Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

– UTFORDRENDE: Lungekreftspesialistene Odd-Terje Brustugun og Stein Sundstrøm, mener begge det er utfordrende å ha så lang ventetid fra godkjenningen av legemidler til de kan tas i bruk ved norske offentlige sykehus.

– UTFORDRENDE: Lungekreftspesialistene Odd-Terje Brustugun og Stein Sundstrøm, mener begge det er utfordrende å ha så lang ventetid fra godkjenningen av legemidler til de kan tas i bruk ved norske offentlige sykehus. Foto: Øyvind Bosnes Engen / Per Corneliussen

Ikke overraskende, mener kreftspesialister

Beslutningsforum bestemte i dag at PD1-hemmerne mot lungekreft skal på anbud. – Flere pasienter har ikke tid til å vente på Beslutningsforum eller på denne anbudskonkurransen, sier leder i Norsk onkologisk forening.

Annons:

Beslutningsforum for de regionale helseforetakene besluttet mandag at PD1-hemmeren nivolumab (Opdivo) ikke tas i bruk mot lungekreft i de offentlige sykehusene. Samtidig har forumet bestemt at det skal utlyses anbudskonkurranse mellom nivolumab og pembrolizumab (Keytruda) for å få prisen ned.

Beslutningsforums nei er ikke overraskende, mener Stein Sundstrøm, overlege ved St. Olavs Hospital og leder av Norsk Onkologisk Forening.

– Det er som forventet; jeg ville blitt mer overrasket hvis de hadde sagt ja, sier Sundstrøm til Dagens Medisin.

– Utfordrende
Han viser til at Statens legemiddelverk (SLV) nylig slapp en metodevurdering som konkluderte med at legemiddelet ikke var kostnadseffektivt for behandling av plateepitelkreft – selv etter at produsent Bristol-Myers Squibb hadde gitt en hemmelig rabatt.

– Det er litt fortvilet at det oppstår dette vinduet fra markedsføringstillatelsen er gitt, til legemiddelet tas i bruk. Det sitter pasienter som ikke har tid til å vente på Beslutningsforum eller på denne anbudskonkurransen. Det er utfordrende at vi må bruke våre konsultasjoner til å fortelle pasientene at det finnes behandling, men at det ikke er økonomi til å tilby den. Dette er en helt ny problemstilling innen onkologien, sier Sundstrøm.

– Flere kjøper privat
Heller ikke Odd Terje Brustugun, overlege ved Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet og leder i Norsk lungekreftgruppe, er overrasket over beslutningen.

– Når prisen er så høy som den er, er det forståelig. På den annen side er ikke effekten så veldig mye dårligere for lungekreft enn for malignt melanom. Det er synd at det tas i bruk for den ene pasientgruppen og ikke for den andre, når legemiddelet har vist den effekten det har på lungekreft, sier Brustugun.

– Er det problematisk at pasientene må vente såpass lenge før legemiddelet kan tas i bruk?

– Det er en økende andel pasienter som nå vil kjøpe dette privat, eller gjennom private helseforsikringer. Det er en stor utfordring for oss som vil anbefale en behandling som ikke er tilgjengelig.

Interessekonflikter:

Odd Terje Brustugun oppgir å ha vært hovedutprøver i flere studier med medikamenter med lungekreft, og har blant annet vært hovedutprøver for nivolumab og co-investigator for pembrolizumab. Han har også mottatt foredragshonorar og forskningsstøtte fra flere av firmaene som introduserer de nye medikamentene.

Stein Sundstrøm har ingen oppgitte interessekonflikter.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Finn Gaute Pedersen 15.06.2016 15.54.20

  Hvorfor tar staten 25% moms av lungekreftpasienter som velger å kjøpe immunterapi ved ett privat foretag ? Når Norge ikke har råd å kjøpe inn denne medisinen hvorfor skal de da ha fortjeneste ?

Nyheter fra startsiden

BEHANDLINGSSTEDER FOR SPILLEAVHENGIGHET

Rapport avdekker uriktig informasjon på helsenorge.no3

HØRING OM KREFTREGISTER-ENDRING

«Alle» er for kreftdata om innvandrere1

STYRELEDEREN I HELSE NORD BLE TRUET

Iverksetter gransking etter trussel-saken 3

DATA FRA GLOBAL BURDEN OF DISEASE

– Har ikke tatt hjernesykdommer alvorlig nok

Vi besøkte det amerikanske toppsykehuset

Bli med inn på Mayo Clinic5

RAPPORT OM FASTLEGENES TIDSBRUK

Fastlegene reagerer på uttalelsene fra KS8

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!