Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
BEKYMRET: De fire medisinstudentene ved UiO, Hakan Foss (fra høyre), Øyvind Rustan, Emma Lengle og Fajhar Hussain, frykter de ikke vil klare å gi så god hjelp til pasienter som de ønsker, dersom de i fremtiden skal jobbe som leger på sykehus. Foto: Vidar Sandnes

Frykter for fremtiden som leger på sykehus

Norske medisinstudenter vegrer seg for å jobbe i sykehus dersom utfallet etter streiken er at avtalen forblir uendret.

Publisert: 2016-12-01 — 00.30 (Oppdatert: 2016-12-01 — 12.10)
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Det har vært relativt stille fra partene i sykehusstreiken etter at arbeidsminister Anniken Hauglie (H), grep inn og beordret tvungen lønnsnemd. Resultatet av den tvungne lønnsnemda vil trolig ikke bli klart før neste år. Nå forteller norske medisinstudenter at de frykter for sin fremtidige arbeidssituasjon som leger i sykehus dersom den eksisterende avtalen om arbeidstid forblir uendret.

– Da jeg begynte å studere medisin tenkte jeg at kirurgi eller akuttmedisin var kjempespennende og at jeg kunne tenke meg å jobbe med det. Men hvis vi ikke får beholde rullerende arbeidsplaner er jeg redd for at jeg kommer til å være så overarbeidet at jeg ikke greier å hjelpe pasienten så godt som jeg burde, sier Emma Lengle.

Hun er medisinstudent ved Universitetet i Oslo (UiO), og møter Dagens Medisin sammen med sine medstudenter Hakan Foss, Øyvind Rustan og Fajhar Hussain. De forteller alle at de har vurdert om det er verdt å jobbe som leger i sykehus dersom de blir nødt til å jobbe i en presset situasjon over tid. Studentene studerer på femte og sjette semester, og har i løpet av studietiden vært i praksis i kortere perioder.

– Jeg var i praksis i akuttmottaket, og da fikk jeg høre at jeg var heldig som kom på en tid hvor de faktisk hadde tid til å veilede oss litt. Det var min første gang i akuttmottaket, og da var jeg glad for at noen kunne fortelle meg hvordan man gjorde ting, forteller Øyvind Rustan.

Startet kampanje
De fire medisinstudentene ved UiO er ikke alene om å være bekymret for sin fremtidige arbeidssituasjon. I etterkant av streiken har Norsk Medisinstudentforening (Nmf) startet en kampanje for å sikre kollektivt vern for leger, for å sette fokus på studentperspektivet.

- I verste fall kan arbeidstidene føre til at dyktige studenter ikke ønsker å studere medisin, sier leder av Nmf, Rasmus Bakken.

Lederen for Nmf, Rasmus Bakken, mener kollektivt vern må være en forutsetning for at leger skal få fritak fra arbeidsmiljøloven.

– Når man velger et studium gjør man seg jo noen betraktninger, som for eksempel hva slags arbeidsforhold man ønsker å gå inn i. Uten kollektivt vern vil det bli mindre attraktivt å jobbe som lege i sykehus-Norge, og i verste fall kan arbeidstidene føre til at dyktige studenter ikke ønsker å studere medisin, sier Bakken.

Han påpeker også at legeyrket på sykehus allerede er vanskelig å kombinere med familieliv, og at det ikke vil bli noe lettere dersom arbeidstidene skal planlegges individuelt.

Kampanjen har hovedsakelig utspilt seg på sosiale medier, med emneknaggen #kollektivtvern. Nmf har også laget en videoer for å få frem budskapet, og i midten av november hadde nærmere 25.000 personer sett videoene.

Rasmus Bakken forklarer at poenget med filmen er å illustrere hvor urimelige arbeidskravene som legene bes om å akseptere er.

– Hvem har lyst til å si ja til en slik jobb? Vi vil få frem at uten kollektivt vern er legedrømmen fjern, sier han.

