BEKYMRET: Paul Olav Røsbø, leder Finnmark Legeforening, frykter at det vil gå ut over liv og helse hvis det ikke etableres ny landingsplass for helikoptre ved nye Hammerfest Sykehus. Foto: Privat.

Foto:

Krever landingsplass: – Begynner å brenne på dass nå

Paul Olav Røsbø, leder Finnmark Legeforening, frykter konsekvensene hvis det ikke kommer finansiering til bygging av ny helikopterlandingsplass tilpasset de nye SAR Queen redningshelikoptrene, ved nye Hammerfest Sykehus.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Ny landingsplass for helikoptre er ikke med i planene for realisering av nye Hammerfest Sykehus. Praksis i dag er at redningshelikoptrene lander på Hammerfest lufthavn.

– Utfordringen er at det arbeides med å flytte flyplassen i Hammerfest ut av byen, sier Røsbø.

Han påpeker at det vil resultere i mer tidsbruk.

– Det er to måter å bruke tid på, omlasting og selve transporttiden. Jo sykere pasienten er jo legger tid tar omlegging. Hvis det flyttes 20-25 min ut av byen så får man det i tillegg. Da skal helikoptret lande, pasienten over i ambulanse og så inn på sykehuset.

– Kan miste kompetanse

Forsvaret startet 1. september innfasingen av de nye SAR Queen redningshelikoptrene. De nye helikoptrene er større, raskere, dekker større områder og har en større kabin enn de helikoptre som benyttes i redningstjenesten per i dag. Regjeringens plan er at alle helikoptre skal være i drift i løpet av 2022.

– Hvilken betydning har det for Hammerfest Sykehus og Finnmark at det er operative redningshelikoptre og landingsplass for helikoptrene på sykehus?

– Hammerfest sykehus mottar akutt kritiske pasienter i dag, og ønsker å gjøre det i fremtiden. Man har brukt lang tid og mye penger på å velge riktige helikoptre, helikoptre som flyr fortere, lengre og man har bygget hangarer som personellet kan bo i og muliggjør kort responstid. Det nye helikopteret på Banak vil kunne være klar til å ta av etter 15 minutter.

I dag må pasienter omlastes fra flyplassen i byen og kjøres med ambulansebil til sykehuset.

KAN SKJE: Eirik Palm, kommunikasjonssjef Finnmarkssykehuset, sier at hvis flyplassen flyttes fra Fuglenesdalen til Grøtnes, vil det aktualisere behovet. Foto: Arkiv

– Her er det potensiale å korte inn tid. Tid er den viktigste faktoren ved akuttmedisinske hendelser.

Røsbø sier han frykter konsekvensene hvis det ikke bygges landingsplass ved sykehuset og ny flyplass bygges utenfor sentrum.

– Med en ny flyplass utenfor sentrum taper man ytterligere tid med bilturen.  Vi frykter at konsekvensen blir legene i helikopterene blir tvunget å se på tidsbruken og kan bli tvunget å fly pasientene til Univesitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i stedet og at pasientstrømmen flyttes retning UNN. Da mister vi erfaringen og kompetansen i Hammerfest.

– Og å fly til UNN er ikke like bra som å fly hit, det tar lenger tid. Det er store avstander i Finnmark og redningshelikoptret betjener Barentshavet med stor maritim aktivitet. Dette vil gi utslag i liv og helse. Det blir ikke skikkelig fokus på det før første pasienten som kunne reddet livet med kortere reisevei, dør.

– Hvilke konsekvenser kan lengre reisetid, om det er til UNN eller fra flyplass utenfor sentrum ha?

– Tid er den verste fienden når det er akutte hendelser. Ved skikkelig akutte tilstander som store blødninger, som kan skje ved ulykker eller graviditet, er tid den delen som har størst gevinst i helse. Det er den viktigste faktoren når det står om å overleve akutte hendelser. For noen kan tiden til stabiliserende behandling være skillet mellom å overleve eller ikke.

Røsbø sier dette er hverdagen.

