Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
EKSPERT: Fafo-forsker Åsmund Arup Seip tror ikke at Legeforeningen vinner frem hverken i Lønnsnemnda eller i arbeidsretten. Foto: Lasse Moe

Tror legene taper på alle punkt

Arbeidslivsforsker tror Legeforeningen vil tape både i Rikslønnsnemnda og i arbeidsretten.

Publisert: 2017-02-23 — 16.10
Denne artikkelen er over fire år gammel.

– Jeg tror fortsatt ikke legene vinner frem, jeg kan ikke forestille meg hvilken tariffavtale nemnda da skulle fastsette.

Det sier arbeidslivsforsker Åsmund Arup Seip ved Fafo, som er ekspert på Rikslønnsnemnda etter tidligere å ha gjennomgått alle kjennelsene i en tjueårsperiode.  

Rikslønnsnemnda har teoretisk tre muligheter:
1) Gi Akademikerne medhold i at «rullerende arbeidsplaner» må inn i tariffavtalen.

2) Opprettholde tariffavtalen, men at de avtalte unntakene fra arbeidsmiljøloven faller bort.

3) Gi Spekter medhold i at tariffavtalen opprettholdes som den er.

– Det vil ikke være mulig å fjerne arbeidstidsunntakene og beholde resten, fordi dette henger sammen i avtalen. Jeg tror også det er nokså utenkelig at nemnda vil imøtekomme Legeforeningen med å ta «rullerende arbeidsplaner» inn i avtalen. Dette vil gå veldig imot ønskene til arbeidsgiverne, og det er ingen presedens for at nemnda går inn og introduserer nye elementer i en avtale mot den ene partens ønske, sier Seip.

– Den store taperen
Han tror heller ikke at Legeforeningen oppnår vaktfritak for gravide leger eller utbetaling av lønnstillegg før streikeslutt, slik de ber om.

– Så Legeforeningen blir den store taperen?

– Ja, og det er ikke uvanlig når en sak havner i tvungen lønnsnemnd. Det er stort sett videreføring av gjeldende avtaleverk som da blir resultatet, sier Fafo-forskeren.

Les også: Hver lege kan tape 16.000 kroner | Sykehusene taper minst 40 milloner

Spår tap også i retten
Akademikerne har varslet at de går rettens vei om de taper i Rikslønnsnemnda.

– Hvordan vurderer du sjansene deres i arbeidsretten?

– De har en sjanse til å få medhold i arbeidsretten hvis de har gode argumenter for at tariffavtalen var ment å skulle tolkes på den måten de mener. Men når Legeforeningen først valgte å ta dette inn i oppgjøret, er det kanskje fordi de føler at de ikke har så gode argumenter for denne tolkningen. Ellers hadde det vært naturlig å ta det til arbeidsretten med en gang, påpeker Seip.

Selv om han ikke tror legene vinner frem verken i nemnda eller i retten, kan de likevel ha oppnådd noe med streiken.

– Legeforeningen har markert seg kraftig overfor Spekter, og dette kan spille inn i det videre forhandlingssamarbeidet. Spekter vet at det er stort motstand mot den måten arbeidstidsavtalen praktiseres på enkelte steder, og jeg regner med at begge parter ønsker å finne en løsning som begge kan leve med. 

– Forvalter et «gudestoff»
I likhet med Seip, tror også Jan Frich, lege og leder av avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, at nemnda viderefører dagens avtale.

– Spørsmål er hva man gjør da. Spekter kan si «ha, der vant vi» og kjøre på, men det ville ikke være en klok strategi. Det er så mye frustrasjon der ute og tilliten står på spill, påpeker Frich.

Selv om Spekter skulle vinne, mener han at arbeidsgiversiden har mye å tape på å trumfe gjennom nye arbeidsplaner.

Kan komme aksjoner
– Det er ikke siste gang Spekter skal forholde seg til Legeforeningen, og vi kan komme til å se aksjoner der leger sier fra seg avtalt overtid. Jeg tror Spekter undervurderer betydningen av det kollektive ansvaret som legegruppen har, det er for eksempel få grupper som har så lavt sykefravær som legene. Her setter man ansvarsfølelsen i spill, som gjør at legene kan kjenne mindre lojalitet til arbeidsgiver. Det er uheldig for utviklingen i sykehusene. Spekter forvalter et «gudestoff» med motivasjon og stå-på-vilje som man kan komme til å skusle bort, sier Frich.

Les også: Frykter for fremtiden som leger på sykehus

Han forstår arbeidsgivers ønske om å planlegge bedre, men har problemer med å se at Spekters metode er bedre enn det som har vært praksis.