Nmf er bekymret for rekrutteringen av leger både til offentlige sykehus og av studenter til medisinstudiet. Arbeidslivskomiteen i Nmf forteller at de hører flere studenter si at dette er urimelige krav og at de vil søke seg mot andre deler av helsetjenesten enn offentlige sykehus og spesialisering, sier han.

Hvis du tar livet av en pasient på grunn av en enkelt feil du gjorde mens du var sliten, så kommer det til å være veldig tungt.
Øyvind Rustan.

Viktig å ta vare på systemet
Medisinstudentene ved UiO forteller at nettopp under streiken var det mange studenter som diskuterte hva slags lege de ønsket å være i fremtiden. 

– Mange snakket for eksempel om fastlege, der du kan styre hverdagen din mer selv og ikke har en arbeidsgiver som presser deg for langt. Inntrykket mitt er også at man får mer pasientkontakt i løpet av dagen, og det syns jeg er veldig positivt, sier Emma Lengle. 

Likevel legger ingen av studentene som Dagens Medisin møter skjul på at da de begynte på studiene ønsket de aller helst å jobbe i sykehus.

– Hvis du spør meg i dag om hva jeg ønsker å jobbe med, så er svaret sykehus. Det er det vi lærer mest om de første årene på studiet, og det virker mest spennende og interessant. Men nå har jo ikke vi prøvd å jobbe en 60-timers uke ennå, og hvis du tar livet av en pasient på grunn av en enkelt feil du gjorde mens du var sliten, så kommer det til å være veldig tungt, sier Øyvind Rustan.

Også Emma Lengle forteller at hun alltid har sett for seg å jobbe i sykehus, men påpeker at hun kjenner sine egne begrensninger og vet ikke om hun hadde klart å jobbe like hardt og lenge som hun mener flere sykehusleger blir tvunget til å gjøre i dag.

– Jeg har vokst opp i USA og sett hvordan arbeidsforholdene er der, og det at vi har kollektivt vern og sterke fagforeninger i Norge, er noe av det jeg setter mest pris på ved å bo her. Det er viktig å ta vare på det systemet, understreker hun.

Ivaretar pasientsikkerheten
En potensiell arbeidsplass for medisinstudenter som skal jobbe som leger, er et av landets største sykehus, Haukeland Universitetssjukehus.

Administrerende direktør ved Haukeland Universitetssjukehus, Eivind Hansen, tror sykehuset vil være en attraktivt arbeidsplass for studenter også i fremtiden.

– Vi er en spennende arbeidsplass med stort faglig utviklingspotensiale, som satser på forskning, og gir muligheter for spesialisering, sier han. Vi har mange varierte og spennende oppgaver for fremtidige leger.

Hansen mener fremtidige leger ikke trenger å bekymre seg for at arbeidstidene vil gå ut over pasientsikkerheten.

– Det er sykehusledelsen som er ansvarlig for å drive virksomheten sammen med de ansatte slik at pasientsikkerheten er ivaretatt. Vi vil ha fokus på aktivitets- og bemanningsplanlegging som ivaretar både pasientene og et godt arbeidsmiljø, sier han og understreker at de er opptatt av å ha en god dialog med både medarbeidere og tillitsvalgte.

– Vi er opptatt av å drive et godt sykehus, og dersom det er områder der vi har forbedringspotensiale, ønsker vi å finne ut av det.  Da er vi avhengige av et godt samarbeid med både legeforeningen, leger generelt og studenter som kan være fremtidige arbeidstakere hos oss, avslutter han.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Lege 04.12.2016 17.38.42

  Til Ung lege; Stå på, du har fortstått hva som er problemet i sykehusene og helsevesenet i dag. Det er egentlig ikke så vanskelig. Direktør Per Bleikelia ved Ringerike sykehus har forstått hva god ledelse er og hva som skaper tillit: Reduser byråkratiet og fjern glavalagene i ledelsen, spør de ansatte når det er noe du lurer på, samarbeid med ansatte, legg forholdene til rette for at de viktigste arbeidstakerne på sykehuset ( som ikke er ledelsen!) skal klare å gjøre jobben sin, og ikke slipp konsulentene inn på sykehuset. For alle som ikke klarer dette er Per Bleikelia en "pain in the ass", fordi han viser deres inkompteanse. Per Bleikelia kaller seg ikke direktør, men "ansvarlig tilrettelegger". Det krever mot!

