Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
FÅR SISTE ORD: I dette rommet skal Rikslønnsnemndas medlemmer Erling Barth (f.v.), Liv Synnøve Taraldsrud (leder) og Anne-Britt Evensen Norum avgjøre sykehustvisten. Bildet er fra da nemnda behandlet flyverkonflikten i forrige uke. Foto: Anette Andresen

Disse avgjør sykehusstriden

Én jurist og to økonomer setter endelig punktum for arbeidskonflikten mellom Akademikerne helse og Spekter.

Publisert: 2016-11-23 — 06.10
Denne artikkelen er over fem år gammel.

Etter at myndighetene grep inn og stanset sykehusstreiken, må det vedtas en egen lov som forbyr arbeidskampen. Først når Stortinget har vedtatt denne loven, blir konflikten henvist til Rikslønnsnemnda for å finne en endelig løsning. Nemnda er utnevnt av regjeringen og skal være et upartisk, objektivt og uavhengig organ.

Sykehusstreiken ble avblåst av arbeidsministeren 11. oktober og lovproposisjonen ble nylig overlevert Stortinget, men er fortsatt ikke behandlet. Dermed er det foreløpig uvisst når den betente konflikten om legenes arbeidsturnus skal behandles.

Neppe før i januar
Tidligere denne måneden behandlet Rikslønnsnemnda konflikten mellom NHO Luftfart og Norsk Cockpitforbund, nær fem måneder etter at flyverstreiken ble avblåst. Ifølge lederen av Rikslønnsnemnda, Liv Synnøve Taraldsrud, tok det så lang tid fordi det var vanskelig å finne et tidspunkt som passet alle de involverte. Hun håper det ikke vil ta like lang tid før legestreiken kommer opp.

– Rikslønnsnemnda kan først tre sammen når lovforslaget er vedtatt i Stortinget. Når det er gjort, settes saken i gang ved at partene inviteres til å komme med skriftlige innlegg til nemnda, normalt med én måneds frist. Kort tid etter det settes dato for den muntlige høringen, sier Taraldsrud, som dermed anslår at saken kommer opp i januar.

Fem faste i nemnda
Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud ble i mars utpekt som ny leder av Rikslønnsnemnda for en treårsperiode. Taraldsrud er utdannet jurist og leder tingrettene i Kongsberg og Eiker. Konflikten mellom Spekter og Akademikerne blir hennes andre sak i nemnda.

Det er en krevende sak
Liv Synnøve Taraldsrud, leder i Rikslønnsnemnda

Med seg har hun de to nøytrale medlemmene Anne-Britt Evensen Norum og Erling Barth, som begge bor i Oslo og er utdannet økonomer. Norum er avdelingsdirektør i Innovasjon Norge, mens Barth er seniorforsker ved Institutt for samfunnsforskning og professor II ved Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo.

I tillegg deltar alltid to representanter fra henholdsvis LO og NHO når sakene behandles i arbeidsrettens lokaler i Oslo sentrum. Videre får partene, i dette tilfellet Spekter og Akademikerne helse, utpeke to medlemmer hver. Det er nemndas leder, de to nøytrale medlemmene og én representant fra hver av partene, som har stemmerett.

– Krevende sak
Eli Mette Jarbo, fagdirektør i Arbeids- og sosialdepartementet, forteller at det er tradisjon for at regjeringen utnevner en jurist som leder av nemnda, mens de nøytrale medlemmene er økonomer.

– Kandidatene skal ha bred erfaring og god kjennskap til arbeidslivet, sier Jarbo om utvelgelsen.

Vanligvis bruker nemnda en halv dag på selve høringen, og deretter går det bare noen dager før kjennelsen er klar. I løpet av denne perioden møtes nemnda ofte to ganger, litt avhengig av hvor kompleks saker er.

Liv Synnøve Taraldsrud er forsiktig med å uttale seg om arbeidskonflikten mellom sykehuslegene og sykehusdirektørene før hun har fått saken på bordet, men sier følgende;

– Jeg har oppfattet at det er en krevende sak. Når det ikke er snakk om små lønnsjusteringer, men et krav innenfor et avtaleverk, skaper det større utfordringer, sier Taraldsrud.

Ser bort fra avisoppslag
Flertallet av sakene som kommer til Rikslønnsnemnda, dreier seg om lønnskamp. Praksis viser at nemnda ikke har tradisjon for å foreta endringer i tariffavtalen, som prinsipielle spørsmål som partene ikke er enige om, selv om de i prinsippet har vide fullmakter til å gjøre hva de vil.

