POSITIVE: Personer Dagens Medisin har vært i kontakt med er stort sett positive til å igangsette et arbeid med en ny stortingsmelding om prioritering i helsetjenesten. Fra venstre: Ole Frithjof Norheim, Oddvar Solli, Inger Cathrine Bryne, Jon Magnussen, Ingvild Kjerkol og Kjersti Toppe.

Foto:

Dette svarer de om ny prioriteringsmelding

Reidun Førde og Sveinung Stensland vil ha en ny stortingsmelding om prioritering i helsetjenesten. Slik blir utspillet mottatt.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

– Trenger vi en ny prioriteringsmelding?

Ole Frithjof Norheim
lege, professor og leder for Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS):

– Helse- og omsorgsdepartementet jobber nå med en stortingsmelding om prioritering i helse- og omsorgstjenesten, og den kommer antakelig før sommeren. Jeg tenker vel at den bør behandles av Stortinget før man eventuelt ser samlet på om hele systemet bør gjennom nye store endringer.

Jon Magnussen
professor i helseøkonomi ved NTNU:

– Utfordringen i dag er at prioritering i praksis stort sett avgrenses til beslutninger om nye legemidler. Mer enn å diskutere prinsipper og kriterier burde vi derfor se på hvordan helsetjenesten i praksis etterlever de prinsippene som er nedfelt. Jeg har vanskelig for å se at pandemien eller andre forhold har gitt grunnlag for å endre prinsipper og kriterier, og er derfor noe usikker på hva hensikten skulle være med en stortingsmelding om disse. Men debatt er både fruktbart og nødvendig.

Oddvar Solli
samfunnsøkonom og Health & Value Lead i Pfizer i Norge:

En ny stortingsmelding om prioritering er vi svært positiv til. Oddvar Solli

– Pfizer forstår behovet for prioriteringer, og er tilhenger av at dette foregår tydelig og transparent. En ny stortingsmelding om prioritering er vi svært positiv til. Det er et klart behov for å gjøre opp status og vurdere praksisen som har fulgt etter dagens prioriteringsmelding. Hva er konsekvensene for pasientene etter gjeldende prioriteringsmelding? Videre er det viktig å huske på at den medisinske utviklingen går svært raskt, og jeg er usikker på om dagens prioriteringsmelding er i stand til å holde følge med denne utviklingen. Jeg er ikke overbevist om at dagens prioriteringsmelding bidrar til å oppfylle de legemiddelpolitiske målsettingene, og ivaretar samfunnets behov for tydelige og transparente prioriteringer.

Inger Cathrine Bryne
leder av Beslutningsforum:

– Det er opp til regjeringen å vurdere tidspunktet for en ny stortingsmelding. Prioriteringskriteriene som Stortinget har satt for Beslutningsforum, altså nytte, ressursbruk og alvorlighet, skal vurderes samlet og veies mot hverandre. Vi forholder oss til disse kriteriene i dag, og vi vil forholde oss på samme måte til kommende meldinger og føringer. Spesialisthelsetjenesten vil selvsagt gi innspill til en eventuell ny melding når – og slik det er ønskelig.

Kjersti Toppe (Sp)
stortingsrepresentant

– Jeg støtter en ny melding. Det er positivt å ha en slik melding en gang hver stortingsperiode. Jeg er skuffet over at stortingsflertallet selv bryter prinsippene ved vedtak i Stortinget, for eksempel ved vedtak om rutinemessig tidlig ultralyd til alle friske gravide, selv om det ikke er dokumentert at det fører til helsegevinst for mor eller barn. Men først burde Sveinung Stensland sikre at regjeringen fremmer en stortingsmelding om prioritering i kommunehelsetjenesten, som skulle ha vært fremmet i vår.

Ingvild Kjerkol (Ap):

– En stortingsmelding om prioritering bør Stortinget behandle med jevne mellomrom.  Både erfaringene etter pandemien og evalueringen av Nye metoder og Beslutningsforum taler for at arbeidet med en ny melding bør startes. Ap vil ikke si noe eksakt om hva som er riktig tidspunkt.

Powered by Labrador CMS