 • Også ung lege 04.12.2016 16.50.16

  Rådgiver: I denne konteksten tolker jeg "kollektivt vern" som et ønske om å ha kollektive rullerende planer i bunn dersom en skal arbeide utenfor AML. Dette betyr ikke at individuelle planer ikke skal kunne brukes, men det bør foreligge enighet lokalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette har legeforeningen åpnet for. Det kan fort bli voldsomt dersom arbeidsgiver ensidig skal kunne diktere arbeidstid utover AML uten at arbeidstaker har medbestemmelse. Når det er sagt, så tror jeg streiken er et symptom på en langvarig tillitskrise. Enkeltpersoner i RHF/Spekter har gjennom tid lagt seg på en linje som har vært lite imøtekommende. Det har også gått trått med innføringen av faste stillinger, som en ble enig om i 2014. Kun 18.9 % av LIS-leger ved norske sykehus har fast stilling.

 • eldre lege 04.12.2016 15.46.11

  Ung lege skriver godt om dette. Når Bratten ofte sier at norske helsearbeidere rapporterer om stor jobbtilfredshet, henger dette nettopp sammen med kjærlighet til faget og til pasienter. + lojalitet og godt humør mellom kolleger. Det er ikke helseforetaksledelsen og helsebyråktatiet over oss som skaper arbeidsglede.

 • Ung lege 04.12.2016 11.05.56

  Du fremstår som en del at dette byråkratiet fordi du driver en metadebatt om betydningen av kollektivt vern, uten å komme med noe konkret i forhold til hvordan dette vernet skal fungere i praksis. Nettopp denne type tåkeprat er vi lei av. Det jeg skriver handler ikke om at jeg er misfornøyd med min arbeidplass. Jeg er tvert i mot meget fornøyd med min arbeidsplass. Men dette er pågrunn av arbeidsoppgavene, pasienter og kollegaer. Og på tross av en ledelse som ikke er tilittsverdig. Og på tross av et byråkrati som føyer seg blindt etter ledelsen. Arbeidsgiver ønsker all makt over arbeidstidslanleggingen og over utdanningen. Konstruktiv konstruktiv kritikk blir av ledelsen ansett som illojalitet. Dette er farlig en farlig utvikling som må stoppes. Det er mulig du ser ting på en annen måte fordi du aldri ferdes blant fotfolket men bare med ledelsen. Når ledelse og byråkrati innser at jobben deres er å legge til rette for at fagfolkene kan gjøre jobben sin, kommer tilitten tilbake.

 • rådgiver 03.12.2016 23.19.12

  til ung lege; Det er ikke greit å bli herset med. Det ønsker jeg ikke verken for deg eller noe andre. Når det gjelder denne diskusjonen så kommer jeg til kort. Ikke noe av ditt svar tyder på at jeg greier å forklare meg slik at du forstår. Tvertimot så ser du ut til at du bruker meg som surrogat for ting du er misfornøyd med på din arbeidsplass. Hvordan det jeg har skrevet kan få deg til å tenke at jeg vil være en del av et buråkrati som vil herse med og umyndiggjøre fagfolkene er meg en gåte. Jeg skulle ønske du forstod at jeg kan være uenig med deg på et område og enig med deg på andre områder. Verden består ikke av svart og hvitt, eller spekter og legeforeningen, eller vinnere og tapere. Når det gjelder utgangspunktet for diskusjonen "Hva er kollektivt vern", så tror jeg ikke vi kommer lenger. Jeg tror jeg forstår hva du mener og jeg tror ikke jeg klarer å forklare meg bedre slik at du forstår hva jeg mener.

