NYTTIG AVTALE: – Novartis mener at prosjektet er nyttig for begge parter, og at avtalen setter tydelige rammer, sier landssjef Veronika Barrabes i Novartis Norge. 

Foto: Lars Brock Nilsen

Novartis: – Positiv til en nærmere dialog med aktører som NFA

Landssjef Veronika Barrabes sier selskapet alltid ønsker å forbedre samarbeidet med aktører i helsevesenet, men understreker at de mener migrenesamarbeidet er nyttig for begge parter – og at avtalen setter tydelige rammer.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Både Novartis og Apotek 1 har blitt gjort kjent med Norsk forening for Allmennmedisins klage på de to aktørenes samarbeid om migrenesamtaler i apotek. Prøveprosjektet var ferdig 12. november.

Landssjef Veronika Barrabes i Novartis Norge påpeker at avtalen som er inngått, er mellom Novartis og Apotek 1 Gruppen, ikke mellom Novartis og enkeltapotek eller enkeltfarmasøyter.

– Novartis mener at prosjektet er nyttig for begge parter og avtalen setter tydelige rammer. Det er Apotek 1 Gruppen sentralt som er samarbeidspartner og som har ansvaret for at de ansatte følger gjeldende regler. Vi har tillitt til at Apotek 1 Gruppen ivaretar farmasøytenes faglige integritet og uavhengighet i dette samarbeidet på apoteknivå, skriver hun i en epost til Dagens Medisin.

– Samtalene har vært produktnøytrale
Barrabes fremholder at Apotek 1 Gruppen har hatt ansvaret for å lage og gjennomføre selve opplæringen av egne ansatte, både om migrene generelt og hvordan pasientsamtaler i apotek skal gjennomføres.

– Samtalene har vært produktnøytrale. Novartis har kommet med innspill på hva som er viktig om migrene. Novartis har kontraktfestet at Apotek 1 Gruppen ikke skal drive legemiddelreklame overfor pasienter eller andre som ikke er helsepersonell.

Novartis-sjefen påpeker at Novartis og andre legemiddelfirmaer driver opplæring, kurs og møter for en rekke ulike grupper helsepersonell, blant andre leger, sykepleiere og farmasøyter.

– Noen av dem gjelder reseptpliktige legemidler, og i slike tilfeller er det kun de helsepersonellgruppene som er spesifisert i legemiddelforskriften § 13-1, som kan delta. Det er også tillatt å drive opplysningsvirksomhet mot allmennhet der legemidler ikke er med. Formålet med slik helse- og sykdomsinformasjon er å informere, øke bevissthet eller drive opplæring om et helsetema eller en særlig tilstand eller sykdom, skriver Barrabes.

Det oppleves som givende å gi migrenepasienter mer innsikt. Ellen Karine Ous, Apotek 1

Positiv til dialog med NFA
Hun tilføyer at selskapet på samme tid ønsker å understreke at de synes det er positivt å finne prosjekter som kan utnytte kompetansen som eksisterer i apotekkjedene og i legemiddelfirmaene.

– Dette er nyttig for både pasient og helsevesen. Novartis ønsker alltid å forbedre sitt samarbeid med aktører i helsevesenet, og vi er positive til en nærmere dialog med aktører som NFA, dersom det er ønskelig å skape større forståelse for hvordan legemiddelindustrien jobber med ulike helseaktører.

Skal sikre faglig integritet
Fag- og kvalitetsdirektør Ellen Karine Ous i Apotek 1 skriver i en e-post at apotekkjeden mener samarbeidet er innenfor det gjeldende regelverket.

RÅD OG VEILEDNING: – Motivasjonen for samarbeidet er å gi råd og veiledning rundt riktig bruk av legemidler mot disse plagene, forklarer fag- og kvalitetsdirektør Ellen Karine Ous i Apotek 1. Foto: Apotek 1-gruppen

– Som helsepersonell er farmasøytene underlagt et strengt regelverk, som skal sikre faglig integritet. Formålet med samarbeidet med Novartis er kompetanseheving i apotek om migrene og hodepine. Vi vet at rundt 900.000 nordmenn er rammet av migrene, og motivasjonen for dette samarbeidet er å gi råd og veiledning rundt riktig bruk av legemidler brukt mot disse plagene, skriver Ous. 

Hun peker videre på at migrenesamtalene som har vært gjennomført som et pilotprosjekt i 30 utvalgte apotek, har vært en strukturert samtale med mål om å sikre riktig legemiddelbruk.

– Pilotperioden ble avsluttet 12. november, og tilbakemeldingene fra kundene som har hatt migrenesamtaler, er gode. For våre ansatte har prosjektet vært lærerikt, og det oppleves som givende å gi migrenepasienter mer innsikt, sier Ous.

– Mottatt – og under behandling
Sekretariatsleder Lars Alnæs i Rådet for legemiddelinformasjon sier til Dagens Medisin at han om denne konkrete klagen kun kan bekrefte at den er mottatt og er til behandling.

– Ifølge rådets vedtekter er normal prosedyre at vi får inn en klage, og at den sendes til den innklagde for kommentarer. Ofte er det slik at hver part får uttale seg to ganger. Deretter går sakene vanligvis videre til rådet for behandling.

Alnæs opplyser at Rådet for legemiddelinformasjon består av en leder, som er advokat, to medlemmer oppnevnt av Legeforeningen, to medlemmer oppnevnt av Legemiddelindustrien (LMI), og ett medlem oppnevnt etter forslag fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Sanksjoner
– Klagene behandles i henhold til LMIs bransjeregler. Det er fra år til år veldig varierende hvor mange saker rådet har fått inn, men det pleier å ligge på mellom fem og femten saker årlig, sier Alnæs.

Hvilken type sanksjoner kan rådet benytte?

– Dersom regelverket er overtrådt, kan den innklagede part ilegges sanksjoner inntil 300.000 kroner. Så vidt jeg vet, har det aldri skjedd. Det er varierende størrelsene på bøtene, og det er vanligvis fra noen titusener til 100.000–150.000 kroner.

Behandlingstiden
Hva er vanlig behandlingstid på klagene rådet får inn?

– Det er litt avhengig av når klagen kommer inn og når møtene er berammet. Klagene behandles i møter, og det gjennomføres tre–fire møter hvert halvår. Normalt sett vil det ta et par måneder å behandle hver klage, sier Alnæs.

Hvilke typer klager behandler rådet?

–De fleste klagene kommer fra et konkurrerende legemiddelfirma som klager på at annet firma har brutt bransjereglene. Det dreier seg stort sett om saker som gjelder ulike former for informasjon om legemidler, herunder skriftlig materiell, møtemateriell og forskjellige former for digital kommunikasjon. Andre type saker er det svært få av ingen eller av.

Powered by Labrador CMS