ENGASJEMENT: Prisen deles ut til personer som har utvist særlig stort engasjement innen akuttmedisin og flymedisin. Generalsekretær Hans Morten Lossius i Stiftelsen Norsk Luftambulanse overrakte prisen til overlege Jan Erik Nilsen. 

Foto: Kirsti Strømmen Holm

Fikk Marit Ribes minnepris for sitt arbeid gjennom 40 år

– Det er med stor ydmykhet jeg tar imot en slik pris. Jeg er i selskap med gode folk som har betydd mye for meg, og jeg vet hva de står for, sier overlege Jan Erik Nilsen. 

Overlege Jan Erik Nilsen har jobbet som anestesilege på sykehus, på ambulansefly og legehelikopter, på Forsvarets redningshelikopter og i bilambulanse.

Han har også vært medisinsk direktør i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og sjeflege i Norsk Luftambulanse, seksjonsoverlege ved Rikshospitalet og sjef for ambulansetjenesten i Oslo.

Nilsen tildeles Marit Ribes minnepris for sitt arbeid med å redde liv, både på bakken, i lufta og til sjøs, gjennom mer enn 40 år. 

– Det er med stor ydmykhet jeg tar imot en slik pris. Jeg er i selskap med gode folk som har betydd mye for meg, og jeg vet hva de står for. Det gjør det ekstra ærefullt, uttaler Nilsen i en pressemelding fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse. 

En stor ressurs

Han mottok prisen da han ble takket av ved Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus. Nilsen har de siste årene vært overlege ved klinikken og daglig leder for Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS).

Juryen skriver i sin begrunnelse at Nilsen er en stor ressurs inn mot alle kompetansesentre i faget, og at han har skrevet og bidratt til flere fagartikler og store prosjekter knyttet til akuttmedisin og katastrofemedisin.  

Overlegen har også hatt oppdrag utenlands, blant annet som leder for norske helseteam i flyktningleirer og ved terrorangrep.

I 2011 var Nilsen en av flere leger som tok imot og behandlet skadede på Utstranda og Utøya 22. juli. Senere deltok han i arbeidet med Helsedirektoratets rapport om erfaringene fra 22. juli, og i arbeidet med å etablere PLIVO – nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold.

Engasjement

– Gjennom min karriere har jeg hatt et engasjement for hele den akuttmedisinske kjeden. Hvis vi skal løse oppdragene krever det ofte samarbeid med både helse, brann og politi, og med frivillig sektor, redningsgrupper, førstehjelpslag og publikum, uttaler Nilsen.

Overlegen forteller at de har bygget opp NAKOS.no til å bli Norges største akuttmedisinske læringsportal – med kurs for helsepersonell, samarbeidsetater og frivillige organisasjoner. 

– I år er det 52 år siden mitt første førstehjelpskurs i regi av Norsk Folkehjelp. Det har vært mye alvor, men mest av alt har det vært mange flotte folk jeg har fått jobbe sammen med innen akuttmedisin. Det er et miljø med stort engasjement.

Minneprisen ble opprettet i 1992, til minne om flysykepleier Marit Ribe, som omkom i en ambulanseflyulykke ved Langfjelltind i Troms 14. november 1989. 

Stiftelsen Norsk Luftambulanse, i samarbeid med Ribes familie, deler ut minneprisen årlig til personer som har utvist særlig stort engasjement og som har gjort en forskjell innen akuttmedisin og flymedisin. 

Powered by Labrador CMS