AKSON: Prosjektet var anslått å kunne koste samfunnet inntil 22 milliarder kroner, men det møtte motstand fra både helsepersonell og IT-bransjen.  Foto: Per Corneliussen

AKSON: Prosjektet var anslått å kunne koste samfunnet inntil 22 milliarder kroner, men det møtte motstand fra både helsepersonell og IT-bransjen. 

Foto: Per Corneliussen

Aftenposten: Kontrollhøring om Akson

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité skal gjennomføre en kontrollhøring om milliardprosjektet Akson.

Det skriver Aftenposten, som har fått det bekreftet av saksordfører Even Eriksen (Ap).  

– For oss er det også viktig å se på pengebruken som direktoratet har stått for, mangelen på kompetansebygging og styringen underveis. Dette har gjort at man har endt med et mangelfullt prosjekt som har forsinket andre deler av digitaliseringen av Helse-Norge, sier Eriksen til avisa.

Høringen skal også ta for seg bruken av konsulenttjenester i Direktoratet for e-helse. Målet er å gjennomføre en høring før påske.

Milliarder til konsulenter

I januar 2020 skrev Dagens Medisin at Direktoratet for e-helse, siden det ble opprettet i 2016 og frem til og med 2019, hadde brukt over 1,2 milliarder kroner på konsulenter. I samme periode fikk direktoratet bevilget nær tre milliarder kroner fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Utgiftene til konsulenter, 1,2 milliarder, utgjorde dermed over en tredel av de offentlige bevilgingene direktoratet har fått i perioden.

Dagens Medisin har tidligere skrevet at PwC var  mottaker av 19 prosent av konsulentutgiftene direktoratet hadde i 2016 og frem til og med 2019. De fakturerte over 191 millioner kroner til direktoratet. 

Massiv kritikk

Direktoratet fikk ytterlige kritikk for bruken av konsulenter, og Aftenposten avdekket blant annet at  en ansatt i PwC fikk være prosjektleder for store satsinger i direktoratet over tid.

I januar i år konkluderte en gjennomgang av flere store konsulentanskaffelser i Helsedataprogrammet, at Direktoratet for e-helse har brutt prinsipper i anskaffelsesregelverket.

Flere av kontraktene er tildelt konsulentselskapet PwC. Gjennomgangen var bestilt av direktoratet selv.

Knusende rapport

Riksrevisjonen undersøkte i fjor Helse- og omsorgsdepartementets og Direktoratet for e-helses jobb med Én innbygger – én journal.

Riksrevisjonen oppsummerer det de anser som sterkt kritikkverdig slik:

  • Utredningen av Én innbygger – én journal har hatt betydelige svakheter.
  • Helse- og omsorgsdepartementet ikke har fulgt opp, kvalitetssikret og rapportert på en god måte.
  • Direktoratet for e-helse i 2020 nedprioriterte samhandlingsløsningen i forprosjektet for Akson, selv om behovet da hadde vært godt kjent i fem år

Les også:

Powered by Labrador CMS