FORSVINNER: På Arbeiderpartiets vakt forsvinner rundt 400 sengeplasser innen døgnbehandling i løpet av drøye to år, skriver innleggsforfatterne. Illustrasjonsfoto: Vidar Sandnes/NTB. Bildet er tatt ved Klinikk psykisk helsevern på Lovisenberg sykehus.

Regjeringen på kollisjonskurs i ruspolitikken

I år feirer den største enkelthendelsen for rusfeltet 20 år. Så langt er det lite å feire. Rundt 400 døgnbehandlingsplasser forsvinner.

Publisert
Jan Gunnar Skoftedalen

Det er 20 år siden Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) ble likestilt med somatikk og psykisk helsevern gjennom å bli en del av spesialisthelsetjenesten. Vel, likestilt og likestilt, bare 4 prosent av det vi bruker på spesialisthelsetjenesten, bruker vi på TSB.

Likevel; at disse pasientene fikk pasientrettigheter, er kanskje den største enkelthendelsen innenfor rusfeltet i moderne tid. Og i årene etter, er tilbudet utviklet videre med gode polikliniske tilbud og ulike typer døgnplasser.

I jubileumsåret frykter Rusfeltets hovedorganisasjon at vi ser en rusbehandling som rakner. Vi vet døgnbehandling redder liv, og er bekymret for konsekvensene.

400 sengeplasser forsvinner

På Arbeiderpartiets vakt forsvinner rundt 400 sengeplasser innen døgnbehandling i løpet av drøye to år. Nedgangen av døgnbehandlingsplasser skjer både i offentlige sykehus, hos ideelle og private aktører over hele landet.

For at ventetiden ikke skal økes, kortes tiden den enkelte pasient får være i døgnbehandling kraftig ned og flere må nøye seg med et poliklinisk tilbud. Uten at det har kommet ny kunnskap om metode som tilsier at vi kan behandle folk bedre og raskere.

Anders Dalsaune Jansen

Nedtrekket skjer videre i en periode hvor det ikke blir færre ruspasienter, tvert imot er det faktisk en liten økning i antall pasienter år for år. Særlig er det forventet flere pasienter med alkoholrelaterte problemer de neste årene.

Ord og handling

Helse Sør-Øst har ute nytt anbud for kjøp av behandlingsplasser. Innenfor rusbehandling. I dag har de ca. 739 behandlingsplasser hos ideelle aktører. Det tallet skal reduseres til 605 plasser fordelt på ulike delytelser på 3, 6 og 9 måneders behandlingstid.

Det er en nedgang på nesten 20 prosent i en tid hvor pasienttilgangen er svakt stigende.

50 plasser er forbeholdt personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse og 20 plasser forbeholdt gravide og pasienter med små barn.

Vi skal bruke like mye penger som i dag, sies det både fra HSØ og fra Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Like mye er lik ingen prioritering av TSB, og er i strid med det Kjerkol skrev i statsbudsjettet for 2024.

Like mye forteller oss at dagens prisanslag er altfor lavt, med økt krav til faglig utvikling, bemanning og ikke tilstrekkelig kompensert for lønns- og prisvekst. Dette har vi i Rusfeltets hovedorganisasjon pekt på flere ganger.

Kvalitet

«For det første: Mennesker med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer skal få et bedre behandlingstilbud», sa helseministeren i sykehustalen 16. januar 2024.

Vi skal altså få bedre kvalitet på rusbehandling. Det er slik vi vil prioritere, tolker vi henne.

Da er det underlig at Helse Sør-Øst i sitt konkurransegrunnlag vektlegger pris 60 prosent og kvalitet 40 prosent, når de skal vurdere de innsendte tilbudene.

Vi spør oss også, hva som er dårlig med rusbehandlingen i dag, siden regjeringen sier vi må ha bedre kvalitet. Vi har ventet på svar på dette i den bebudede forebyggings- og behandlingsreformen, som skulle komme i 2023. Nå ser det ikke ut som den kommer før høsten 2024. Den er i hvert fall ikke meldt inn til Stortinget i vårsesjonen 2024.

Ord mot handling

Mellom 175- og 350.000 nordmenn har et skadelig bruk eller en avhengighet av alkohol. 20-40 000 er avhengige av vanedannende legemidler, mens mellom 20-30 000 er avhengige av illegale rusmidler. Mørketallene er store. Pasienter med rusmiddellidelser har ofte også andre psykiske og kroppslige sykdommer. Rusmiddelavhengige blir underbehandlet og dør mellom 15 – 20 år tidligere enn folk flest. 

Det var derfor stor optimisme i rusfeltet da det ble fastslått fra øverste hold at kvaliteten og aktiviteten skal opp, og ventetidene ned. Samtidig er skuffelsen over at ordene ikke ser ut til å bli til handling desto større, når regjeringen nå er inne i sitt tredje år.

Rusfeltets hovedorganisasjon (RHO) samler og formidler kunnskap om rus, fordi rus påvirker menneskers liv. Mennesker med rusmiddelproblemer, deres venner og familier står i sentrum for oss - sammen med alle ansatte i rusfeltet.

Vi håper at helseminister Kjerkol vil bruke jubileumsåret til å kreve at helseforetakene tar oppdraget sitt på alvor og går sammen med oss i tog for de rusmiddelavhengige og deres hjelpetilbud!

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS