VAKSINE: Departementet foreslår at farmasøyter som er ansatt i apotek skal kunne rekvirere vaksiner mot sesonginfluensa.

Foto: Colourbox

HOD foreslår at farmasøyter skal kunne rekvirere influensavaksine

- For å gjøre influensavaksinering i apotek enklere og mer tilgjengelig bør farmasøyter i apotek gis rekvireringsrett til bestemte vaksiner mot sesonginfluensa.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Det skriver Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i et nytt høringsforslag.

Departementet foreslår å endre forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek til følgende:

«Farmasøyter som er ansatt i apotek i Norge kan rekvirere bestemte vaksiner mot sesonginfluensa, samt legemidler som er nødvendig for administrering av vaksinen. Farmasøyter som eier apotek har ikke rekvireringsrett. Helsedirektoratet kan gi nærmere retningslinjer for hvilke legemidler som kan rekvireres etter dette ledd».

HOD skriver i høringsforslaget at de for å kunne gjennomføre forskriftsendringene før influensasesongen 2020-2021 kun følger opp deler av Helsedirektoratets utredning i forslaget.

«Departementet vil vurdere direktoratets utredning ytterligere og eventuelt følge den opp gjennom en egen prosess».

Videre mener departementet at influensavaksinering i apotek er et godt supplement til influensavaksinasjonsprogrammet, og de vurderer at det derfor bør legges til rette for at apotekene kan drive slik vaksinering.

«For å gjøre influensavaksinering i apotek enklere og mer tilgjengelig bør farmasøyter i apotek gis rekvireringsrett til bestemte vaksiner mot sesonginfluensa. Departementet mener at man ved å gi farmasøyter i apotek rekvireringsrett til vaksine mot sesonginfluensa vil bidra til at flere vil benytte seg av muligheten til å bli vaksinert mot sesonginfluensa.

Powered by Labrador CMS