Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
STREIKET I FEM UKER: President i Legeforeningen, Marit Hermansen, fotografert mens streiken pågikk i fjor høst. Arkivfoto: Lasse Moe

Krangler om lønnsoppgjøret

Legene krever lønnstillegg fra årets start, mens Spekter mener lønnsoppgjøret først trer i kraft etter streikens slutt.

Publisert: 2017-02-13 — 08.56
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Virkningspunktet for lønnsoppgjøret for 2016 blir ett av mange spørsmål Rikslønnsnemnda må ta stilling til når de skal fastsette ny tariffavtale mellom Spekter og Legeforeningen.

Hovedforhandlingene starter mandag klokken 13 i arbeidsrettens lokaler i Oslo.

Det var ikke strid om lønn, men legenes arbeidstid som utløste historiens lengste sykehusstreik i fjor høst. Partene er enige om at den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret er på 2,4 prosent, som tilsvarer frontfaget. Det partene ikke er enig om, er når lønnstillegget skal tre i kraft.

Les også: Slik skal de vinne streikekampen

Kan bli utsatt i ni måneder
Spekter kommer til å legge ned påstand om at det avtalte tillegget først slår inn den dagen legene gjenopptok arbeidet etter streiken, altså 12. oktober. Dette er i tråd med det som er vanlig praksis.

«Det foreligger ingen omstendigheter som skulle tilsi at Rikslønnsnemndas praksis skal fravikes», skriver Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter, i skrivet som er sendt Rikslønnsnemnda.

Legeforeningen mener derimot at «en rekke argumenter taler for et virkningstidspunkt tilsvarende et ordinært lønnsoppgjør i denne saken».

Skylder på Spekter
I dokumentet, som er overlevert Rikslønnsnemnda, argumenterer Legeforeningen med at konflikten skyldes Spekters manglende anerkjennelse og respekt for arbeidsmiljøloven.

«Spekters posisjon har nødvendiggjort den lengste sykehusstreiken noensinne. I en slik situasjon vil det være urimelig dersom Akademikerne skal påføres konsekvensene for at Spekter ikke vil anerkjenne arbeidsmiljølovens ufravikelige regler», skriver Akademikerne.

Les også: Forsker tror ikke legene vinner frem

Beskylder Spekter for å undergrave fagforeningene
De er også kritiske til at Spekter skal ha oppfordret helseforetakene om å utbetale lønnsoppgjøret til uorganiserte på et tidligere tidspunkt enn for de organiserte.

«Potensielt innebærer dette da at arbeidsgiversiden belønner uorganiserte dersom nemnda legger streikens siste dag til grunn som virkningstidspunkt. Dette skjer i en svært tilspisset konfliktsituasjon, noe Akademikerne mener er et forsøk på å undergrave fagforeningene i et organisert norsk arbeidsliv», skriver Akademikerne.

Forsinket hovedoppgjør
Fagforeningen mener legene skal få lønnsoppgjøret fra 1. januar 2016, ikke 12. oktober slik Spekter ønsker.

Dersom Akademikerne ikke vinner frem med denne argumentasjonen i nemnda, ber de subsidiært om at virkningstidspunktet blir i mai. Begrunnelsen er at meklingen av praktiske årsaker ble utsatt etter ønske fra Riksmekleren.

Saken behandles av Rikslønnsnemnda i dag. Vanligvis tar det bare noen få dager før kjennelsen er klar.  

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Spekters rimelighet 13.02.2017 15.41.13

  Hva annet forventes av de regionale helseforetakene og spekter. De endrer praksis, fremprovoserer en streik og sparer lønnsoppgjøret for å kunne bruke det på seg selv og de skyhøye lederlønningene.

 • lege2 13.02.2017 13.43.52

  Evt økonomisk tap etter lønnsoppgjøret er underordnet så lenge en som vikar slipper å måtte forhandle med arbeidsgiver om individuellplan. For øvrig er slike utspill fra Spekter med å lage tillitskrisen enda større. Jammen skal Spekter være takknemlig for at de fleste leger og spl finner så stor glede i å hjelpe andre mennesker at de finner seg i det meste. Hadde vi hatt en normal holdning til arbeidet som de fleste andre arbeidstakere så hadde kvaliteten på det som leveres for lengst vært katastrofal.

 • lege 13.02.2017 09.05.54

  Med en slik arbeidsgivermotpart skal det godt gjøres å holde motivasjonen oppe i det daglige arbeidet. Desto viktigere da at legene ikke gambler med pasientenes og egen helse ved å gå på jobb når de ikke er helt friske, men holder seg hjemme med normal sykemelding, til de er i stand til å yte sitt beste for pasientene igjen. Det må bli slutt på den uforsvarlig lave sykemeldingsprosenten hos sykehuslegene.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!