som skal videreføres og styrkes ved Odda sykehus, sier styreleder Terje Vareberg.

Han stemte for å legge ned akuttkirurgien i likhet med seks andre styremedlemmer. Dermed ble vedtaket fattet med syv mot to stemmer.

Relaterte saker
Odda-leger advarer mot nedleggelse
«Toppe tar feil fra A til Å»

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • lege østpå 04.04.2017 22.59.57

  Nilsen har sittet eneveldig gjennom syv helseministre. Å tro at ministeren kan eller vil båndlegge ham tror jeg er noe naivt. Nedbyggingen av sykehusene fortsetter. En trist dag for Odda og for et tidligere godt utbygget og godt drevet norsk sykehusvesen. Måtte alle med vett og forstand i behold melde overgang til det eneste partiet som ikke vil sentralisere alt i landet vårt.

 • Ikke Lege 04.04.2017 19.00.43

  Er det bare to stykker som har en mening om en så viktig sak og det i et tidskrift som dette. Nesten ikke til og tro! En ting er at medesinsk personel gjør seg overflødig men at dei lar det svulme vekk fra sin etisk ed "alt for Pasienten" er skremmende.

 • N.N 04.04.2017 15.56.11

  Kan ikke skjønne og begripe at ikke Høie griper inn i maktkulturen i Helse-vest Nilsen og hans menn som bearbeider statsråden til en liten dått.

 • Odd 04.04.2017 15.00.38

  Første skritt i nedleggelse. Snart forsvinner anestesien, så radiologien, etter hvert akutt indremedisin, og til sist er sykehuset så godt som nedlagt. Alle ansatte ved Odda sykehus bør snarest se seg om etter ny jobb. Alle mann fra borde!

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!