– Denne konflikten dreier seg om legenes arbeidstid, ikke først og fremst lønn. I hvilken grad vil nemnda gå inn i dette?

– Jeg vil ikke foregripe noe, og det er umulig for meg å kommentere før jeg har sett saksdokumentene. Vi vil stenge ute det vi hører om saken gjennom mediene, og behandle det vi har på bordet, understreker Taraldsrud.

En avgjørelse i Rikslønnsnemnda har samme virkning som en tariffavtale, og dermed er siste ord i saken sagt: Det er ingen ankemuligheter.

 

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Lege 24.11.2016 14.29.37

  Til lege: Du har mye rett. En konsekvens av dette blir at sykemeldingsprosenten for sykehusleger kommer til å stige til et mere normalt nivå fremover. Hvem gidder å satse egen og pasientenes helse på å tilfredsstille en ignorant arbeidsgiver som ikke lenger har tillit?

 • lege 24.11.2016 12.34.49

  Leger har ikke reell streikemulighet nei. Arbeidsgiver/spekter vinner fram med sitt syn. Nemda kommer til å videreføre dagens avtale. Det betyr at arbeidsgivers nyfortolkning av avtalen med omlegging av praksis vil bre om seg til stadig flere sykehusavdelinger. Vi får mange streiker i årene framover etter samme mønster som i 2016. Det er ikke nemda sitt problem. Det er ikke Høie sitt problem. På "vinnerlaget" sitter spekterdirektørene og helseforetaksdirektørene, men også deres glede blir kortvarig. På taperlaget sitter hele resten av samfunnet. Vanlig redelighet, ærlighet, åpenhet og tillit må vike for mer byråkrati, tåkeprat og floskler. Arbeidsgiver og spekter kommer til å fortsette å snakke om pasienten i sentrum og velferdsstatens framtid, men ingen vil bry seg. Når tillit og meningsinnhold forsvinner, blir den enkelte overlatt til seg selv. Vi blir redusert til et samfunn av mistroiske, egosentriske overlevere. Da er det ingen velferdsstat lenger å berge.

 • Kaldt vann i blodet. 24.11.2016 12.32.14

  Ikke undervurder Høie. Nå iscentesetter han seg som "mannen som ikke har hatt slag" - han kan jo smile, snakke og løfte armene over hodet. Han iscentsetter seg også som (mulig) "organdonor". En gang var han mannen som skulle legge ned Regionale Helseforetak. Hva blir det neste? A Man for Any Season?

 • Ung lege 24.11.2016 11.41.36

  Vi har en meget begrenset streikerett. Enkelte som Civita og Clemet ønsker å innskrenke den ytterligere. Nå er ikke akkurat hun et intellektuellt fyrtårn når hun foreslår at arbeidretten på forhånd skal måtte godkjenne streikegrunnlaget i offentlig sektor. Men hennes lefling med den autoritære stat bør likevel huskes ved neste valg. Fordi vår streikerett er begrenset, vil denne konflikten bli langvarig. Ved neste korsveg er vi også tvunget til å si opp alle unntak fra AML. Det vil tvinge den til en hver tid sittende regjering på banen. ( Det er helt opplagt at Høie kunnne avsluttet konflikten med en telefonsamtale, slik han sansynligvis avsluttet streiken meg en telefonsamtale til arbeidministeren.)

 • Stud.med 24.11.2016 11.11.27

  Kan noen forklare meg om hva nytte har streik når arbeidsgiver velger å ikke bruke dispensasjonsretten? De fleste leger i sykehus har vel vakt en eller annen gang ila streikeperioden, slik at fare for liv og helse gjør at saken ender i en nemd som vi ser ikke har for vane å endre tariffavtalen. Har man en reell streikemulighet i det hele tatt da?

 • Lege 24.11.2016 07.44.37

  Rikslønnsnemnda kan ikke håndtere denne situasjonen. Det er helt latterlig at vi skal måtte vente på deres behandling av saken, vi vet jo hva utfallet blir. Rikslønnsnemndas er blitt en utdatert institusjon. Håper alle leger gjør seg opp noen tanker om hvordan de ser for seg sitt yrkesliv framover.

