BESLUTNING: Helse- og omsorgsdepartementet planlegger å treffe beslutning om forskriftsendringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften i løpet av første halvår i år.

Foto: Bernt Sønvinsen

Planlegger beslutning om forskriftsendringer i løpet av første halvår

Helse- og omsorgsdepartementet planlegger å treffe beslutning om forskriftsendringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften i løpet av første halvår i år.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sendte i november 2021 ut høringsbrev med forslag om endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften. HOD foreslår endringer slik at bruk av anbud blir regulert i forskrift.

Bakgrunnen for forslaget er en gjennomgang foretatt av Vista analyse og EY, på vegne av HOD og Finansdepartementet. I rapporten anbefaler konsulentselskapene å innføre anbud på folketrygdfinansierte legemidler for et utvalg legemiddelgrupper som anses som terapeutisk likeverdige.

Dagens Medisin har tidligere omtalt at både Legeforeningen, Apotekforeningen og LMI har etterlyst mer informasjon omkring anbudet.

– Vi har mange spørsmål om implementering i allmennmedisin, og om hvordan dette fungerer i apotek og blir for pasientene. Vi har aldri prøvd anbud på folketrygdfinansierte legemidler før. Derfor er det viktig for oss å delta der, uttalte Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Legemiddelselskaper har uttalt at det er problematisk at det kjøres to prosesser samtidig.

– Utfordringen er at det kjøres to parallelle prosesser. Dermed får man ikke evaluert piloten før man endrer forskriften, sa Gabriel Johannesen, daglig leder for «General Medicines Norway and Denmark» i Sanofi.

Dagens Medisin har forespurt Helse- og omsorgsdepartementet om kommentar til det som er blitt sagt og etterspurt i forbindelse med høringsrunden. Statssekretær Karl Kristian Bekeng skriver i en kommentar at Legemiddelverket, Helsedirektoratet og Sykehusinnkjøp nå forbereder piloten for anbud på PCSK-9 hemmere.

– I den forbindelsen har Helse- og omsorgsdepartementet sendt på høring forslag til endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften.  Vi skal nå vurdere innspillene vi har fått i høringsrunden, og tar sikte på å treffe en beslutning om forskriftsendringene i løpet av første halvår i år, uttaler Bekeng.

Powered by Labrador CMS