 • Ung lege 03.12.2016 19.47.46

  Til rådgiver: Individuelle vaktplaner er ikke forenlig med kollektivt vern. Når det gjelder alternativer til rullerende vaktplaner, må du gjerne komme med forslag. Men husk: Vi er lut lei tåkeprat, løgner og brutte løfter. Vi har en arbeidsgiver og et sykehusbyrakrati som forstår veldig lite av hva hva kjernevirksomheten dvs pasientbehandlig, utdanning og forsking dreier seg om. Vi stoler ikke lengre på at arbeidgiver har innsikt nok til å til å lage forsvarlige systemer. Når ledere stadig gjentar absurditer som at en ledelse uten faglig forankring har ansvaret for selve pasientbehandlingen, og antyder at helspersonell med et individuelt etisk og juridisk ansvar kun har et underordnet ansvar, så er grunnlaget for tilitt borte. Ledelsen er opptatt av makt og byråkratiet er opptatt av avsporinger. Du må gjerne velge å være en del av den delen av byråkratiet som vil herse med og umyndigjøre fagfolkene. Jeg innser at vi ikke vil å overbevise alle. Men kampen kjemper vi helt ut!

 • helge 03.12.2016 18.04.44

  Tror dir.Hansen snakker mot bedre viten.Da Kvinnsland styrte sykehuset med deg og Søreide på laget var det reine terror regime trussler hagler fra dere tre og folk vart trua ja tilogmed direkte oppsagt på seksjonmøter, dere gikk på jakt etter tulleting anmeldte folk og trua leger med og sabotere for ektefelle på same sykehus. Tru du skal gå stilt i dørene .

 • rådgiver 03.12.2016 15.22.29

  Til ung lege. Jeg forstår ikke hva det er du ikke forstår. Men jeg kan prøve å være tydeligere på hva jeg mener. Det ser ut til at du og mange her inne mener kollektivt vern = rullerende vaktplaner. Jeg er ikke enig det. Det finnes mange måter å sikre kollektivt vern på og når dere da fokuserer på å få kollektivt vern, så blir det et veldig ufokusert budskap, ikke minst siden arbeidsgiver vil lett hevde at det er på plass og vil være på plass i evt fremtidige ordninger. Det er ingen som er uenig i at det skal være kollektivt vern. Uenigheten oppstår når man oppdager at man legger forskjellige ting i hva som menes. Jeg oppfordrer altså til å være litt mer presis i budskapet om hva dere ønsker.

 • Ung lege 03.12.2016 10.12.45

  Til rådgiver. Det er litt vanskelig å forstå hva du mener i din siste kommentar. Rullerende kollektive vaktplaner sikrer kolkektivt vern. Individuelle arbeidsplaner gir oss ikke dette vernet. Dersom vi ikke får gjennomslag for retten til rullerende planer, blir vi tvunget til å ikke videreføre unntak fra AML. Mulig at enkelte livsfjerne spekterpamper tror at det går greit å drifte sykehus og utdanne spesialister uten disse untakene. De er i så fall en illusjon. Viser for øvrig til det jeg skrev under om konsekvensen av individuelle vaktplaner.

 • Ung lege 02.12.2016 14.46.30

  I tillegg til artikelen til Slagstad vil jeg også anbefale denne kronikken fra blant andre Torgeir B. Wyller. http://www.innherred.no/Meninger/2016/11/30/I-helsevesenet-blir-hundretusener-av-pasienter-«glemt»-av-«systemet»-13861902.ece

 • Ung lege 02.12.2016 14.34.59

  Sykehus kan ikke driftes ved at de uten helsefaglig kompetanse har all makt over de som har kunnskap og ferdigheter til å utrede og behandle pasienter. Den autoritære og patriarkalske legen er historie for lenge siden. Byråkratiet må nå innse at oppgaven deres er å tilrettelegge for at vi kan gjøre jobben vår. Maktkampen du er enig i at foregår er fulstendig ødeleggende for sykehusene. Ved å si ting som at ledertrøya ikke er på deling skapet man konflikt. http://spekter.no/Nyheter/Nyheter-2016/Bare-en-kan-ha-pa-ledertroya/. Det vi ser er et byråkrati som kommer med en strøm av ugjennomførbare pålegg, og utallige tåkepratprosjekter som ikke kan føre til noe konstruktivt. Byråkratene snakker om pasienfokus, men har absolutt ikke det.

 • Lege 02.12.2016 13.48.51

  Til rådgiver: For å forstå noe av den miseren vi er kommet til med uttalt mistillit til sykehusledelsen fra fagpersonellet / kjernetroppene i sykehusene; les prof. Rune Slagstad sin kronikk; "Helsefeltets strateger", publisert i Tidsskriftet for legeforeningen i 2012. Lett å søke opp.

 • rådgiver 02.12.2016 13.39.48

  til ung lege (ditt siste innlegg). Enig i det meste av dette. Bratten sin utalelse om sykepleierne er provoserende og lite klokt. Både leger og sykepleiere jobber hardt for pasientene, hver dag. Jeg er ikke enig i at sykehusbyråkratiet (som jeg er en del av) er ute etter å tilrøve seg all makt i sykehusene, men jeg er enig i at det som foregår er en maktkamp. Man kan være uenig om hvem som har hatt og hvem som har mest makt, men tror det er ukontroversielt å si at legene har mindre makt nå enn før.

 • Ung lege 02.12.2016 13.25.29

  Til tungenem. Sykepleierne står på og jobber for pasientene. De har ansvar for sengeposter med overbelegg og mange dårlige pasienter. Det de blir møtt med med er en konfliktsøkende, utaknemlig og overbetalt spekterbratten er at de bør de begrense tiden de bruker på kafe eller sats. http://www.dagbladet.no/2011/04/06/nyheter/innenriks/arbeid/arbeidsliv/16098078/ Uansett sykepleierene er turnusarbeidere med tredelt turnus som jobber innenfor AML. Merk deg dette: Sykehusdrift og særlig utdanning av legespesialister i sykehus er ikke forenlig med at vi leger som hovedregel jobber innenfor AML. Vi har nå et innkompetent og selvhøytidelig sykehusbyråkrati som vil tilrøve seg all makt i sykehusene. Dette bør du være ned på å stoppe. Tilitt, frivillighet og goodwill fra de ansatte er helt nødvendig for et bra helsevesen.

 • rådgiver 02.12.2016 13.24.04

  Til lege; Jeg tror du misforstår; Jeg er ikke egentlig tungnem. Jeg vet godt at det er forskjell på legenes og sykepleierens arbeidstid og unntak fra AML. Bl.a derfor blir det upresist å ønske seg kollektivt vern (som altså sykepleierne har). Da er det gjerne noe mer, evt noe annet enn kollektivt vern man ønsker seg. Jeg har fått med meg at dere er opptatt av rullerende vaktplaner. Er det det som menes med "kollektivt vern"? Hvis ja, så foreslår jeg dere sier det rett ut, hvis nei, hva er det da man mener?

 • lege 02.12.2016 12.52.11

  Til tungem; Kanskje et lurt sted å begynne for å prøve å forstå hva dette handler om; Analyser forskjellen mellom sykepleiernes og legenes turnus mht arbeidstid og unntak fra AML?

 • tungnem 02.12.2016 12.23.31

  til ung lege; Jeg kjenner godt argumentene for rullerende vaktplaner (og jeg er ikke uenig i dette fungerer greit i dag). Du fremfører argumenter som tyder på at du mener at kravet om kollektivt vern betyr at man skal ha rullerende vaktplaner. Dette høres rart ut for sykepleiere som ikke har rullerende planer, men som likevel har et kollekttiv vern.

 • Ung lege 02.12.2016 12.20.19

  Til tungenem og råggiver. Konsekvensen av individuelle vaktplaner har vi sett at blir mange 60 timers uker på råd (fordi vernebestemmelsene handler om gjennomsnittsberegninger, og fordi rulerende planer var forutsatt da man inngikk tariffavtalen). Det blit at vakter i de individuelle planene flyttes vekk fra perioder med planlagt fravær som kurs, ferie, svangerskapernisjon, og sykefravær som kan forutses (f.eks etter operasjoner). Dette innebærer at vaktene blir presset sammen i kortere tidsperioder med medfølgende økt vaktbelastning. Det innebærer også at man ikke får ferie og permisjon fra annet en dagarbeidet sitt, fordi man må jobbe inn nattevaktene sine selv. Den gravide risikerer f.eks å måtte jobbe inn permisjonen selv før og etter hun går ut i permisjon. Dette kan vi selsagt ikke akseptere. Dersom du syntes trepartsammarbeidet er noe tull så kan jeg forstå at du er for indiviuelle vakplaner. Jeg vil i så fall sterkt oppfordre deg til å lese litt opp om nyere historie.