 • Ung lege 23.11.2016 19.47.17

  Det er mulig Høie er så overbevist om at han taper neste valg, at han tror han kan sno seg unna det det presset som stadige streiker kommer til å utgjøre. Det er mindre forståelig at opposisjonen ser seg tjent med å arve denne konflikten. Når vi sier opp untakene fra AML risikerer vi at regjeringen forskriftsfester en plikt til å jobbe ut over AML, slik de gjorde for politiet. Jeg kan imidlertid vanskelig se for meg at dette kan gjøres med så vide unntak som vil være nødvendig for å drifte sykehus. Mitt råd til Høye er å disiplinere spekter og avslutte konflikten nå. (Kanskje du redde ditt ettermæle) Mitt råd til opposisjonen er å unngå å arve denne konflikten. Mitt krav til min fagforening er å aldri gi seg, og ikke aksptere noen form for kompromiss i denne saken. Jeg syntes det er trist å tenke på, men er likevel motovert for en årelang konflikt.

 • Ung lege 23.11.2016 19.19.33

  Er det en ting som er sikkert, så er det at Rikslønnsnemda IKKE kommer til å avgjøre sykehusstriden. Det har ikke kompetanse til å pålegge oss å jobbe ut over AML, og er bare å regne som er sannpåstrøende organ for regjeringens politikk. Akademikerene Helse med hele fagbevegelsen i ryggen kommer aldri til å gi opp denne kampen. Bratten og de andre løgnaktige og destruktive kreftene i Spekter er fullstendig likegyldige til spillereglene i det norske arbeidlivet (dvs trepartsammarbeidet, og for så vidt også grunnleggende egenskaper som ærlighet og folkeskikk). De ser på det som som oppgave å gjøre seg fortjent til sine vannvittige lønninger i 2 millionersklassen ved å VINNE mot legene helt uavhengig av konsekvensene for arbeidsliv og samfunnet for øvrig. De kommer aldri til å ta til fornuft eller gi seg. Det som kommer til å skje er at vi kommer til å streike ved hvert oppgjør, si opp alle untak fra AML og kjøre en langvarig juridisk kamp mot innskrekningene på vår streikerett.

 • Rådgiver 23.11.2016 17.30.11

  Til et par av dere under; På hvilken måte er det et problem at nemda bor i Oslo? Er Oslo folk mer tilbøyelig til å være enig med Spekter?? Eller hva tenker det kan være problemet med hvor de i nemda bor? Det er sagt mye rart i denne konflikten, men den var ny.

 • Elgen 23.11.2016 16.31.12

  Til mange under: Ja, dette er ulovlig. Nei, dette er ikke nøytralt. Ja, de vet ikke så mye om verken sykehus eller helsevesen. Men i et land der staten er den største lovbryteren ruller det videre, riktignok saktere og saktere. Det er slikt som har gitt fenomenene Brexit og Trump.

 • Er det mulig ? 23.11.2016 13.06.48

  Bor de fleste i nemnda i Oslo ? Hvem kaller dette nøytral nemnd ? Er det mulig !!!

 • Lege 23.11.2016 10.22.03

  Til LIS: Takk for info. 35,5 timer er enda bedre!

 • ikke krevende sak. 23.11.2016 10.00.08

  Siden sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud synes dette er en krevende sak, bør hun trekke seg fra jobben. Denne saken er enkel å forstå. Spekter utnytter et smutthull i tariffavtalen til å svekke arbeidstakernes rettigheter.

 • ikke nøytral nemnd. 23.11.2016 09.51.37

  Det er dessverre ikke en nøytral nemnd når den bla. består av 2 økonomer, begge bor i Oslo. Dette er ulovlig.

 • LIS 23.11.2016 09.48.32

  Lege - da vil vi få 35,5 timers uke. Det er vanlig uke for andre turnusarbeidere.

 • Ny STORSTREIK om ikke så lenge. 23.11.2016 09.30.17

  Dette er ingen bombe. Leger i sykehus, og hele fagbevegelsen, går inn for STORSTREIK om ikke så veldig lenge. Svekkelse av arbeidstakernes rettigheter vinner ikke til slutt. Å gå tilbake til gamledager kan Spekters Bratten og Herlof Nilssen bare drømme om.

 • Lege 23.11.2016 08.35.19

  Håper vi ender opp med å avslutte unntakene fra AML og får 37,5 timers arbeidsuke, slik alle andre turnusarbeidere har.

 • Dr.Simsalabim 23.11.2016 08.15.08

  Vi kan allerde begynne å forberede å ta denne kampen videre. Hva vet 2 økonomer og en jurist om arbeidsforholdene på sykehus.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!