– Spekter mener legene får urimelig høy kompensasjon, men om man mister viljen til å dekke slike uforutsette vakter vil det ha en høy pris, sier han.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Venter venter venter 27.02.2017 14.53.33

  Hvor blir det av rikslønnsnemda?

 • Lege 25.02.2017 18.15.03

  Til Desillusjonert. Ekstra innsats i form av ubetalt overtid og å jobbe inn egen ferie og kurs blir høyt verdsatt, selv om ikke du får ros. Dette skaper nemlig balanse i budsjettene, noe som ledelsen, direktørene og styrene så kan skryte av, og dermed fremheve sin egen innsats og posisjon. Politikerne lar seg lett lure, og tror disse gjør en flott jobb. I Helseforetakenes verden er hovedpoenget med sykehusdrift å gå med overskudd. Du bør derfor slutte med slikt.

 • Desillusjonert 25.02.2017 16.34.56

  Hvis Seip får rett, må legeforeningen endre strategi. Det er tross alt ikke mulig å drive sykehusene uten leger og vaktordninger. Etter mange år med vakter og til dels ulønnet overtid, er jeg enig med de som nå velger å jobbe 38 timers uke, og følger regler som andre arbeidstakere følger. Jeg er lei av å jobbe inn ferier og kurstid. Man får stort sett ikke takk for ekstra innsats,

 • Partysvensken 25.02.2017 09.35.19

  @Lege Jag står gärna på tur med hatten i mössan vid norska gränsen! Partysvensken

 • LeGe 24.02.2017 13.14.23

  Tror du har helt rett RtgDoc, i alle fall på kort sikt. Så lenge vi går i vikariater så vil det meste fortsette som før. Men en gradvis utarming av lojalitet og engasjement vil komme over tid, helsevesenet vil på ingen måte ivareta pasienten på beste måte fremover.

 • Doktordama 24.02.2017 12.36.47

  Utakk er verdens lønn...

 • lege 24.02.2017 12.28.43

  Til Ludvig; Du har antagelig rett. Om noen år kommer noen antagelig til å skrive masteroppgaver / doktoravhandlinger om dette; Ødeleggelsen av offentlig heselvesen i Norge pga NPM og faglig inkompetanse hos arbeidsgivere / ledelse. Helseforetakene må også sette av budsjettmidler til dekning av advokatugifter og erstatninger pga økende feilbehandlinger fremover.

 • Ludvig 24.02.2017 12.19.33

  Noen kommer til å slutte, og dette blir de flinkeste, som får jobb i det private helsevesenet som Bratten & co med sine lønninger i fleremillionersklassen har råd til når de blir syke. Det offentlige helsevesenet for almuen blir i større grad drevet av uerfarne LIS på slavekontrakter, med lite supervisjon, høy turnover og stor grad av gi faen-holdning. Veldig likt systemet i Sovjet. Jeg har heller ikke tro på noen stor omveltning der legene slutter en masse, men heller en gradvis utarming.

 • B.K 24.02.2017 11.58.16

  RtgDoc : Heilt enig alle kommer til og sitter roligt midt i båten og vente på et karriere opprykk. Legene blir hersa med men dei vil ha det slik. Og slik vil dagene gå i legeverden.

 • RtgDoc 24.02.2017 10.57.14

  Ingen kommer til å skrive overtid. Ingen kommer til å slutte. Ingen kommer til å ta sykedager. Ingen sykehuslege flytter for å bli fastlege. Det er bare rasling på tastaturet i anonym form. Legeforeningen har gjort for lite for sent. Har meldt meg ut.

 • Lege 24.02.2017 10.52.55

  Og så rykker svenskene inn i de ledige vikariatene som oppstår på sykehusene. Til "konsulentlønninger". Blir neppe noen drømmesituasjon for Spekter dette. Eller for LIS som da blir den "stabile faktoren" i avdelingene og som må løpe mer, og få flyktigere supervisjon og fordypning i de 5-6 årene de må holde ut før de flinkeste av dem endelig kan rømme til distriktene eller privat virksomhet.

 • lege 24.02.2017 10.23.09

  Mange ledige stillinger/ vikariater som allmennlege i distriktene for tiden, og flere kommer det til å bli. Vikarbyråene tjener godt på dette, og stiller ofte med svenske vikarer. Med god betaling kan en legge inn friuker etter behov.

 • Lege 24.02.2017 10.18.06

  Pyrrhosseier er et meget dekkende ord! En ekte seier blir det vel bare for distriktene som snart kan velge og vrake i høykompetente spesialister som søker seg vekk fra sykehusene for å jobbe nordsjøturnus i 2 uker på og 4 uker av, med samme lønn som 44 timers uker på sykehus. Ikke så dum løsning det. Er utrolig hva man får tid til på hjemmefronten i løpet av 4 friuker!

