Forskere om Akson: – Som å lage koronavaksine uten plan for utvikling og testing

«Helsevesenet kastes inn i norgeshistoriens største digitaliseringsprosjekt til 22 milliarder kroner – uten samtidig å evaluere konsekvensene. Det er som å lage koronavaksine uten en plan for utvikling og testing».

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Dette skriver Frode Strisland, seniorforsker og leder for SINTEFs konsernsatsing på helse og velferd i et innlegg i Aftenposten og i en lengre versjon på SINTEFs sider.

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter

Frode Strisland, seniorforsker og leder for SINTEFs konsernsatsing på helse og velferd.

      
        Foto: SINTEF
Frode Strisland, seniorforsker og leder for SINTEFs konsernsatsing på helse og velferd. Foto: SINTEF

I innlegget advarer SINTEF mot at nye løsninger, som Akson, innføres «uten krav til uavhengig evaluering».
–  Norge trenger e-helseløsninger som gjør pasientbehandlingen bedre og helsevesenet mer effektivt. Men løsningene påvirker behandling, kvalitet og effektivitet. Derfor må de ikke utvikles og innføres uten krav til uavhengig evaluering.

Dagens Medisins artikler om En innbygger, en journal og Akson er samlet her.

I innlegget viser SINTEF også til Helseplattformen, det felles journalsystemet som innføres i Helse Midt Norge, og som er ment å omfatte hele helseregionen:

–  I Midt-Norge bygger Helseplattformen AS en regional løsning til tre milliarder kroner. En pilot for Akson. Den bør det hentes læringspunkter fra. Men hverken systemeiere eller nasjonale helsemyndigheter har satt av midler til uavhengig evaluering og forskning, skriver han, og videre:

–  Riksrevisjonen vil nå granske prosessen og den utstrakte bruken av innleide konsulenter. Helseplattformen og Akson er omstridte i mange forskningsmiljøer. Disse er det dessverre ikke lyttet til, skriver de i Aftenposten.

Til Dagens Medisin sier at Strisland dette:

–  Hovedbudskapet vårt er at dette bør skje stegvis, erfaring fra store digitale transformasjoner viser at man tror at man bare kan spesifisere en løsning og så være klar flere år etterpå. Det er viktig å trekke inn mer kunnskap fra prosesser der man har prøvet og feilet, sier han til Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS