Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Tror ikke legene vinner frem

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip tror ikke legene vil nå frem med kravet om å få rullerende arbeidsplaner inn i tariffavtalen.

Publisert: 2016-11-23 — 09.00
Denne artikkelen er over fem år gammel.

I dagens tariffavtale mellom Spekter og Den norske legeforening er ikke «rullerende arbeidsplan» nevnt med et ord. Det er dette Legeforeningen ønsket å endre da de satte makt bak kravet i en streik som varte i 34 dager og omfattet 628 Akademiker-medlemmer.

– Det kravet tror jeg ikke de får gjennom i tvungen lønnsnemnd. Det vil innebære en endring av tariffavtalen, noe nemnda ikke har tradisjon for å gjøre, sier arbeidslivsforsker Åsmund Arup Seip.

Seip har tidligere gjennomgått alle kjennelsene i Rikslønnsnemnda fra 1990 til 2012. I denne perioden er det totalt 39 arbeidskonflikter som endte med tvungen lønnsnemnd.

Oftest lønnskamp
11 av disse konfliktene er innen helsesektoren, men legene har aldri tidligere vært involvert i streik hvor myndighetene har grepet inn. Da legene streiket i 2007 og 2008 ble sakene løst av partene selv gjennom forhandlinger. 

FORSKER: Åsmund Arup Seip har forsket på bruk av tvungen lønnsnemnd i Norge. Foto: Fafo

Dette er altså første gang at legenes tariffavtale skal avgjøres av Rikslønnsnemnda. Saken er også uvanlig ved at hovedårsaken til konflikten handler om prinsipielle spørsmål rundt arbeidsturnus, og ikke størrelsen på lønnstillegget. Lønnskamp var kjernen i 70 prosent av konfliktene som Seip fordypet seg i, mens bare én sak omhandlet arbeidstid.

Endringer «bare unntaksvis»
Det gjelder streiken blant LO-ansatte i Telenor i 1998. Arbeidsgiversiden ønsket lik arbeidstid innenfor Telenorkonsernet og ville at arbeidstakere som inntil da hadde hatt spisepause inkludert i arbeidstiden, fikk samme arbeidstid som de øvrige ansatte. Regjeringen grep inn i konflikten med begrunnelsen om at liv og helse sto i fare da nødnumre og telefonsystemer ved helseinstitusjoner ble rammet.

Rikslønnsnemnda valgte da å støtte arbeidsgivers krav, slik at en del arbeidstakere mistet den betalte spisepausen, mot en lønnskompensasjon. Nemnda påpekte samtidig at slike endringer i tariffavtalene «bare unntaksvis bør endres gjennom kjennelse truffet av Rikslønnsnemnda».

Selv om nemnda står fritt til å gjøre hva de vil, anslår Åsmund Seip legenes sjanse til å vinne frem med kravet, som små.

– Hovedprinsippet som nemnda følger er å ikke gjøre endringer i tariffavtalen om prinsipielle spørsmål som partene ikke er enige om. Det er ikke nedfelt noe sted, men man kan lese det ut fra praksis, sier Seip.

Les også: Disse avgjør sykehusstriden

– Skal ikke lønne seg
Han peker på at nemndas hovedoppgave er å sikre arbeidsfred.

– Det nemnda gjør er å ta opp lønnsspørsmålet, se på hva andre grupper har fått og fastsette omtrent det samme. Jeg kan ikke se noen grunn til at nemnda skulle følge legenes krav om en bestemt arbeidsturnus. Nemndas hovedoppgave er å sikre arbeidsfred, ikke å blande seg inn i stridsspørsmål mellom partene. Da vil de komme galt av sted, påpeker forskeren.

– Ideen bak tvungen lønnsnemnd er at det ikke skal lønne seg for noen å havne i en lønnsnemnd. Man skal ikke starte en streik i håp om å få lønnsnemnd. Hvis legene får gjennom dette vil andre grupper også tenkte at de må streike for å komme i lønnsnemnd. Nemnda vil nok holde igjen slik at det ikke blir attraktivt.

Arbeidsretten mulig valg
Akademikernes leder, Rune Frøyland, har pekt på at rullerende vaktplan har vært gjeldende praksis ved en rekke sykehus, selv om dette ikke er nedfelt i tariffavtalen.

– Hvis man prosederer på hvordan tariffavtalen skal tolkes, vil nemnda henvise til arbeidsretten. Retten vil da ta stilling til hva som er avtalt mellom partene. Det kan ikke nemnda ta seg av, sier Seip.

