Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

ØKT KAPASITET: Stortingspolitiker Ketil Kjenseth (V) tar til orde for at det opprettes et transplantasjonssenter for levende givere på Haukeland universitetssjukehus.

ØKT KAPASITET: Stortingspolitiker Ketil Kjenseth (V) tar til orde for at det opprettes et transplantasjonssenter for levende givere på Haukeland universitetssjukehus. Foto: Per Corneliussen

Ber regjeringen vurdere å øke kapasiteten for transplantasjon

– En pasient med en vellykket nyretransplantasjon kommer i beste fall tilbake i jobb, kontra det å dra på dialysebehandling opp til fem dager i uka, sier Ketil Kjenseth (V).

Annons:

Ifølge Venstre bør det et etableres et transplantasjonssenter nummer to, i tillegg til på Rikshospitalet i Oslo. Etter forslag fra partiet ber nå et stortingsflertall om at regjeringen i statsbudsjettet for 2017 «kommer tilbake med en vurdering av kapasitetsbehovet for transplantasjoner». Dette er et resultat av budsjettforliket mellom regjeringen og støttepartiene på Stortinget.

329 på venteliste
Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth (V) viser til at 329 pasienter står på venteliste for nyretransplantasjon, og at det i fjor ble gjennomført 275 transplantasjoner ved Oslo universitetssykehus (OUS). Han stiller spørsmål ved om behovet er blitt såpass stort at det ikke lenger er gunstig å sentralisere tjenesten til ett sted.

– Ventelistene for nyretransplantasjon blir lengre og lengre, samtidig som tilgangen på organer går ned. Vi ser at andelen pårørende som sier nei til nekrotransplantasjoner øker. Vi kan ikke ha en utvikling der bruken av levende givere går ned, sier Kjenseth til Dagens Medisin.

Senter på Haukeland
Ifølge Venstre-politikeren bør det vurderes å opprette et transplantasjonssenter nummer to både for å øke kapasiteten, for å øke rekrutteringen av nefrologer og transplantasjonskirurger og for å redusere sårbarheten ved bare å ha ett senter.

Han mener dessuten to transplantasjonssentre kan åpne for en ordning der personer som ønsker å donere en nyre til et familiemedlem, men som ikke er kompatible, kan «bytte» organ med andre i samme situasjon. Slike ordninger praktiseres i andre land, men er av hensyn til anonymitetskravet for organmottakere og givere vanskelig å innføre med bare ett senter. Kjenseth tar til orde for at det opprettes et senter for levende givere ved Haukeland universitetssjukehus.

Tilbake i jobb
Han varsler dessuten at det vil bli debatt om nyresviktbehandling når Nasjonal helse- og sykehusplan skal opp i Stortinget: Blant annet om hvilke sykehus som skal tilby dialysebehandling og hvilke som skal fungere som donorsykehus.

– Det koster rundt en million kroner i året å ha en pasient på dialysebehandling. En pasient med en vellykket transplantasjon vil ha medisinutgifter på rundt 100.000 kroner årlig, og kommer i beste fall tilbake i jobb, kontra det å dra på dialysebehandling opp til fem dager i uka, sier Kjenseth.

To millioner til diabetesplan
Tidligere i høst fikk Venstre gjennomslag for at det utarbeides en nasjonal diabetesplan. I argumentasjonen for at det trengs en slik plan, pekte Kjenseth på de mange pasientene med type 2-diabetes som får behov for dialysebehandling, og behovet for tidlig innsats og forebygging.

Etter budsjettforliket er det satt av to millioner kroner til nasjonal diabetesplan i statsbudsjettet. Partiet hadde i utgangspunktet bedt om ti millioner kroner til planen i 2016.

– Påvirkes fremdriften i diabetesplanen av at det ikke blir satt av mer penger?

