Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

STÅR PÅ SITT: HINAS-direktør Harald I. Johnsen sier han er opptatt av å ikke bryte norsk lov, men presiserer at leger skal ha innsyn i prisene.

STÅR PÅ SITT: HINAS-direktør Harald I. Johnsen sier han er opptatt av å ikke bryte norsk lov, men presiserer at leger skal ha innsyn i prisene. Foto: Vidar Sandnes

– Føler meg trygg på jussen

HINAS-sjefen står fast på at enhetspriser er å anse som forretningshemmeligheter.

HINAS satte nylig ned en arbeidsgruppe av advokater og fagdirektører som innen august skal rapportere tilbake til RHF-direktørene om hvordan taushetsplikten om anbudspriser skal håndteres i praksis.

Flere har ytret seg kritisk om hemmelighold av anbudspriser, og Legeforeningens jurister har sådd tvil om hvorvidt enhetspriser kan regnes som forretningshemmeligheter.

Les også: Apoteksjefen advarer mot «stort og risikofylt eksperiment»

– Ikke dramatisk
Administrerende direktør Harald I. Johnsen i HINAS står fast på at enhetspriser er å regne som forretningshemmeligheter.

– Arbeidsgruppen skal se på det juridiske også, men jeg føler meg trygg på dette. Man må se til praksisen på andre innkjøpsområder, der dette er godt forankret i norsk rettspraksis, sier Johnsen til Dagens Medisin. 

– Mange aktører er kritiske til omleggingen. Har dere tenkt godt nok gjennom konsekvensene?

– Dette er ikke en dramatisk endring. Kontraktene ligger åpent for alt helsepersonell. Dette dreier seg om at man ikke skal drive proaktiv informasjon ved å sende ut informasjon til dem som ikke skal ha den, sier Johnsen.

Inviterer apotekene inn
– LIS har praktisert åpenhet lenge og er ikke dømt i noen domstol. Hvorfor er det nødvendig å endre dette nå?

– Vi har fått flere klager fra leverandører som ikke har samtykket til offentliggjøring, og vi har tatt affære.

– Har du forståelse for utryggheten dette har skapt?

– Jeg har forståelse for at det er mange interessenter der ute som tolker informasjonen ulikt. Det er beklagelig.

– Apotekforeningen har lagt brevet til side uten å foreta seg noe. Hvordan ser du på det?

– Så lenge leverandører ikke har gitt samtykke, er priser underlagt samme taushetsplikt som annen informasjon. Vi inviterer Apotekforeningen inn i arbeidet vårt og har tro på at vi skal finne en god og omforent rutine, sier Johnsen. 

Relaterte saker

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!