 • Doktor 24.02.2017 09.13.40

  Til Dr.Simsalabim: Helt enig! Legeforeningen har utspilt sin rolle som fagforening grunnet "samfunnsansvaret". Personer i sentrale verv ser ut til å brukt Legeforeningen som springbrett inn i helseforvaltningen - uten at dette er galt i seg selv - men gir kanskje uttrykk for at Legeforeningen ikke har gått hardt nok inn i taklingene med skarpskodde Spekter-forhandlere. Resultatet ser vi nå - vi er på hæla - og arbeidsgiver får fullt spillerom. Tror likevel at Rikslønnsnemdas avgjørelse i Spekters favør blir en pyrrhosseier. En ny forening - "Sykehuslegene" - hilses velkommen!

 • Dr.Simsalabim 24.02.2017 08.14.21

  Legeforeningen har for lengst mistet sin makt og posisjon. Etter min mening bør sykehusleger organisere seg i en ny forening og begynne å sette hardt mot hardt. Jeg kommer ikke til å jobbe mer enn 38 timer i uken, så kan ledelsen på mitt sykehus selv ta vaktene. De er jo leger de også. Bli spesialist og søk dere privat kjære kollegaer. Det er ikke lenger mulig å jobbe 30 år på norske sykehus

 • Lege 23.02.2017 23.34.49

  Synd jeg bare en sykehuslege med ca 25 års fartstid på sentral og regionsykehus. Synd fordi at jeg aldri har lært meg jus. Er du ærlig, faglig interessert og opptatt av menneskers ve og vel er det nok som doktor. IAllefall 99,9 prosent av tiden. Selve jusen her er uforståelig. I all min tid har d vært rullerende tjeneste planer. Ingen har hatt et annet alternativ. Dessverre er jeg redd for at legeforeninga har blitt tatt på sengen av spekters jurister om fafo legens fortolkning er rett. Jeg skjønner heller ikke poenget med tvungen lønnsnemd hvis det alltid opprettholdes status quo. Kanskje legeforeningen bør analysere dette veldig nøye og heller ta ut legeledere og da mener jeg kun legeledere som ikke bedriver klinisk arbeid som medfører risiko for liv og helse slik at streiken blir langvarig. Det er jo helt tydelig at systemet er rigget slik at retten tilfaller den som smertes mest av partene. Tror dessverre vi er for naive.

 • Doktor 23.02.2017 22.47.30

  Sa opp UTA etter streiken ble avsluttet, og angrer ikke. Kona, barna, bikkja og jeg er vinnerne - mer tid og færre slitsomme dager. Faktisk fått tilbake den gamle gløden med å gå på jobb igjen - føler i alle fall at jeg kan gi mer til pasientene og medarbeiderne. De ekstra kronene savner jeg ikke - det meste gikk bort i skatt likevel. Anbefales sterkt. Spekter får aldri mer av min dyrebare tid!

 • DDR 23.02.2017 22.35.16

  Til Ludvik : Skal bare se at dei fire regiondirektørene må flykte til Argentina når sykehusmuren blir rivet "slik som Honecker"

 • Lege 23.02.2017 22.29.03

  Signerer sykehuslege under. Si opp UTA . Spis lunsj. I kantina! Legg igjen telefonen på avdelingen. Ta en kopp kaffe innimellom. Gå på do. Ikke mer løping. Ikke jobb raskere enn at pulsen holder seg på 80 minus. Forkjøla, slapp, feber ? Gå hjem med god samvittighet. Les en bok. Se en serie på Netflix. Gjør lekser med barna. Lev. Lev. Lev. La det komme noe godt ut av denne konflikten. Ta tilbake livet, fritiden, kreftene.

 • Sykehuslege 23.02.2017 22.06.51

  Hver gang Spekter kommer med nye utspill kommer pensjonisttilværelsen nærmere :) Trenger ikke bli så dumt det! Vi nesten seniorer kan leve det gode liv og de unge kollegene får fast jobb. Bråket i høst har gitt meg bedre dager, kommer litt senere, går litt tidligere, tar litt mere pauser, opererer litt mindre og overskuddet er på plass sammen med ønsket om mer fritid. En slags indirekte takk til arbeidsgiversiden!

 • Lege 23.02.2017 21.55.20

  Seier for spekter i nemd. Seier for spekter i arb rett. Dette blir seire som svir dyrt.

 • lege 23.02.2017 20.56.32

  Til Ludvig: Prinsippet om at en avtale ikke kan sies opp ble avskaffet da slaveriet ble avskaffet.