– Mange av tiltakene i diabetesplanen vil uansett ikke komme i gang i 2016. Utredning av pakkeforløp for diabetes kan dra litt ut, og der kunne vi nok kommet litt lenger med litt mer penger. Men det er så mye å gå løs på innen systematisering og samordning, at det er bare å komme i gang. Når bare ti prosent av voksne diabetespasienter er innmeldt i diabetesregisteret, så er det der vi må starte, sier Kjenseth.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Ketil Kjenseth 10.12.2015 18.33.15

  Ja, Ole Øyen - nordmenn som blir organsyke og kan transplanteres er blant de mest heldige i hele verden. Hell i uhell. Men på NRK Dagsrevyen i går så vi også om Else, som har ventet på ny nyre i 3 år. Det er lenge å vente. Vi ser dessverre en alvorlig trend med stigende ventelister og færre transplantasjoner (særlig for nyre og dels lever). I tillegg blir det flere og flere dialysepasienter, som er et tegn på at enda flere vil få behov for en ny nyre. Vi må derfor berede økt kapasitet de neste årene. Tilgang på organer er viktig. Det vet vi og bidro med 1 mill kr til Stiftelsen Organdonasjon for å styrke informasjonen til befolkningen (revidert i juni). Så er nok ikke det nok. Vi må også styrke kapasitet og kompetanse på donorsykehusene rundt om i landet. Her har vi noe å lære fra Spania. I tillegg må vi sørge for å holde oppe og helst øke antallet donasjoner fra levende giver, som årlig utgjør ca 40% av det totale antallet. Spania har for øvrig ikke har donorregister, som noen stadig vekk etterlyser. Mer byråkrati, som et register vil være, er ikke svaret - verken på økt tilgang eller økt kapasitet i sykehus.

 • Robin Celius 09.12.2015 17.00.23

  I perspektiv: Det er ikke samfunnsøknomisk, i og med vi har høy arbeidsledighet og det ikke er mange på ingeniører (...sarkastisk ment).

 • Ole Øyen 09.12.2015 16.24.25

  Vi er i verdenstoppen når det gjelder organ-transplantasjoner i volum, regnet per million innbyggere (pmp; per million population), se Newsletter Transplant 2015 med world-wide-data for 2014: https://www.edqm.eu/sites/default/files/newsletter_transplant_2015.pdf (data samlet inn av Europarådet/EDQM og den spanske transplantasjonsorganisasjonen ONT). Mhp nyre-Tx gjorde vi 53,7 pmp i 2014; det er kun Spania og Nederland som ligger noe høyere, og vi gjør desidert flere enn de andre skandinaviske landene (44-46 pmp). Når det gjelder pancreas-transplantasjoner - som kun gjøres for pasienter med alvorlig diabetes - ligger vi desidert på verdenstoppen med 6,1 pmp. Det er tilgangen på organer som begrenser aktiviteten. Ventetiden for familie-Tx med nyre er svært kort. Det er helt riktig at vi med såkalt "paired exchange" familie-Tx kunne økt tilgangen noe, men sannsynligvis med kun 5-15 nyrer pr. år. Blant annet skyldes dette at vi isteden gjør blodgruppe-uforlikelige ("AB0 incompatible") nyre-Tx mellom levende givere og mottakere; ca. 10 pr. år. Forøvrig er det også mulig å gjennomføre et "paired exchange" program med kun ett Tx-senter. Og fordelene av å ha kun ett Tx-senter, med stort volum og erfaring, er åpenbare.

 • I perspektiv 09.12.2015 13.25.50

  Vel, det er vel legitimt å trekke inn økonomiske aspekter vedr. transplantasjoner- men den menneskelige lidelsen bør være i fokus. Vedr. økonomiske aspekter OG menneskelige lidelser som ikke krever transplantasjon men helsehjelp på et ganske lavere nivå- er kompetent fysioterapihjelp. Det er for meg en gåte at pasienter ikke kommer tilbake i yrkeslivet eller livet - rett og slett fordi de ikke får tilgang til kompetent fysioterapi, tilrettelegging med hev- og senkbord, høy kontorstol og transport til arbeid, ev. TT- kjøring- når de til og med kan ha 6-årige universistetudanninger. Hva slags økonomiske regnestykke er dette- hvis vi ser bort ifra den menneskelige lidelsen? Så, kjære Kjenseth, kan du ikke se litt på denne problematikken- som ikke krever store ressurser til transplantasjoner men som koster menneskelig lidelse og tapte ressurser for samfunnet.

Nyheter fra startsiden

NORSK UNDERSØKELSE BLANT FORSKERE

Medisinere strengest på forskningsetikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!