MANGE INTERAKSJONER: Det viktig å være klar over at Paxlovid er en medisin med mange interaksjoner, forteller NFA-leder Marte Kvittum Tangen. – Det er uvanlig mye, så det krever at man kjører interaksjonssøk før man forskriver. Foto: NTB

Foto:

Koronamedisinen Paxlovid snart tilgjengelig på apoteket

Legemiddelet Paxlovid blir fra torsdag 8. desember tilgjengelig på norske apotek, bekrefter helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). 

Publisert Sist oppdatert

Legemiddelet Paxlovid, som består av virkestoffene nirmaltrevir og ritonavir, reduserer risikoen for alvorlig koronasykdom hos dem med høy risiko for å bli alvorlig syke.

– Jeg er glad for at vi nå kan tilby koronapasienter med høy risiko for alvorlig sykdom denne behandlingen. Det reduserer risikoen for alvorlig forløp hos den enkelte, i tillegg til at det er med på å ta ned belastningen på helsetjenesten, sier helse- og omsorgsministeren i en pressemelding.

Det er også leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA), Marte Kvittum Tangen, glad for. 

– Dette er noe vi har ventet på lenge nå, mulighet for å starte behandling i allmennmedisin for pasienter som har høyere risiko for å bli alvorlig syke hvis de får koronasmitte. Formålet er å redusere risiko for alvorlig sykdom hos dem med størst risiko for å bli alvorlig syke, og dermed kan sykehusinnleggelser unngås, sier hun til Dagens Medisin. 

Leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA) Marte Kvittum Tangen. Foto: Vidar Sandnes

– Vil kreve mye av fastlegene og legevaktlegene 

Hun understreker at dette er noe helt nytt innen allmennmedisin, som vil kreve mye av fastlegene og legevaktlegene.

– Vi får ikke mange doser til Norge. Så det er helt avhengig av at man setter seg godt inn i indikasjonen for forskriving. Det er litt komplisert.

Hvem er medisinen aktuell for?

Medisinen er aktuell for to hovedgrupper:De med alvorlig immunsvikt. For eksempel de med benmargskreft eller lymfekreft som får medisiner som slår ut immunforsvaret.Andre med høy risiko for alvorlig sykdom.Alder er viktigst. Det er særlig de over 65 år, som vil ha nytte av medisinen.Det er også viktig kvor lenge det er siden du fikk vaksine. Om det er mer enn et halvt år siden du fikk siste vaksine, er det økt risiko for alvorlig sykdom.I tillegg har alvorlige kroniske sykdommer betydning.Blant de viktigste kroniske sykdommene i denne sammenhengen er:Aktiv kreftsykdom eller pågående/nylig behandling mot denneAlvorlig hjerte- eller lungesykdomDårlig regulert diabetesAlvorlig overvekt – kroppsmasseindeks høyere enn 35Kronisk nevrologisk sykdom med betydelig funksjonsnedsettingAlvorlig psykisk sykdom, spesielt alvorlig schizofreniAlvorlig demensDowns syndromKilde: Helsedirektoratet

– Det vil også kreve at befolkningen blir godt opplyst. Behandlingen må starte ganske tidlig, helst innen fem dager innen symptomstart, så det er viktig å ta kontakt med fastlegen.

Nok til 25.000 pasienter 

Ved riktig bruk er det anslått at Paxlovid reduserer antallet innleggelser på sykehus med mer enn 80 prosent blant personer med høy risiko for alvorlig covid-19-sykdom.

– Det er aktuell behandling for alle med alvorlig immunsvekkelse, alle over 80 år eller uvaksinerte over 65 år – og i tillegg for pasienter som ikke er vaksinert fra 50-årsalder og for dem som er vaksinert for mer enn seks måneder siden fra 65-årsalder hvis de har økt risiko, sier Kvittum Tangen som sitter i Helsedirektoratets ekspertgruppe for antiviral covid-19-behandling.

Risikosykdommene er blant annet diabetes, nyresvikt, alvorlig nevrologisk sykdom, demens, kreftsykdom, hjerte- og karsykdom og lungesykdom. (Se faktaboks.)

– Det er bra den listen blir kjent for befolkningen og for fastleger, sier Kvittum Tangen. 

– Det er fint at medisinen gis på blå resept, så man får dekket utgiftene. Det sikrer likhet og at den er tilgjengelig for alle som bør få den, legger hun til. 

For pasienter med lav risiko for alvorlig sykdom, har legemiddelet liten nytte.

Norge har sikret seg medisinen gjennom EUs felles innkjøpsordning. Det er hittil sikret nok av legemiddelet til 25.000 personer.

Koronapillene kommer først til Oslo-regionen, og deretter til resten av landet.

– Uvanlig mye interaksjoner

NFA-lederen forklarer at man ikke kan hente ut pakninger av medisinene til beredskap.

– Legemiddelet må forskrives til akkurat én bestemt pasient.

I tillegg er det viktig å være klar over at det er en medisin med mye interaksjoner, forteller Kvittum Tangen. 

–  Det er uvanlig mye, så det krever at man kjører interaksjonssøk før man forskriver. Mange pasienter er aktuelle for behandlingen nettopp fordi de har andre sykdommer og derfor står på andre medisiner, så her blir det lett interaksjonsproblematikk.

– Kan vurdere innleggelse

Det vil si at noen pasienter blir utelukket fordi de går på medisiner som ikke kan kombineres med Paxlovid.  

– Det finnes fortsatt noen andre aktuelle behandlinger som kan gis på sykehus. For eksempel kan pasienten ha behov for oksygen. Hvis man ikke kan skrive ut dette legemiddelet på grunn av interaksjon, kan man vurdere å legge pasienten inn på sykehus.

Powered by Labrador CMS