Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

FLYKTNINGER: Arbeid med å styrke selvfølelse og å hjelpe folk til et riktig levesett er viktigere enn testing for smittsomme sykdommer, mener NAKMI-lege.

FLYKTNINGER: Arbeid med å styrke selvfølelse og å hjelpe folk til et riktig levesett er viktigere enn testing for smittsomme sykdommer, mener NAKMI-lege. Foto: Colourbox

Lege: – Dropp screening av asylsøkere

– Smittefaren er større hos nordmenn som kommer hjem fra ferieturer enn hos flyktninger fra Syria, sier samfunnsmedisiner Harald Siem.

Annons:
NEI TIL HELSE-SCREENING: – Vi må slutte å screene nylig ankomne og istedet dreie ressursene over på mental helse, sier Harald Siem.
Foto: Ram Gupta, NAKMI

I en ny artikkel publisert i Tidsskrift for psykisk helsearbeid, argumenterer Harald Siem for at psykisk helse er en undervurdert utfordring både i Norge og internasjonalt.

Han viser til at sykelighetsmønstrene i verden er i ferd med å endre seg ved at de psykiske sykdommers andel av verdens samlede sykdomsforekomst øker.

– Etter hvert som somatiske sykdommer klatrer nedover, blir mentale lidelser stående igjen. Om noen år vil depresjon dominere sykdomsbildet, sier Harald Siem, samfunnsmedisiner og seniorrådgiver i Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI).

Psykiske lidelser vokser
Innen smittsomme somatiske sykdommer som barnesykdommer, polio, meslinger og gulsott, er tilbakegangen dramatisk. Samtidig skjer det en økning innen ikke-smittsomme somatiske sykdommer som diabetes, kreft og KOLS. Til tross for økningen i denne gruppen, er den totale andelen av psykiske lidelser størst, ifølge Siem.

Rundt 650 millioner mennesker verden over lider av psykiske lidelser som i stor grad kan forebygges, ifølge artikkelen. Verdens økonomiske forum har estimert at den kumulative globale virkningen av psykiske lidelser vil beløpe seg til 16 trillioner amerikanske dollar i løpet av de neste 20 årene. Likevel har to av tre land i verden ingen psykisk helselovgivning.

Siem mener helsemyndighetene både i Norge og internasjonalt må investere mer i mental helse. Dette bør også få konsekvenser for hvordan norske helsemyndigheter tar imot flyktninger og innvandrere, ifølge legen. Han mener norske myndigheter er for opptatt av smittsomme sykdommer.

Testes ved ankomst
Retningslinjene fra Folkehelseinstituttet sier at alle innvandrergrupper (unntatt arbeidsinnvandrere) fra land med høy forekomst av tuberkulose skal undersøkelses for dette. For de øvrige sykdommene varierer test-anbefalingene fra land til land.

– Sykdomsbildet hos innvandrere og flyktninger er i endring. Det er ikke smittsomme sykdommer vi trenger å frykte. Nordmenn som har vært på ferietur til Thailand har sannsynligvis mer smitte enn flyktninger som kommer fra Syria.

– Norske turister lever ofte ganske utsvevende liv i et fremmed miljø hvor de er mottakelige for både matsmitte og annet. De som bryter opp fra Syria og klarer en lang flukt til Norge er ofte de friskeste i den befolkningen de bryter opp fra, utdyper Siem.

Advarer mot torturspørsmål
Han understreker at det kan være relevant å teste enkeltpersoner for hiv, aids, tuberkulose, hepatitter og andre smittsomme sykdommer, men at dette ikke er som haster på første dag i et norsk mottak.

– Det er noen tilfeller av smittsomme sykdommer som oppdages ved slik screening, men det er svært få. Hvis man skal gjøre det bør man gjøre det for alle som kommer over grensen, ikke bare for disse svake gruppene, sier Siem.

– De som kommer til Norge som asylsøkere er interessert i sin fremtid og vi må hjelpe dem ved å ta godt imot dem og vise dem generell anstendighet, sier Siem, som heller ikke er tilhenger av screening for psykiske lidelser.

– Man skal ikke undersøke noe man ikke kan gjøre noe med. Dersom man ikke har et profesjonelt hjelpeapparat er det brutalt å spørre om de har vært utsatt for vold og tortur, dersom de selv ikke sier at de vil snakke med noen om det, sier Siem.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

SYKEHUSENE INNFRIR IKKE HØIES PAKKEFORLØPS-KRAV

Færre kreftpasienter blir behandlet innen fristen1

FØRSTE STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

– Det er nok å gripe fatt i3

NY STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

Nå må Høie dele departementet med ny statsråd1

RIKSREVISJONEN AVDEKKER STORE SVAKHETER VED HELSEREGISTRE

– Det mangler reell resultatstyring og oppfølging

FORVENTNINGER TIL SYKEHUSTALEN

– Bent Høie må erkjenne tillitskrisen

NY FINANISERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Mener Ap kritiserer ordning de selv ville innføre

SVÆRT SMÅ PASIENTGRUPPER MED ALVORLIG SYKDOM

Klargjør vilkårene for aksept av høyere medisinpris1

NY FINANSIERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Taper millioner - varsler kutt3

RANDOMISERT STUDIE PÅ METAKOGNITIV TERAPI

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi1

ENDRING FRA 1. JANUAR I ÅR:

Raskere tilbake-ordningen legges om1

Ny akuttmedisinsk forskrift

Sterkt kritiske til krav om bakvakt11

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!