BYGGES NED: Mens vi venter på den utsatte rusreformen, bygges behandlingstilbudet til personer med rusavhengighet ned, skriver Dagny Johannessen og Finn Arctander.

Styrk tilbudet til rusavhengige, Vestre

Ifølge helsemyndighetene er betydelige kutt i behandlingstilbudet faglig utvikling. Vi er uenige.

Publisert

Arbeiderpartiet gikk imot Solberg II-regjeringens forslag til rusreform ettersom de mente reformen ikke ville sørge for mer rusbehandling. For å bøte på dette, jobber Ap nå fra regjeringsposisjon med en forebyggings- og behandlingsreform som skal legges frem for Stortinget. Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ellen Rønning-Arnesen, kan ikke si når den kommer.

For den mest utsatte gruppen ruspasienter, er langtidsbehandling et avgjørende tilbud

Derfor er det oppsiktsvekkende at mens vi venter på den utsatte reformen, bygges behandlingstilbudet til personer med rusavhengighet ned. Ifølge Rusfeltets Hovedorganisasjon vil så mange som 400 døgnplasser i spesialisthelsetjenesten avvikles.

Dyrere plasser - ikke mer penger

I slutten av 2023 sa det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst opp alle avtaler med de private ideelle institusjonene som leverer tjenester til ruspasienter i regionen. Til sammen koster disse plassene 1 milliard 350 millioner kroner. Det skal kjøpes nye plasser for disse pengene. Avtalene er mer enn ti år gamle og en inngåelse av nye avtaler betyr andre kvalitets- og kompetansekrav enn tidligere. Foretaket har heller ikke tatt høyde for prisutviklingen. Det stilles større krav til kvalitet i tjenestene, noe som innebærer at plassene foretaket skal kjøpe har blitt betydelig dyrere. Regjeringen har imidlertid ikke tilført mer penger. En naturlig følge blir da at Helse Sør-Øst kutter tilbudet sitt med over 130 plasser. Samtidig kortes behandlingstiden ned fra 12 til 9 måneder. Dette betyr at flere behandlingsinstitusjoner må avvikles, fagmiljøer går tapt og ruspasienter får et dårligere tilbud. 

Disse nedskjæringene kommer dessuten i tillegg til avviklingen av godkjenningsordningen 'Fritt Behandlingsvalg', som medførte en reduksjon av døgnplasser til en verdi av mer enn 200 millioner kroner. RIO og flere andre advarte Stortingets helse- og omsorgskomite mot den raske avviklingen som regjeringen la opp til, og ba om at det ble gjennomført offentlige anskaffelser for å forhindre at tilbudet ble bygget ned. I denne saken støttet RIO de borgerlige sine forslag om å utsette avviklingen i ett år. I tillegg skulle regjeringen pålegge de regionale helseforetakene å gjøre anskaffelser som sørget for opprettholdelse av kapasiteten. Disse forslagene ble stemt ned av regjeringspartiene, SV og Rødt.

Lytt til brukerorganisasjonene!

Pasientene som rusbehandlingstilbudet er tiltenkt, er en sammensatt gruppe. De med mest alvorlig avhengighet har vanligvis omfattende og sammensatte utfordringer - personlig, relasjonelt og sosialt. Dette gjelder før behandlingen starter, men også etter institusjonsoppholdet. De med mest alvorlig avhengighetsproblematikk skal gjennomføre omfattende endringer i sitt liv. Dette tar tid. For den mest utsatte gruppen ruspasienter, er langtidsbehandling med andre ord et avgjørende tilbud.

Vi ber Helse- og omsorgsminister Jan-Christian Vestre om å lytte til brukerorganisasjonene og paraplyorganisasjonene på rusfeltet. Stopp nedbyggingen og gi rusavhengige et godt behandlingstilbud.

Powered by Labrador CMS