Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
MULIGHETER? – Om det kommer en bedre pris, det vet vi foreløpig ikke noe om. Døren er ikke lukket, avklarer Kristin Helen Svanqvist, seksjonssjef for legemiddelrefusjon i Statens legemiddelverk. Foto: Vidar Sandnes

SLV: Behandlingen er ikke kostnadseffektiv

Legemiddelverket har metode- og kostnadsvurdert nivolumab for behandling av ikke småcellet lungekreft av typen plateepitelkarsinom.

Publisert: 2016-01-25 — 11.36 (Oppdatert: 2016-01-25 — 12.24)

– Nå venter vi på at Beslutningsforum skal ta en avgjørelse på bruk av PD-1 hemmere på ikke småcellet lungekreft (NSCLC-kreft) av typen plateepitelkarsinom, sier Kristin Helen Svanqvist, seksjonssjef for legemiddelrefusjon i Statens legemiddelverk (SLV).

SLV publiserte nylig sin metodeevaluering på behandling med nivolumab (Opdivo) av indikasjonen, med utgangspunkt i den hemmelige Legemiddelinnkjøpsamarbeid-prisen (LIS).

– Om det kommer en bedre pris senere, det vet vi foreløpig ikke noe om. Døren er ikke lukket, presiserer seksjonssjefen.


– God effekt
– Legemiddelet har god effekt og det gir en viss gevinst i form av at pasientene lever lenger enn standardbehandling med docetaksel. Men de er allikevel veldig syke, presiserer Svanqvist.    

Metoderapporten til SLV viser til at median overall survival på nivolumab var 9,2 måneder mot 6 måneder på docetaksel, som var sammenligningsbehandlingen i studiens kontrollgruppe.

– Imidlertid er det slik at pasienten må ta legemiddelet hele tiden. Dette er ikke en kurerende behandling, fremholder hun.


– Ikke kost-effektiv
– Det går tydelig frem av rapporten at behandlingen ikke er kost-effektiv, sier Svanqvist.

– Dette er veldig syke pasienter, som selv med behandling har redusert livskvalitet. Når en legger det sammen med at legemiddelet koster veldig mye etter dagens prisavtale, så blir kostnaden per kvalitetsjusterte leveår ganske høy.


Offentlig QALY: 1,4 millioner
Svanqvist viser til at Legemiddelverket har gjort en egen analyse, hvor noen av forutsetningene som inngår i firmaets helseøkonomiske modell er endret.

Legemiddelverkets analyse får en kostnad per kvalitetsjusterte leveår på 1,4 millioner (QALY) i behandling av plateepitelkarsinom, dersom en tar utgangspunkt i maksprisen på nivolumab.

– Kostnaden per kvalitetsjusterte leveår blir noe lavere på grunn av konfidensiell pris på nivolumab fremforhandlet av Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS), men kostnaden blir fortsatt for høy. Dette kommer av at det først og fremst er legemiddelprisen som påvirker resultatet i denne kostnadsanalysen.


Lavt antall pasienter
Seksjonssjefen forteller at det er relativt få pasienter som har NSCLC av typen plateepitel og viser til at kostnadsanalysen tar utgangspunkt i at Norge behandler om lag 250 pasienter årlig.

Det er også gjort studier med bruk av nivolumab til pasienter med NSCLC av typen adenokarsinom. – Denne indikasjonen er ennå ikke godkjent, men med godkjent indikasjon vil pasientantallet bli større, sier Svanqvist.

Hun forklarer at Legemiddelverket ikke metodevurderer denne indikasjonen før de mottar en dokumentasjonspakke fra produsenten, med effekt- og kostnadsdata om behandling av adenokarsinom.


Håper på bedre rabatt
– Forhåpentligvis kan vi få en bedre rabatt på nivolumab, dersom vi også kunne fått en rabatt i et innkjøpsanbud til disse pasientene, peker Svanqvist på – som håper at dokumentasjonspakken kommer før mars.

Hun understreker at større pasientgruppe vil øke trykket på den helhetlige behandlingskostnaden for helsevesenet.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!