 • Stein 23.02.2017 20.07.15

  Mennesker har til alle tider søkt legen/medisinmannen for helbredelse, lindring og trøst, og dette vil aldri endre seg. Legenes fremste maktmiddel er deres kunnskap og erfaring, det er den pasientene alltid vil søke seg til - uansett hvor den befinner seg. Legene vinner denne kampen til slutt fordi det er de som utgjør "helsevesenet" i sin reneste form. Det er de som er de uunnværlige i systemet, ikke ledere, byråkrater, politikere eller arbeidsgiverorganisasjoner. Og som alltid ved konflikter er det de beste som forsvinner ut av døra først, og tilhengerne av et forsikringsfinansiert privatisert helsetilbud kan gni seg i hendene.

 • Ludvig 23.02.2017 20.03.03

  Til Lege 19.38: Hvis Legeforeningen taper innebærer dette at avtalen om unntak fra AML er uoppsigelig. Hvis Legeforeningen da vil si opp avtalen, kan Spekter bare bryte i forhandlingene, fremprovosere lønnsnemnd og få avtalen videreført av nemnda. Gjenta i det uendelige.

 • lege 23.02.2017 19.49.52

  En slik løsning kommer til å bli svært dyr for sykehusene / helseforetakene. Også fordi vi da endelig kommer til få en slutt på den uforsvarlige lave sykemeldingsprosenten som sykehuslegene alltid har hatt, til fare både for seg selv og pasientene, når de går på jobb uten å være i form/friske nok til å gi pasientene forsvarlig helsehjelp. Hvem gidder å satse egen og pasientenes helse for en ignorant arbeidsgiver? Svært få håper jeg.

 • Kåre 23.02.2017 19.43.23

  Tror ikle lenger på Ap og at konflikten skyldes dagens regjering. Har vært konflikter siden makten ble flyttet til de regionale foretakene med Aps velsignelse. Bruk av kostbare konsulenter, skyhøye lederlønninger og ignorering av hvilket sykehustilbud folket får, er resultatet. Se den siste rapporten fra Kvinnsland som ikke omtaler noen av dagens problemet. Det forteller oss mye om systemet.

 • Lege 23.02.2017 19.38.36

  Taper legeforeningen her og i arbeidsretten må avtalen om å jobbe utenfor arbeidsmiljøloven sies opp ved neste anledning. Alt annet er uforsvarlig ovenfor medlemmene. Ingen som klarer å være sin egen vikar i lange fraværs perioder med 19 t vakter. MIn UTA ryker iallefall for å jevne ut belastningen.

 • Knut Olsen 23.02.2017 19.35.46

  Selvfølgelig blir det ingen endringer, men det er likevel de regionale helseforetakene og Spekter som har tapt mest på denne konflikten. Legeforeningen har igjen fått vist befolkingen den uansvarlige ledelsen. Konflikten ender i domstolene og fortsetter helt til regjeringen legger ned foretakene. Det kan ikke fortsette så mange år.

 • Ludvig 23.02.2017 19.24.46

  Hele denne konflikten er et eksempel på menneskenes iboende tendens til maktsyke. Akkurat som ledelsen i DDR erklærte krig mot landets egen befolkning, har sykehusledelsene/Spekter erklært krig mot de som gjør jobben i helsevesenet. På samme måte som DDR-regimet var villig til å torturere og skyte uskyldige for å opprettholde systemet, skyr Spekter ingen midler i denne konflikten for å holde på sin makt og sine posisjoner. Trøsten er at slike autoritære regimer kun bygd på maktbruk alltid går under før eller siden når de møter naturlovenes begrensninger, men dessverre ikke før enormt med skade er skjedd.

 • sykehuslege 23.02.2017 19.05.15

  Det er helt riktig som Frich påpeker, lojaliteten til sykehuset/arbeidsgiver er lik null. Det pleide ikke å være slik. Jeg stilte virkelig opp, tok vakter og steppet inn når det trengtes ekstra. Svært sjeldent registrerte jeg overtid. Idag føler jeg at jeg ikke bryr meg lenger. Jobber minimalt ekstra og gidder ikke å svare på telefonen når jeg ser at sykehuset ringer. Det er sannheten, dessverre. Jeg er ikke alene.

 • Det blir konflikt på konflikt 23.02.2017 17.52.57

  Praksis fra Rikslønnsnemnda viser at Spekter vinner på alle punkt. Selvfølgelig vinner Spekter på alle punkt, med Siv Jensen som støtte (hun som styrer for tiden). Det ulykksalige i denne konflikten er at det vil resultere i konflikt, på konflikt, på konflikt. Og, det ulykksalige nå er at vi ikke har en Gro Harlem Brundtland ved roret. En Gro Harlem Brundtland som var på helsearbeidernes side, og ikke hadde den letteste, men feigeste, arbeidsmetoden : å sitte stille i båten.

Nyheter fra startsiden

Post ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!