– Ikke i prosjektet

– Vi forholder oss til avstander i dag. Tar man ikke høyde for det med å ha kompenserende tiltak, vil det gi konsekvenser, sier Røsbø.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef Finnmarksykehuset, sier det per nå ikke er planer for å bygge ny helikopterlandingsplass.

– Det vil eventuelt være et eget prosjekt som vi kommer tilbake til. En landingsplass ligger ikke inne i byggeprosjektet, men landingsforhold for helikopter er gjort i som en del av utredningen i forprosjektfasen for nye Hammerfest sykehus.

– Dagens flyplass er to minutter unna hvor nye sykehuset vil ligge, sier Palm.

– Men helikopterlandingsplass der er ikke tilpasset de nye redningshelikoptrene?

– Her kan alle helikoptre lande, også AW101. Hvis det blir aktuelt å bygge landingsplass for helikoptre ved nye sykehuset, vil det være landingsplass på bakkenivå, pir, som trolig er mest sannsynlig.

– Hvis det blir besluttet at det skal bygges ny flyplass utenfor Hammerfest sentrum, som vil føre til lenger tur med ambulanse fra ny flyplass til nye sykehuset, vil det da bygges ny helikopterlandingsplass som er tilpasset de nye redningshelikoptrene, ved sykehuset?

– En eventuell flytting av flyplassen fra Fuglenesdalen til Grøtnes vil absolutt aktualisere behovet for en helipad knyttet til det nye sykehuset.

– Tjenestevei nytter ikke

– Hva vil konsekvensene være hvis det ikke kommer på plass en ny landingsplass for de nye helikoptrene ved sykehusene, Røsbø?

– Da får man ikke utnyttet potensialet i de nye helikoptrene. Man har brukt masse ressurser og kortet ned betydelig på tidsbruk for responstid, og flytid, men bruker denne gevinsten med å bruke tid på omlasting og transport i Hammerfest. Nå har vi redskapene som kan jobbe for oss. Men må man ned på flyplassen, blir det lenger tidsbruk. Helikopterlegene vil bli tvunget til å fly til UNN for å unngå å bruke unødvendig tid, å somle i byen. Men det vil også ta lengre tid å fly til UNN.

– Kommer dette litt sent?

– Det er et godt spørsmål, og vi får det hver gang. Dette har man visst om lenge. Og vi, fagmiljøene, har forsøkt å si ifra lenge. Nå føler vi at det begynner å «brenne på dass». Derfor vi har sendt ut pressemelding, og går til media. Tjenestevei nytter ikke.

– Hva har dere fått til svar når dere har henvendt dere om etablering av ny landingsplass for helikoptre ved sykehuset?

– Vi har en pågående sak for at sykehuset skal bygges stort nok for å gjøre sine oppgaver.  Helikopterlandingsplass var i de opprinnelige planene, men vi fikk til svar at det ikke kan bygges begge deler, da må sykehuset bli mindre. Fra et faglig synspunkt er dette hårreisende.

– Landsdelen har stått i en flyambulanse-krise. Transport og tidsbruk er viktig. Det burde være åpenbart.

– Eirik Palm, Paul Olav Røsbø sier fagmiljøene har forsøkt å si ifra lenge, men blitt møtt med at det ikke kan bygges både nytt sykehus og ny helikopterlandingsplass, at da ville sykehuset blitt mindre. Har du en kommentar til det?

– Det kan jeg ikke kommentere.

– Røsbø sier også at ved en ny flyplass utenfor sentrum så kan konsekvensene bli at pasientstrømmen flyttes retning UNN som vil føre til at man ved Hammerfest Sykehus vil miste erfaring og kompetanse, og vil gi utslag i liv og helse. Har du en kommentar til det?

– Det er vanskelig å mene noe om pasientstrøm, men vårt utgangspunkt er alltid det beste for pasientene, og at flest mulig skal få behandling på riktig nivå og i opptaksområdet, svarer Palm.

Powered by Labrador CMS