Nils Kvernmo er konstituert som styreleder i Helseplattformen AS. På sitt første styremøte mandag anbefalte han sammen med resten av styret å utsette innføringen av prestisjeprosjektet Helseplattformen i Helse Midt-Norge.

Foto: Arkivfoto

Innføringen av journalprosjekt blir seks måneder forsinket

Journalprosjektet Helseplattformen skulle rulles ut i november neste år, først på St. Olavs hospital, i Trondheim kommune samt to fastlegekontor i Trondheim i 2021. Nå anbefaler styret å utsette det med et halvt år.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Nå er prosjektet forsinket i seks måneder, fram til mai 2022.

Dette kom frem på styremøte i Helseplattformen AS mandag. Forsinkelsen har vært kjent siden i sommer, men mandag var styrets anbefaling altså at datoen for første produksjonssetting utsettes med seks måneder. Anbefalingen må vedtas av eierne Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune.

Ny styreleder
Nylig gikk Nils Kvernmo midlertidig inn som styreleder for Helseplattformen AS, fordi Håkon Grimstad ba om avløsning fra vervet. Grimstad ba selv om å få fratre fordi det ble for krevende å lede arbeidet fra Stockholm der han bor.

Helseplattformen, som koster opp mot 3,3 milliarder, har ansvaret for å gjennomføre innføringen av ny, felles journalløsning i midtnorske sykehus og kommuner. Det er både et prosjekt og et selskap.

Styreleder Kvernmo, som mandag altså ledet sitt første styremøte for selskapet, innledet i møtet med å si at «Vi kunne ha valgt den enkle løsningen å anskaffe et nytt pasientadministrativt system og en ny journal for sykehusene i Helse Midt».

–  Vi valgte å benytte anledningen til å henge opp en visjon, og inviterte alle kommunene og fastleger i landsdelen med på et partnerskap. Her blir felles journal et verktøy for å utvikle helsetjenesten i regionen i retning av en sømløs sammenhengende helsetjeneste der grensene ikke vises for pasientene. Det er et veldig ambisiøst prosjekt, sa Kvernmo.

– Greide ikke å ta igjen forsinkelsen
Administrerende direktør Torbjørg Vanvik sa at de hadde jobbet intenst i tråd med de såkalte retteplanene fra Epic, den amerikanske leverandøren av Helseplattformen.

– Vi har ikke greid å ta igjen noe av den opparbeidede forsinkelsen, og vi har en svak forverring av den. Det som er å si er at det er lagt ned en ekstrem arbeidsinnsats, Vi har jo fremgang på alle områder i prosjektet. Men retteplanen tilrettela ikke for at vi kunne få løst oppgaver på alle områder, sa Vanvik.

–  Behovet for å få ferdigstilt den planlagte, grundige kvalitetssikringen av løsningen og dermed hensynet til pasientsikkerheten er avgjørende for anbefalingen, sier Kvernmo ifølge Helseplattformen mandag kveld.

–  I tillegg skal løsningen understøtte arbeidsprosesser for våre ansatte.

Videre understreker han at ledelsen i begge eierorganisasjoner og styret har fulgt arbeidet med å ta igjen forsinkelse tett og vil gi prosjektet anerkjennelse for det.

–  Etter å ha kommet så langt i arbeidet har vi et godt grunnlag for å forvente at Helseplattformen og Epics journalløsning vil bli en vellykket endring for helsetjenesten i regionen, heter det fra Kvernmo.

Pandemien og smitteverntiltakene har av Helseplattformen vært pekt på som en av årsakene til forsinkelsen. Det har også vært pekt på andre årsaker, blant annet behov for avklaringer rundt løsning på legemiddelområdet, ifølge Helseplattformen AS.

Øyvind Høyland jobber med innføringsprosjektet og er konstituert leder for forvaltning.

I desember skal et såkalt drifts- og forvaltningskonsept for Helseplattformen være klart.

Høyland er opptatt av at måten Helseplattformen jobber på nå, med å involvere dem som skal jobbe i systemet, må fortsette:

–  Fagekspertrollen betyr at en som jobber i linjen til enhver tid kjenner hvilke utfordringer det gir, og bringer saker inn til Helseplattformen, deltar i prioritering og beslutter hva Helseplattformen skal innføre, viste han til under styremøtet.

–  Dette må videreføres i en eller annen form. Dette for at vi skal dekke over gapet som kunne blitt mellom dem som jobber med systemet og Helseplattformen som selskap som utfører endringer. Trondheim kommuner har lagt som forutsetning at dette skal gjennomføres. Vi forventer at denne organiseringen skal være for all fremtid, sa han.

Powered by Labrador CMS