Legeforeningens president Marit Hermansen utelukker ikke at det kan bli aktuelt.  

– Nå forbereder vi oss til Rikslønnsnemnda og vil se an kjennelsen. Vi vil vurdere alle muligheter fordi dette er svært viktig sak for oss, sier Hermansen.

Relaterte saker
Disse avgjør sykehusstriden

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Kaldt vann i blodet. 24.11.2016 17.15.23

  Hvem vinner fram? Vel, det er ikke bare denne saken det dreier seg om. Sett fra utsiden er de store Helseforetakene monopoler som får sterkere og sterkere monopolsyke. Flere og flere propagandister kan utsette sannhetens øyeblikk noen år. Merk hvordan kontrollinstansene er kortsluttet med et til to års ventetid på saksbehandlingen. Og hvilken saksbehandling! I morgennyhetene uttalte Fylkeslegen at de ikke hadde undersøkt godt nok når en mann som hadde fått akupunktur og døde av sepsis på Bærum sykehus ble meldt inn. Nei, det var særdeles slett undersøkt! Og om ikke det ikke var en sak for Fylkeslegen, hva med politiet? Systemet råtner. Personalet er desillusjonert. Det hjelper bare litt og kortvarig å spre om seg med bilder av galde helsearbeidere som ser ut som tensingmedlemmer på speed.

 • Lege1 24.11.2016 08.58.17

  Hvis legene ikke vinner frem i denne saken har Legeforeningen utspilt sin rolle som fagforening for sykehusleger.

 • Ung lege 23.11.2016 18.16.53

  Der er provoserende når Seip snur virkeligheten på hodet når han antyder at legene spekulerte i nemd. Sannheten er at det var arbeidsgiver som fremprovoserte nemd ved å systematisk unnlate å søke om dispensasjoner. Jeg har store problemer med å forstå at noen er tjent med kultur i atbeidslivet hvor den ene part bryter med tariffavtalens implisitte forutsettinger, mot den andre part vilje. Det vil vel innebære at slike avtaler må gjøres utrolig mye mere detaljerte og ta alle mulige forbehold. Et annet aspekt av dette er at Spekter driver regelrett fagforeningsknusing. Skal den enkelte arbeidstager forhandle med arbeidsgiver som enkeltindivid i fremtiden? Hvordan skal tilittsvalgte kunne sikre at arbeidplanene er innefor vernebestemmelser og at arbeidsbyrden fordeles likt mellom de ansatte. Skal det virkelig bli slik at jeg må jobbe inn min egen ferie og permisjon. Hvem tar ansvar når jeg er sliten og uoppmerksom og skader pasienter i min 4. sekstitimers uke i strekk?

 • Ludvig 23.11.2016 17.59.29

  Jeg trodde arbeidsavtaler som innebærer unntak fra arbeidsmiljøloven krever enighet mellom partene? Kan en nemnd påtvinge arbeidsvilkår som strider mot norsk lov?

 • Sykehuslege2 23.11.2016 14.59.09

  Tja vi får danne "legeforeningen 2" om det ikke er mulig å melde seg ut av unntakene for AML. Så kan alle komme over til denne org. og vi forsetter der vi slapp.

 • I Sivs og Ernas ånd dette. Vi får det vi velger. 23.11.2016 12.46.23

  Erna Solberg er sliten. Hun er ikke interessert i sykehusene våre. Hun lar sin helseminister, Bent Høie, gi all makt til Herlof Nilssen. Og Siv klapper.

 • lege 23.11.2016 12.10.14

  Streik er en ting. Alvorlig bråk blir det om legeforeningen da fortsatt godkjenner unntak for AML. Da vil vi nok se mange utmeldinger.

 • I første omgang.... 23.11.2016 11.34.09

  Med denne u-nøytrale Oslo-nemnda, vil arbeidsgiversidens Spekter fortsette å få tolke tariffavtalen på sin egen måte. Det vil bli streik, på streik, på streik fremover. Dette er også et resultat av en helseminister som får lov til å skyve ansvaret sitt nedover, gang på gang. Det er kortsiktig å undervurdere norsk arbeidstakerside.

 • Ingen bombe. Ny storstreik på gang. 23.11.2016 10.14.09

  Siden denne nemnda dessverre ikke er nøytral (2 økonomer, begge bor i Oslo) og en leder som synes denne enkle saken er krevende, blir resultatet at leger i sykehus, og hele Norges fagbevegelse, går ut i en ny STORSTREIK om ikke så lenge.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!