LIKEVERDIG: Staten har avklart våre intensjoner med å gi videre med Akson. Skal dette være likeverdig, så må en vesentlig del av kommunene gjøre det samme, mener helseminister Bent Høie (H).  Foto: Vidar Sandnes

LIKEVERDIG: Staten har avklart våre intensjoner med å gi videre med Akson. Skal dette være likeverdig, så må en vesentlig del av kommunene gjøre det samme, mener helseminister Bent Høie (H). 

Foto: Vidar Sandnes

Høie svarer Steen: – Akson er et godt gammeldags borettslag

– Jeg ser at Robert Steen har brukt et bilde av at de skal kjøpe en dyr villa uten å ha vært på visning. Det er et totalt feil bilde, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Som Dagens Medisin skriver, er «foregangskommunene» Oslo og Bodø blant dem som er bekymret for å skulle signere en intensjonserklæring om Akson før de har fått svar på en del spørsmål om prosjektet, som har en nåverdiberegnet totalkostnad på 22 milliarder kroner. 

Dagens Medisins artikler om En innbygger, en journal og Akson er samlet her.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie svarer slik på bekymringene som rettes mot journalprosjektet:

– Jeg hadde møte med Robert Steen og de seks andre kommunene som har vært sterkest involvert i denne saken på mandag. Da fikk Robert Steen svar på de spørsmålene det er mulig å svare på dette tidspunktet. De andre spørsmålene han stiller er det faktisk Robert Steen og hans kollegaer i kommune-Norge som selv i hovedsak skal gi svar på i det videre arbeidet med Akson.

Høie peker videre på at Akson ikke er et stort statlig prosjekt som kommunene får tredd ned over hodet.

– Dette er et prosjekt som er forankret i kommunene og KS, der staten stiller opp med både penger og kompetanse for at en felles kommunal journal skal være mulig å etablere, argumenterer han. 

Ikke en villa, men et borettslag
Akson er tenkt som et spleiselag mellom staten og kommunene; derav intensjonserklæringen: For at staten skal finansiere sin andel av Akson må det sannsynliggjøres at et tilstrekkelige antall kommuner ønsker å ta felles kommunal journal i bruk. Men flere kommuner reagerer altså på at de ikke vet hva det det er de blir bedt om å gi sin støtte til. 

Som i et borettslag så er det de som er med fra begynnelsen som har mest innflytelse for hvordan borettslaget blir bygget. Bent Høie, helseminister

– Jeg ser at Robert Steen har brukt bilde av at de skal kjøpe en dyr villa uten å ha vært på visning. Det er et totalt feil bilde. Akson er et godt gammeldags borettslag. Det eies av alle andelseierne, men som i et borettslag så er det de som er med fra begynnelsen som har mest innflytelse for hvordan borettslaget blir bygget, illustrerer helseministeren og fortsetter:

– Et godt eksempel på dette er noe så avgjørende som arkitektur. I mitt første møte med Robert Steen om denne saken var han bekymret for arkitekturen i prosjektet. Vi gikk derfor en ekstra runde på dette. Det resulterte i at alle de syv kommunene, inkludert Robert Steen, på møte med meg 14. februar bekreftet at de nå var enige i arkitekturen.

– 22 mrd en nåverdivurdering
Høie avviser at beløpet på 22 milliarder er investeringskostnaden for Akson.

– Investeringskostnaden til Akson er på 11,2 milliarder, hvorav styringsrammen for programmet Akson journal utgjør 4,8 milliarder kronene. Tallet 22 milliarder er en nåverdiberegning fra den samfunnsøkonomiske analysen. Dette tallet gir mening når en ser det opp mot den beregnede samfunnsøkonomiske nytten på 25 milliarder, utdyper han og avsluuter: 

– Staten har avklart våre intensjoner med å gi videre med Akson. Skal dette være likeverdig, så må en vesentlig del av kommunene gjøre det samme. I neste steg er det staten alene som tar den økonomiske risikoen ved å starte med programkostnadene. Kommunens økonomiske risiko kommer på et senere tidspunkt. På det tidspunktet har Steen, på vegne av Oslo kommune, vært med å gitt svar på flere av de spørsmålene han nå stiller.

Powered by Labrador CMS