Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Diabetesmedisin på blå resept

En ferdigutfylt penn som brukes til behandling av diabetes type 2 er nå tilgjengelig på blå resept.

Dagens Medisin har tidligere skrevet om medikamentet dulaglutid (Trulicity).

Fastlege Kristian Furuseth sa den gang at fordelen med dulaglutid er at behandlingen tas en gang i uken, og at det er enkelt for pasienten å bruke den.

Ferdigutfylt
Pennen er ferdigutfylt og krever ikke utblanding eller dosejustering, ifølge en pressemelding fra legemiddelselskapet Lilly.

Nå er altså medikamentet tilgjengelig på blå resept for de som fyller refusjonskriteriene. Pennen brukes til behandling av type 2-diabetes mellitus kun i kombinasjon med metformin og/ eller sulfonylurea. Insulinbehandling må være vurdert som alternativ før oppstart.

Ikke tilstrekkelig sykdomskontroll
Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose med kombinasjonen av metformin og sulfonylurea, eller høyeste tolererte dose med metformin alene dersom det er tungtveiende medisinske grunner for ikke å bruke sulfonylurea, eller sulfonylurea alene hvis det er tilsvarende grunner for ikke å bruke metformin.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!