KREVER ÅPENHET: Også Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson for Ap, krever åpenhet om industrihonorarer. Foto: Vidar Sandnes

Samlet opposisjon mot hemmelige industrihonorarer

SV får støtte for sitt krav om åpenhet rundt helsepersonells honorarer fra legemiddelselskaper.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

SV varsler at de vil fremme forslag i Stortinget om at alt helsepersonell må finne seg i at honorarene de får fra legemiddelindustrien blir offentlige.

LEGITIMITET: – Dette handler om legitimitet og ingenting annet for meg, sier lederen av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Olaug Bollestad (Krf), som er utdannet sykepleier. Foto: Vidar Sandnes

Nå får SV støtte fra Ap, KrF, Senterpartiet, og også Venstre.
– Vi mener all kobling til industri må være åpen. Så lenge man er fagfolk i vår felles helsetjeneste, må det være åpenhet om det, sier Aps Ingvild Kjerkol.

Olaug Bollestad (Krf) mener det ikke finnes tvil om svaret på spørsmålet:

– Alle må oppgi dette.

– Vil du gå inn for å regelfeste dette?

I 2018: – Vi lever i en helt annen verden i dag, i et åpent samfunn, sier stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad (V). Foto: Vidar Sandnes

– Ja, så langt vil jeg nesten gå. For dette skaper utfordringer for legitimiteten til legene, og hva som styrer deres valg av medisiner. Dette handler om legitimitet og ingenting annet for meg. Ingen er tjent med at det blir stilt spørsmål ved dette. Det kan ikke være slik at noen opplever at det blir stilt spørsmål om valg og prioriteringer som blir gjort, sier Bollestad.

Senterpartiets Kjersti Toppe sier hennes parti vil kunne støtte et slikt forslag dersom det ikke er noe lovmessig i veien for det.

– Andelen som oppgir hva de får i honorarer er for liten, og det er fortsatt stort hemmelighold. Om vi aksepterer det, kan det bli mer hemmelighold i fremtiden.

Toppe, som også er lege, minner om tilliten som skal ligge til legegjerningen:

– Ser du som lege etiske utfordringer ved å hemmeligholde?

– Jeg ser ingen grunn til å holde dette hemmelig og jeg forstår ikke hvorfor så mange velger dette. Det ligger ganske sterkt å ha tillit og å være uhildet i legegjerningen. Det er en falitterkelæring hvis man skal tvinges med lov, det burde være nok med en oppfordring. Dette burde være selvsagt, og det er nesten pinlig at det ikke er det, sier Toppe.

– Må på plass
Også Venstres Carl Erik Grimstad mener dette er et klart udiskutabelt spørsmål.

– Dette må bare på plass. Her har deler av industrien gått inn for dette, og Karita Bekkemellem (leder av Legemiddelindustrien, LMI, journ. anm) er for. Legeforeningen er litt sånn at de må vurdere, men dette er ikke noe å lure på, sier Grimstad, og legger til:

– Vi lever i en helt annen verden i dag – et åpent samfunn – og det må helsepersonell som ikke vil oppgi honorarer forholde seg til. Den andre siden av dette er at vi må erkjenne at det går enorme summer fra industrien til legene. Skulle vi si nei til forskningsmidler, ligger vi veldig dårlig an – det er ingen grunn til å mistenkeliggjøre legene heller.

Høyre «vil ikke dundre på med flere vedtak»

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre mener utviklingen rundt honorarer til helsepersonell fra industrien har vært positiv, og at viljen til åpenhet er stor.

Derfor ser han ingen grunn til å forskriftsfeste at man må være åpen rundt honorarene.  
– Om vi tar utgangspunkt i leger og sykepleiere som jo dette er mest aktuelt for, så er dette noe partene i trepartssamarbeidet kan løse seg imellom. Nå har det vært mange tøffe tak rundt fastlegeordningen, jeg synes ikke vi fra staten skal dundre på med flere vedtak

– Bør det forventes at helsepersonell oppgir det de mottar fra industrien?

– Jeg personlig synes det er naturlig at de gjør det, spesielt de som jobber i det offentlige. Men jeg tror på gode løsninger, og det har vært formidable endringer rundt kursvirksomhet og markedsføring, og egenjustisen blant legene er god. Så jeg håper vi slipper å forskriftsfeste dette.

Powered by Labrador CMS