 • rådgiver 02.12.2016 12.18.22

  til ung lege; Ja, helsepersonell- loven er tydelig på ansvaret til den enkelte kliniker. I tillegg har vi loven om spesialisthelsetjenesten som er like tydelig på at arbeidsgiver (også) har ansvar for pasientsikkerheten. Begge lovene eksisterer side om side. Det er altså ikke snakk om at fordi den ene har ansvar så har den andre ikke det.

 • tungnem (tidligere rådgiver) 02.12.2016 12.11.36

  La oss forestille oss en tenkt, men likevel sannsynlig dialog mellom nmf og arbeidsgiver; nmf; "Vi vil ha kollektivt vern!" arbeidsgiver; "Det skal dere få, faktisk så har legeforeningen det allerede (viser avtalene mellom partene)." nmf; "Dette er ikke bra nok. Tenk hvis dere lurer oss sånn som dere gjorde i Østfold" arbeidsgiver. "Vi skal ikke lure dere. Men ok, hvordan kan vi forbedre avtalene slik at dere føler dere trygge på at det kollektive vernet blir ivaretatt?" nmf: og er her spørsmålet mitt: Hva svarer nmf da? Det virker veldig uklart og jeg tipper ingen her inne har svaret på det.

 • lege 02.12.2016 12.10.47

  Til Ung lege; God forklaring som de med normal lese- og forestillingsevne vil forstå.

 • Ung lege 02.12.2016 12.05.17

  Til rådgiver og tungenem. Vedrørende kollektivt vern. En implisitt forutsettning for hele tariffavtalen og medfølgende unntak fra AML har vært rullerende arbeisplaner planer. Disse sikrer per definisjon en gjevn fordeling av arbeidbelstingen, der er meget enkle å kontrollere at er innenfor vernebestrmmelsene og de sikrer en gjevn og forutsigbar fordeling av arbeidsbelastingen over tid. Da alle har den samme planen gir den kan alle i vaktlaget kollektivt komme til enighet med arbeidsgiver om hvordan en både får dekker alle vakter og ivaretatt den enkeltes behiv for hvile, fritid og familieliv. Akternativet med individuelle arbeidplaner gjør at det ekstremt ressurskrevende for tilittsvalgte å få kontrolert at planen er innenfor vernebestemmelsene og å finne ut av om arbeidsbyrden er gjevt fordelt. Det er helt urimelig å tenke seg at hver enkelt lege (som ofte er midlertidig ansatt) har noe de skulle ha sagt i forgandlinger med arbeidsgiver om sin individuelle vaktplan.

 • Ung lege 02.12.2016 11.51.16

  – Det er sykehusledelsen som er ansvarlig for å drive virksomheten sammen med de ansatte slik at pasientsikkerheten er ivaretatt. Admin direktør Haukeland Hansen Dette ansvaret viser dere gang på gang at dere har et helt likegyldig forhold til. Helsepersonel har et individuelt ansvar overfor pasientene, etter helsepersonell-loven, det har ikke du. Derfor er det helt utrolig at dere likevel ønsker total makt over helsevesenet og oss som jobber der. Jeg forstår ikke hvorfor dere forsøker å rassere trepartsammarbeidet. Det oppleves som utrolig krenkende å dag ut og dag inn strekke seg langt for pasientene for så å bli møtt med løgner , forsøk på umyndigjoring og utakknemlighet arbeidsgiver. Du leder et enormt inneffekivt og ekspanderende sykehusbyråkrati som forsøker å øke sin egen makt på bekosting av klinikerene. Dette er i ferd med å rassere vårt helsevesen. Jeg har stor forståelse for medisinstudentene sin bekymring.

 • Tungnem (tidligere rådgiver) 02.12.2016 11.25.21

  til lege. Nmf har startet en kampanje for å sikre kollektivt vern. Dette opplever jeg som rart siden ingen er uenig i at det skal være kollektivt vern. Når man da likevel streiker og krangler så må det være fordi man legger forskjellig ting i hva som menes med kollektivt vern. Jeg tviler altså på at dette er så lett å forstå og konstaterer at du synes det er lettere å poste 3 innlegg med tilsammen 9 linjer enn å forklare meg hva kollektivt vern er for noe.

 • Lege 02.12.2016 11.10.39

  Til Tidligere rådgiver; Det er skrevet svært mye om hva "kollektivt vern" er i løpet av høstens streik. Skal du ha håp om å forstå dette må du bruke tid nok på å lese alt dette, evt gjentatte ganger, slik alle må gjøre med stoff som en opplever som vanskelig å forstå. Oftest blir ting klarere etterhvert. Lykke til.

 • Tungnem (tidligere rådgiver) 02.12.2016 10.53.33

  til lege. Det er mulig jeg har tungt for det. men likevel, hvis dette er så lett å forstå, kan du ikke bare svare da? Hva menes med kollektivt vern? (Jeg tror ikke "rådspørrer" er riktig, jeg spør ikke om noe råd. Jeg prøver bare å forstå),

 • Lege 02.12.2016 10.33.08

  Til Rådgiver: Morsom tittel, men kanskje ufrivillig humor? En rådgiver som ikke er i stand til å sette seg inn i den omfattende beskrivelsen som er gitt på kollektivt vern under høstens streik. En riktigere tittel bør vel være "rådspørrer"?

 • rådgiver 02.12.2016 10.17.30

  Til lege. Jeg har lest så godt som alle innleggene + kommentarer her inne som omhandlet streiken. Jeg har også vært inne på de sidene du nevner og jeg mener spørsmålet fremdeles; Hva betyr kollektivt vern? Noen ganger kan få inntrykk av at kollektivt vern = rullerende vaktplaner, men det kan vel ikke stemme? Så hva betyr det?

 • Lege sør-øst 02.12.2016 07.01.03

  Det at det blir vanskeligere å planlegge med individuelle planer forstår jeg ikke. Hos oss har vi individuelle planer hvor vi i oktober vet nøyaktig alle dagene vi skal jobbe for året etter. Vi er også med på å bestemme selv når vi skal ta ferier og avspasseringer. Dersom det blir noen endringer på dette etter at planen er godkjent, blir det vakant.

 • lege 01.12.2016 22.54.05

  Til rådgiver: det du spør om har vært forklart mange ganger før, bare se på tidligere tråder her på dm, (eller se f.eks legeforeningen.no, akademikerne.no eller ylf.no)

 • rådgiver 01.12.2016 20.52.56

  Nmf ønsker seg "kollektivt vern". Men kan noen ta seg bryet med å forklare hva det betyr? Kanskje også forklare hva man ønsker seg som man ikke har i dag?

 • Lege 01.12.2016 16.54.44

  Det er ikke direktørene som henges ut i lokalavisa når ting går galt i pasientbehandlingen. Gir ingen mening å stadig gjenta denne latterligheten. Alle sparker nedover, starter med Høie og ender nede hos den enkelte som gjør jobben og som må ta konsekvensen når det går galt

 • KH 01.12.2016 14.00.41

  Er jordnære refleksjoner studentene gjør, helt innafor å revurdere sykehuskarriere. Jobber på sykehus selv og er ukentlig i tenkeboksen. Direktøren kommer med oppgulpet kokt sammen av spekter. Når det går galt, hvorfor er det da ikke sykehusledelsen som får sanksjoner? Hvorfor går det på helsearbeideren på gulvet? Og hvorfor forsvinner avviksmeldinger ut i det store intet uten konsekvenser eller forbedringer?

 • Lege 01.12.2016 12.20.07

  Kloke studenter. Begavede mennesker bør gjøre noe annet enn å inngå slavekontrakter med ignorante arbeidsgivere,

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!