Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
SIER MEST JA: I 2015 sa Beslutningsforum ja til alle legemidler. – Jeg tror vi ligger på et rimelig nivå. Det kan også være at legemiddelprodusentene har skjønt at vi faktisk sier nei når det blir for dyrt, sier leder av forumet, Lars Vorland. Foto: Arkivfoto

Ja til 28 legemidler - nei til 6

To tredeler av sakene i Beslutningsforum dreier seg om kreftmedisin. Flertallet av legemidlene har en årlig kostnad på over 700.000 kroner, viser en gjennomgang av tilgjengelige priser.

Publisert: 2016-04-25 — 09.01

Etter snart to år med beslutninger har Beslutningsforum sagt ja til å innføre 28 legemidler i norske sykehus. 19 av medikamentene gjelder kreft. I samme periode har seks legemidler, alle for kreft, fått avslag.

Dette er kostbare legemidler som ved listepris koster fra 660.000 til 3,1 millioner kroner, målt per kvalitetsjusterte leveår (QALY). Kostnaden per QALY er merkostnaden ved behandlingen sammenlignet med dagens standardbehandling.

11 ukjente priser
Dagens Medisin har bedt Statens legemiddelverk (SLV) om en oversikt over kostnadsnivået for legemidlene som har fått ja av Beslutningsforum.

For 11 av de 28 legemidlene er kostnadene ukjent for offentligheten – enten fordi produsenten har krevd hemmelighold eller fordi SLV av ulike grunner ikke har kunnet foreta beregningene.

Klikk på bildet for større versjon

«Ja»-siden av denne grafen viser dermed kostnad per QALY for de 17 legemidlene der SLV har beregninger. For ukjente/hemmelige priser (merket med *) er prisene omtrentlige og definert i samarbeid med Kristin i Legemiddelverket.

Les også: Sier ja til hemmelige prisavtaler

Snittpris på 731.000
Beslutningsforum har tidligere uttalt at 500.000 kroner er en for lav QALY-grense ved alvorlige sykdommer. Gjennomgangen viser at flertallet av de godkjente legemidlene har kostnad per QALY på over 700.000 kroner.

Gjennomsnittskostnaden for legemidlene med tilgjengelige priser er på 731.000 kroner, ifølge Dagens Medisins beregninger.

– Vi har ikke satt en absolutt grenseverdi, men avventer den endelige stortingsmeldingen om prioritering. Når vi passerer 700.000 kroner, skjerper vi oss, men vi stanger opp mot 800.000 kroner. Noen ganger er det vanskelig å finne den eksakte prisen på grunn av små pasientgrupper. I noen tilfeller har vi latt tvilen komme til gode og sagt ja til legemidler med en rekkevidde fra 600.000 til over én million kroner, sier Lars Vorland, administrende direktør i Helse Nord og leder av Beslutningsforum.

Godkjente alt i 2015
Det dyreste legemiddelet som har fått ja i Beslutningsforum, er pertuzumab (Perjeta), som ved listepris hadde en kostnad på 1,3 millioner kroner per QALY, men hvor den endelige prisen ikke er offentlig.

Videre har Beslutningsforum etter forhandlinger akseptert nivolumab (Opdivo) og pembrolizumab (Keytruda) for føflekkreft, som med listepris har en kostnad på 900.000 kroner per QALY, men hvor den endelige prisen er hemmelig.

Hittil har Beslutningsforum sagt nei i 17 prosent av tilfellene, de fleste i 2014. I fjor sa de ikke nei en eneste gang. Vorland tror ikke forumet er for «snille».

– Jeg tror vi ligger på et rimelig nivå. Det kan også være at legemiddelprodusentene har skjønt at vi faktisk sier nei når det blir for dyrt, sier han.

I dag skal Beslutningsforum ha nytt møte, der de skal ta stilling til flere nye medikamenter innen psoriasis, lymfekreft og føflekkkreft. Dagens Medisin følger beslutningene, som er ventet etter klokken 11.

Stor salgsøkning etter «ja»
Leder av Bestillerforum, Baard-Christian Schem, mener legene i stor grad forholder seg til systemet og ikke bruker legemidler som har fått nei eller er til vurdering.

– Mitt inntrykk er at legenes lojalitet til systemet er relativt stor, vi ser klare utslag når tillatelse til bruk av medikamenter er gitt, sier Schem.

Omsetningstall Dagens Medisin har innhentet fra Farmastat, tyder på at relativt få fikk behandling med nivolumab og pembrolizumab før de ble godkjent av Beslutningsforum i november i fjor. Begge legemidlene ble godkjent av EMA for malignt melanom i fjor sommer. Da det ble åpnet for at sykehusene kunne ta i bruk legemidlene, økte omsetningen raskt.

Salgstallene viser at salget (AIP) av nivolumab for september, oktober og november, var på cirka 1,9 millioner kroner og økte til om lag 2,4 millioner i desember.

Omsetningen av pembrolizumab økte fra 217.000 kroner i oktober og november til cirka 2,2 millioner måneden etter klarsignalet. Hittil i år har salget for hvert av legemidlene økt med mellom 1 og 1,5 millioner kroner hver måned.

 ___________________________________________________________

Fotnoter til grafikken
Der det er oppgitt intervall for kostnad per QALY, har vi brukt medianverdien. «Ved listepris» er prisen før prisforhandlinger.

I fotnotene til grafikken publisert i Dagens Medisin utgave nummer 7 er det enkelte feil om MS-legemidler. Plegridy, Lemtrada og Aubagio er ikke sammenlignet mot Tecfidera, og det er derfor ikke grunnlag for å si om legemidlene har effekt- eller kostnadsforskjeller mot Tecfidera. Dette er korrigert i nettversjonen som følger under.

1) Kostnad per QALY varierer fra 2-3,1 mill. mellom ulike kreftformer 2) Ved listepris 3) Ved andrelinjebehandling 4) 785.000 med indirekte kostnader relatert til produktivitetstap 5) Hemmelig pris, men sammenligbar effekt og lavere kostnader enn Zytiga 6) LIS-anbud i 2014-2015 7) Trolig i øvre del av intervall fra 630.000-830.000 8) 250-260.000 medindirekte kostnader relatert til produktivitetstap 9) LIS-anbud i 2014-2015 10) SLV har ikke gjort egne beregninger, men firma oppgir 740.000 11) 600.000 med indirekte kostnader knyttet til produktivitetstap 12) 50-100.000 med indirekte kostnader relatert til produktivitetstap 13) For usikre data for beregninger, men ligger under Imbruvica i pris 14) Ukjent pris pga usikre data. Firma oppgir 400.000 15) Ukjent kostnad, men prisene for subcuan injeksjon er foreløpig i samsvar 16) Sammenlignbar effekt og kostnader med alternativet (enbrel). Analyse fra svenske TLV 17) Sammenlignbar effekt og kostnader som andre interferoner og Copaxone 20 mg 18) Konfidensiell LIS-pris på Lemtrada, som har lavere behandlingskostnader og bedre effekt enn Tysabri, Gilenya og Rebif. Aubagio har konfidensiell LIS-pris, lavere behandlingskostnader og bedre effekt enn Copaxone. 19) Sparer utgifter til sykehusinnlegger, blodoverføring og faktorkonsentrat

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!