Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
MØTES HOS RIKSLØNNSNEMNDA: Marit Hermansen i Legeforeningen argumenterer for at hun vil videreføre dagens praksis, mens Anne-Kari Bratten vil videreføre dagens skriftlige avtale. Arkivfoto: Dagens Medisin

Slik forbereder partene seg til lønnsnemnd

Både Spekter og Legeforeningen vil hevde at deres syn viderefører dagens ordning.

Publisert: 2016-11-23 — 13.54 (Oppdatert: 2016-11-23 — 14.11)
Denne artikkelen er over fem år gammel.

Konflikten om legenes arbeidsturnus kommer trolig opp i Rikslønnsnemnda i januar. Da skal Rikslønnsnemnda sammen med én representant fra hver av partene, fastsette en ny tariffavtale.

Stridens kjerne er at Legeforeningen ønsker å få «rullerende arbeidsplan» inn i tariffavtalen. Dette kravet resulterte i en streik som varte i 34 dager og omfattet 628 Akademiker-medlemmer.

Åsmund Arup Seip, forsker i Fafo, mener det er lite trolig at legene får gjennom kravet. Årsaken er at nemnda ikke har tradisjon for å gjøre endringer i tariffavtalen om prinsipielle spørsmål som partene ikke er enige om.

Legeforeningen: Vi står for videreføringen
– Hvordan skal dere nå frem med kravet?

– Vi mener det er vi som står for videreføringen. Selv om Spekter ikke vil endre teksten, så har de ensidig endret praksis og utvidet sin styringsrett gjennom praksis. Vi står for avtalens intensjon og måten den har vært forstått i alle år, mens Spekter har endret tolkning, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen. 

Gjennom streiken har Akademikerne truet med at de ikke vil gå med på unntak fra arbeidsmiljøloven om 60 timers uker dersom de ikke vinner frem med kravet om rullerende arbeidsplaner. Dette står de fast på.

– Forutsetningen for å inngå en avtale så langt utenfor loven er at det baseres på kollektive, rullerende arbeidsplaner, med mindre man blir enige om noe annet lokalt. Hvis ikke det kollektive vernet på denne måten ivaretas, kan vi ikke gi unntakene. Vi mener at nemnda ikke har kompetanse til å inngå en slik avtale på våre vegne mot vår vilje. Dette er en helt ny problemstilling for nemnda, påpeker legepresidenten.

Spekter vil holde på dagens avtale
Spekter vil på sin side videreføre den skriftlige avtalen.

– Spekter hadde ingen krav til endring i legenes tariffavtale i dette lønnsoppgjøret, og vi forbereder oss selvsagt på å argumentere i Rikslønnsnemnda for at tariffavtalen skal videreføres slik den er i dag. Uansett utfall, vil helseforetakene forholde seg til det Rikslønnsnemnda fastsetter skal være tariffavtale, og vil innrette sin drift etter dette, uttaler Ingvild Dahl Dørnes, kommunikasjonssjef i Spekter.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Nøytral nemnd ? 24.11.2016 12.52.38

  I nemnda er det bla. 2 økonomer. Spekters økonom Bratten kommer hjem til sine egne. Snakk om nøytral nemnd. Resultatet blir streik, på streik, på streik.

 • Hilde Østrem 23.11.2016 20.06.23

  Men hva skjer hvis legene sier opp avtalen om frivillig utvidet arbeidstid og går til 38 timers uke? (Det kan vel gi verre utslag enn den streiken..?!)

 • lege 23.11.2016 17.15.27

  Spørsmålet blir da hvordan den enkelte lege skal forholde seg om nemda gir arbeidsgiver medhold i sin nye måte å fortolke avtalen på.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!